tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow
Opublikowano: 13 lutego, 2020 Obchody święta 1 marca w Dębicy

Po raz dziesiąty zapraszamy na obchody święta państwowego Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Dębicy. Na tegoroczny program złożą się tradycyjne uroczystości patriotyczno-religijne, Bieg Pamięci „Tropem Wilczym” oraz koncert Norberta „Smoły” Smolińskiego, lidera zespołu Contra Mundum.

 

PROGRAM 1 marca 2020 (niedziela)
UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNO-RELIGIJNE
Rynek w Dębicy [godz. 10:00] Rozpoczęcie uroczystości przy pomniku zamordowanych żołnierzy NSZ z oddziału „Mściciela”

Kościół pw. św. Jadwigi w Dębicy [godz. 10:30] Msza święta w intencji Ojczyzny; poświęcenie tablicy upamiętniającej kapelanów Wojska Polskiego, związanych z Dębicą, zamordowanych w ramach zbrodni katyńskiej w 1940 roku – ks. ppłk. Andrzeja Niwę i ks. mjr. Stanisława Matznera

Cmentarz Wojskowy w Dębicy [godz. 12:00]Ceremoniał patriotyczny, modlitwa, złożenie kwiatów

KONCERT PATRIOTYCZNY W HOŁDZIE BOHATEROM NIEZŁOMNYM – Dom Kultury „Śnieżka” w Dębicy  [godz. 18:00]
„Już dopala się ogień biwaku” – koncert Norberta „Smoły” Smolińskiego (Contra Mundum) z gościnnym udziałem Grupy SAFO Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy (wstęp wolny – bezpłatne wejściówki do odebrania w DK Śnieżka i DK Mors)
WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE –  1 marca 2020 – BIEG PAMIĘCI „TROPEM WILCZYM”
[godz. 13:00] Otwarcie biura zawodów
[godz. 14:00-15:00] Biegi na dystansach: honorowym 1963 m; głównym 5000 m. Zapisy: www.timekeeper.pl
[godz. 15:00] Wręczenie nagród

czytaj dalej

Opublikowano: 10 stycznia, 2020 Przywrócono dziejową sprawiedliwość

10 stycznia 2020 r.  w Domu Kultury ,,Śnieżka” w Dębicy odbyło się uroczyste wręczenie patentów oficerskich oraz pośmiertnych aktów mianowania na wyższy stopień wojskowy rodzinom bohaterów Polski Podziemnej, którzy zostali zamordowani z wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu, 27 listopada 1948 roku. Uroczystość była także okazją do podsumowania międzywojewódzkiego konkursu „Chcieliśmy tylko wolnej Polski”, zorganizowanego pod patronatem Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Prezesa IPN dr Jarosława Szarka oraz Podkarpackiego i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

W wydarzeniu wzięli udział żołnierze Armii Krajowej, członkowie rodzin Żołnierzy Niezłomnych z różnych części Polski, m.in. z: Podkarpacia, Małopolski, Dolnego Śląska i Trójmiasta, żołnierze Wojska Polskiego oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z zastępcą prezesa IPN prof. dr. hab. Krzysztofem Szwagrzykiem.

Po 71 latach od haniebnego mordu dokonanego na działaczach Polski Podziemnej, bohaterskich żołnierzach Armii Krajowej i działaczach dolnośląskich struktur Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, dzisiaj Rodziny naszych bohaterów otrzymają patenty oficerskie i awanse na wyższe stopnie wojskowe. Jest to szczególny akt uhonorowania ich poświęcenia i wkładu na rzecz suwerennej i wolnej ojczyzny, a zarazem akt rehabilitacji i zadośćuczynienia – powiedział Burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk na rozpoczęcie uroczystości.

Aktu wręczenia patentów oficerskich dla rodzin ppor. Władysława Ciska i ppor. Stanisława Dydo oraz awansu na stopień kapitana dla rodziny Jana Klamuta i podpułkownika dla rodziny Ludwika Marszałka, dokonał Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu płk Piotr Rupa.

Decyzją Zarządu Głównego ŚZŻAK przyznana została odznaka honorowa „KOLUMBOWIE ROCZNIK 20” dla ppor. Wiesławy Pawlus. Odznakę wręczył wiceprezes Okręgu Tarnów ŚZŻAK Maciej Małozięć oraz burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk.

