tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow
Opublikowano: 31 marca, 2019 Nowe władze ŚZŻAK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy

30 marca 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy. Obradom przewodniczyła Elżbieta Jarzębska, córka żołnierza AK i działacza WiN – Jana Jarzębskiego. Sekretarzem zebrania została wybrana Małgorzata Grzybowska. Podczas zebrania podsumowano dotychczasową działalność Związku, wybrano nowe władze oraz przyjęto program działalności na nową kadencję.
Nowym prezesem Związku wybrany został Maciej Małozięć, który w latach 2004-2019 pełnił funkcję sekretarza. Od 2014 r. jest także zastępcą prezesa Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Tarnowie. Maciej Małozięć jest czwartym z kolei prezesem Związku Żołnierzy AK w Dębicy. Wcześniej funkcję tę pełnili kolejno: Władysław Strumski (1989-1990), Marian Więcek (1990-2006) oraz Izabela Podhalańska (2007-2019).

 
Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania, przyznano także tytuł Honorowego Prezesa Związku kapitanowi Edmundowi Książkowi ps. „Konik” – żołnierzowi AK Obwodu Dębica, wieloletniemu członkowi Zarządu ŚZŻAK Środowiska 5. PSK AK i dotychczasowemu wiceprezesowi. Uchwałą Rady Miejskiej w Dębicy, Edmund Książek otrzymał w 2017 r. tytuł „Zasłużony dla Miasta Dębica”.

 
Podczas Walnego Zebrania wybrano nowy Zarząd Związku, który tworzą: weterani AK: Wiesława Pawlus, Stanisław Garstka i Bronisław Ćwik;
córki żołnierzy AK: Ewa Książek, Małgorzata Grzybowska, Elżbieta Jarzębska; oraz Tomasz Czapla i Artur Lis.

 

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został kpt. Andrzej Żylicz. W skład KR weszli także: Tadeusz Garstka i Stanisław Nylec. Zastępcami członków zostali wybrani: Grzegorz Kloc i Krystian Tumiński.

 

Na delegatów Związku na Okręgowe Zjazdy Delegatów wybrano: Bronisława Ćwika, Elżbietę Jarzębską, Andrzeja Lisa oraz Małgorzatę Grzybowską.
Walne Zebranie pierwotnie planowano na styczeń br. Ze względu na chorobę kpt. Izabeli Podhalańskiej podjęto decyzję o przesunięciu terminu zebrania. Dotychczasowa Prezes zmarła 12 lutego br. w wieku 95 lat.

 
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Koła. Stanowią je wszyscy członkowie. Walne Zebranie odbywa się każdego roku jako Zebranie Sprawozdawcze, a co trzy lata jako Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

 

czytaj dalej

Opublikowano: 25 stycznia, 2019 Medale „Dębiczanie Bohaterom” dla weteranów AK

W niedzielę (20 stycznia 2019 r.), w Domu Kultury MORS w Dębicy odbyło się uroczyste podsumowanie dębickich obchodów stulecia niepodległości Polski, podczas którego wręczono pamiątkowe medale „Dębiczanie Bohaterom”. Wieczór uświetniło wzruszające widowisko ,,Wigilia w okopach” – część druga, przygotowane przez Grupę Artystyczną Safo oraz Katolickie Centrum Edukacji Kana w Dębicy.

Medalami pamiątkowymi „Dębiczanie Bohaterom” uhonorowano osoby zaangażowane w organizację uroczystości jubileuszowych z okazji stulecia odzyskania niepodległości Polski. Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowiska 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy: kpt. Bronisław Ćwik oraz kpt. Stanisław Gartska, a także członkowie zwyczajni bez uprawnień kombatanckich: Tomasz Czapla, Andrzej Lis, Artur Lis. Okolicznościowy medal otrzymał także kapelan środowiska Armii Krajowej w Dębicy, ks. Ryszard Piasecki.
Nieobecni na wydarzeniu weterani AK: Izabela Podhalańska, Wiesława Pawlus, Edmund Książek i Tadeusz Garstka, otrzymają medale przy innej okazji.

Medale „Dębiczanie Bohaterom” zostały ustanowione z okazji stulecia odzyskania niepodległości Polski przez burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka. Odznaczeniem wyróżniono 93 osoby zaangażowane w organizację uroczystości jubileuszowych.

Na awersie medalu znajduje się Orzeł Biały oraz napis: „STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI 1918-2018”. Na rewersie umieszczono wizerunek odsłoniętego 20 stycznia br. Pomnika Niepodległości oraz fragment cytatu Tadeusza Gawrysia: „Miłością silni i zjednoczeni wielkich rzeczy dokonać możecie”.

