tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow
Opublikowano: 14 stycznia, 2017 Dębiczanie odznaczeni medalami „Pro Patria”

Ksiądz Ryszard Piasecki, kapitan Edmund Książek oraz Maciej Małozięć, zostali odznaczeni  medalami „Pro Patria” w uznaniu zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Wyróżnienia przyznał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Medale wręczono podczas spotkania opłatkowego środowiska żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Tarnów, 14 stycznia 2017 roku.

 

Coroczne spotkanie opłatkowe Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej stało się okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień za zasługi na płaszczyźnie kultywowania pamięci o Armii Krajowej.

Trzy osoby z Dębicy, „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”, otrzymały medale „Pro Patria”. Wyróżnienia, w imieniu szefa urzędu, wręczył płk Mirosław Demediuk, naczelnik Wydziału Odznaczeń i Mianowań Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w towarzystwie płka Zdzisława Baszaka, honorowego prezesa Zarządu Okręgu Tarnów.
Medalami zostali odznaczeni:
ks. prałat Ryszard Piasecki – kapelan środowiska Armii Krajowej na ziemi dębickiej, proboszcz parafii pw. Św. Jadwigi w Dębicy;
kpt. Edmund Książek – weteran Armii Krajowej, wiceprezes ŚZŻAK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy;
Maciej Małozięć – wiceprezes Okręgu Tarnów, sekretarz ŚZŻAK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy.
Odznaczenie otrzymał także prezes Okręgu Tarnów ŚZŻAK, Ryszard Żądło.

Podczas spotkania opłatkowego wręczono także medale „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”.
Odznaczenie to jest przyznawane osobom fizycznym za wybitne zasługi w dziedzinie rozpowszechniania wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, SZP-ZWZ-AK.
Tym honorowym odznaczeniem wyróżniono następujące osoby:
Annę Wójcik-Chowaniak, wiceprezes Okręgu Tarnów, prezes Koła Nowy Sącz;
Zbigniewa Kowala, sekretarza Koła Tarnów;
Józefa Knapika, wójta gminy Pleśna.

Andrzej Lis oraz Artur Lis, członkowie Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska 5 PSK AK w Dębicy, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w realizacji celów statutowych Związku, otrzymali przemianowanie z członka nadzwyczajnego na zwyczajnego. Z rąk płk Zdzisława Baszaka otrzymali gratulacje i legitymacje.

W corocznym spotkaniu opłatkowym Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy AK wzięli udział: kapelani AK na czele z ks. prałatem kpt. Piotrem Gajdą, parlamentarzyści, władze samorządowe Tarnowa i powiatu tarnowskiego, przedstawiciele służb mundurowych, zaproszeni goście oraz kombatanci i delegacje poszczególnych kół z terenu Okręgu Tarnów ŚZŻAK. W opłatku wzięła udział liczna delegacja z Dębicy na czele z prezes ŚZŻAK Środowiska 5. PSK AK kpt. Izabelą Podhalańską.

Opłatek AK Tarnów

 

 

 

 

czytaj dalej

Opublikowano: 13 stycznia, 2017 Spotkanie opłatkowe dębickiego środowiska AK

W piątek 13 stycznia 2017 roku, w siedzibie ŚZŻAK Środowiska 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy, odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe weteranów AK, członków Ich rodzin oraz sympatyków ideałów Polskiego Państwa Podziemnego. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa, a wypełniła pełna serdeczności wymiana wspomnień i śpiew polskich kolęd. 

 

Okres Bożego Narodzenia obfituje w wyjątkowe obyczaje. Wiele z nich wywodzi się z uniwersalnego dziedzictwa chrześcijańskiego, lecz są wśród nich także typowo polskie tradycje. Do takich należy zwyczaj łamania się opłatkiem. Zwyczaj ten praktykuje się na ziemiach polskich od XVIII wieku. Od zawsze jest on znakiem miłości, życzliwości i przyjaźni.

Każdego roku Zarząd ŚZŻAK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy organizuje spotkanie opłatkowe. Dawniej, jeszcze w okresie PRL, spotkania opłatkowe gromadziły wielką rzesze weteranów przedwojennego 5. pułku oraz byłych żołnierzy AK. Pierwsze kombatanckie opłatki w Dębicy odbywały się na plebanii parafii pw. Św. Jadwigi. Uczestniczyło w nich kilkadziesiąt osób.
Z chwilą powstania związku AK, Bożonarodzeniowe spotkania weteranów odbywały się w salach gimnastycznych, bowiem zgromadzeni goście, żołnierze 3. Pułku Saperów oraz kombatanci nie byli w stanie pomieścić się w sali katechetycznej.
Od kilku lat Zarząd Środowiska 5. PSK AK organizuje spotkania wewnątrzzwiązkowe.

Środowisko 5. PSK AK w Dębicy jest drugim pod względem liczebności kołem w Okręgu Tarnów, zrzeszającym największą liczbę weteranów AK. Wielu z nich mieszka na co dzień w różnych zakątkach Polski, dlatego ich przyjazd do Dębicy nie był możliwy.

Tegoroczne spotkanie wypełniły historyczne dyskusje nt. działalności partyzanckiej oraz śpiew polskich kolęd.

foto_szablon

czytaj dalej

Opublikowano: 4 stycznia, 2017 III edycja konkursu o Żołnierzach Wyklętych – Niezłomnych

Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Środowisko 5 Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z powiatu dębickiego do wzięcia udziału w III edycji konkursu historycznego O Żołnierzach Wyklętych – Niezłomnych pod nazwą: „Wilczymi Śladami”. Konkurs ma na celu popularyzację święta 1 marca oraz zwrócenie uwagi na wartości i ideały, którymi żyli niezłomni żołnierze „drugiej konspiracji”. 

 

 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku, należy aktualnie do najważniejszych świąt państwowym w naszym kraju. Aby przybliżyć dzieciom i młodzieży tematykę związaną z polskim podziemiem niepodległościowym po 1945 roku oraz zainteresować uczniów postawami wielu narodowych bohaterów, zachęcamy do wzięcia udziału w trzeciej edycji konkursu „Wilczymi Śladami”.

 

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznych uroczystościach patriotyczno-religijnych z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, które odbędą się w Dębicy 5 marca 2017 roku.

 

Konkurs odbędzie się na trzech płaszczyznach edukacyjnych:

szkoły podstawowe – praca literacko-plastyczna (list, kartka, laurka);

szkoły gimnazjalne – komiks historyczny;

szkoły ponadgimnazjalne – konkurs krasomówczy.

 

Organizatorzy i partnerzy: Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Środowisko 5 Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy.Regulamin Wilczymi Śladami

 

czytaj dalej