Podczas uroczystości miało miejsce podsumowanie międzywojewódzkiego konkursu ,,Chcieliśmy tylko wolnej Polski”, który zorganizowany został przez Miasto Dębicę, Światowy Związek Żołnierzy AK Środowisko 5. PSK AK w Dębicy oraz wrocławski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu i Fundację Historia – Pamięć – Edukacja we Wrocławiu. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Premier RP Mateusz Morawiecki, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie Jarosław Szarek oraz Dolnośląski i Podkarpacki Kurator Oświaty – Roman Kowalczyk i Małgorzata Rauch.

W konkursie w województwie podkarpackim udział wzięło 83 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy przygotowali prace indywidualne i grupowe oraz filmy.

Nagrody i pamiątkowe dyplomy wszystkim wyróżnionym wręczył: Burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk, Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej prof. Krzysztof Szwagrzyk oraz Helena Lazarowicz – żona Śp. Romualda Lazarowicza, wnuka ppłk. Adama Lazarowicza „Klamry”.

Premier RP Mateusz Morawiecki skierował do uczestników konkursu okolicznościowy list, który został odczytany podczas uroczystości.

Treść listu

Pełna lista nagrodzonych z województwa podkarpackiego i dolnośląskiego znajduje się na stronie konkursu: https://chcielismywolnejpolski.pl/.

W ostatnim rozkazie rozwiązującym Armię Krajową, gen. Okulicki zwrócił się do żołnierzy z apelem, aby „starali się być przewodnikami narodu”. Bohaterowie, których dzisiaj wspominamy, starali się być awangardą w okresie stalinowskim i realizować ideę niepodległego państwa polskiego, bowiem chcieli tylko wolnej Polski i o tę Polskę walczyli – powiedział zastępca burmistrza Dębicy i wiceprezes Okręgu Tarnów ŚZŻAK – Maciej Małozięć, dziękując wszystkim za pomoc w upamiętnieniu i uhonorowaniu bohaterów.

Na zakończenie uroczystości, wszyscy obecni mieli okazję obejrzeć wzruszające widowisko patriotyczno-kolędnicze ,,Wigilia w okopach. Od Solidarności do współczesności” w wykonaniu Grupy Artystycznej SAFO Miejskiego Ośrodka Kultury.

czytaj dalej

Opublikowano: 6 stycznia, 2020 Historyczny opłatek

W dębickim Domu Seniora, 4 stycznia 2020 r., odbyło się historyczne spotkanie opłatkowe dębickiego środowiska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Po przeszło 23 latach, na wspólnym opłatku, zebrali się członkowie dwóch kół ŚZŻAK funkcjonujących do tej pory w Dębicy: Koła Terenowego i Środowiska 5. PSK AK.

Od ubiegłego roku w powiecie dębickim funkcjonuje jedno koło ŚZŻAK, działające w strukturach Okręgu Tarnów. Koło Terenowe zgodnie z decyzją Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK zostało zlikwidowane, a członkowie wyrazili akces przejścia do ŚZŻAK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy.

Spotkaniu towarzyszyła radosna atmosfera, wypełniona partyzanckimi wspomnieniami i śpiewem kolęd. Ewangelię o Narodzeniu Jezusa Chrystusa odczytał kpt. Andrzej Żylicz, wieloletni prezes Koła ŚZŻAK w Ropczycach. Przed złożeniem życzeń zebrani pomodlili się m.in. w intencji zmarłych członków ŚZŻAK. W 2019 r. zmarli m.in.: Izabela Podhalańska, Stanisława Szmid, Janina Święch, Jerzy Krusenstern, Jan Łopuski, Barbara Łopuska-Fiołek oraz Romuald Lazarowicz (syn Zbigniewa i wnuk Adama).

Prezes koła Maciej Małozięć podsumował 2019 rok oraz zapowiedział najważniejsze wydarzenia patriotyczne 2020 roku. Już w piątek 10 stycznia odbędzie się w Dębicy uroczystość wręczenia patentów oficerskich i pośmiertnych aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe dla działaczy AK-WiN zamordowanych we Wrocławiu w 1948 roku. Związek będzie obchodził także jubileusz setnej rocznicy reaktywacji 5. Pułku Strzelców Konnych, jednostki polskiej kawalerii okresu międzywojennego.


* fot. S. Nylec

czytaj dalej