 

 

czytaj dalej

Opublikowano: 7 stycznia, 2019 Podsumowanie wydarzeń Roku Niepodległości

STYCZEŃ

12.01 Spotkanie opłatkowe Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy

18.01 Spotkanie z młodzieżą Szkoły Podstawowej w Lipinach (gm. Pilzno)

20.01 Spotkanie opłatkowe Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

21.01 Rajd historyczny – marsz Szlakiem Partyzanckim w rocznicę rozwiązania Armii Krajowej 

27.01 Koncert Karnawałowy – preludium do obchodów 660-lecia lokacji Dębicy

 

LUTY

2.02 Msza święta w kościele pw. Ducha Świętego w Dębicy i uroczystości patriotyczne pod nasypem kolejowym k. cegielni – rocznica stracenia zakładników przy torach w Dębicy (2.02.1944 r.)

24.02 Koncert z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (DKiK Kosmos)

 

MARZEC

4.03 Msza święta i oficjalne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Dębicy z udziałem wojskowej asysty honorowej; Bieg Tropem Wilczym (Rynek w Dębicy)

7.03 Obchody 660-lecia lokacji Dębicy

14.03 Podsumowanie konkursu „Wilczymi Śladami”; koncert z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” dla młodzieży szkolnej

 

KWIECIEŃ

9-10.04 Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK (Warszawa)

13.04 Obchody zbrodni katyńskiej oraz rocznicy katastrofy smoleńskiej – Dębica

25.04 Uroczystości na Górze Śmierci w Pustkowie

 

MAJ

03.05 Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja – Dębica

28.05 Rocznica powstania Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Dębicy w 1989 roku – Rajd Gwiaździsty o przechodni proporzec 5. Pułku Strzelców Konnych dla patroli harcerskich ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz dla szkół Armii Krajowej (związanych z AK przez patrona szkoły) z terenu powiatu dębickiego

 

CZERWIEC

7.06 Święto Patrona Szkoły Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zwierniku

22.06 Spotkanie z funkcjonariuszami Służby Więziennej i osadzonymi w dębickim Zakładzie Karnym z okazji stulecia odzyskania niepodległości – lekcja historii, wspomnienia, wykładLIPIEC

10.07 Rocznica egzekucji na rynku w Dębicy podczas której stracono 3 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału Jana Stefki „Mściciela” (10.07.1946)

28.07 Spotkanie żołnierzy AK, ich rodzin i sympatyków ideałów AK na Berdechu z okazji rocznicy koncentracji II Zgrupowania AK do akcji „Burza”

29.07 74. rocznica akcji „MOST III” – Wał Ruda – Zabawa


SIERPIEŃ

1.08 Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – Dębica, Tarnów

12.08 74. rocznica koncentracji oddziałów Batalionu „Barbara” 16. Pułku Piechoty do akcji „Burza” – Łęki Górne – Podlesie Machowskie

15.08 Święto Wojska Polskiego – odsłonięcie tablicy upamiętniającej ks. Stanisława Bartosza w kościele parafialnym Gumniskach

19.08 Rocznica bitwy w Gołęczynie – uroczystości w Dobrkowie i przy pomniku w Gołęczynie

26.08 Rocznica akcji „Burza” i bitwy na Kałużówce

 

WRZESIEŃ

16.09 Obchody Dnia Sybiraka 

 

 

PAŹDZIERNIK

07.10 Uroczystości z okazji Dnia Polskiego Państwa Podziemnego – odsłonięcie tablicy upamiętniającej Kobiety Polski Walczącej w kościele pw. św. Jadwigi

19-31.10 Porządkowanie grobów i miejsc pochówków żołnierzy Armii Krajowej i członków ŚZŻAK na cmentarzach w powiecie dębickim

 

LISTOPAD

2.11 Msza święta zaduszna w intencji poległych żołnierzy 5. PSK i 5. PSK AK – kościół pw. św. Jadwigi

11.11 OBCHODY SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, bieg niepodległości, lekcja śpiewu patriotycznego – Narodowe Święto Niepodległości – Dębica

29.11 – 70. rocznica mordu na członkach Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” zamordowanych przez UB we Wrocławiu w 1948 roku – uroczystości w Brzezinach

 

GRUDZIEŃ

2-3.12 Konferencja „Chcieli tylko wolnej Polski” – Wrocław w 70. rocznicę mordu na członkach Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” zamordowanych przez UB we Wrocławiu w 1948 roku

13.12 Rocznica wprowadzenia stanu wojennego 

15-23.12 Akcja „Paczka dla Weterana”

czytaj dalej