tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow

Bartosz Stanisław

Ksiądz rzymskokatolicki, wikary parafii Gumniska. Urodzony 10 stycznia 1917 r. w Jadownikach Podgórnych koło Brzeska; syn Marcina i Marii z Czarneckich. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnych Jadownikach, zaś gimnazjum
w Brzesku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1941 r. Od 1941 r. do września 1944 r. był kapelanem Obwodu ZWZ-AK Dębica. Ukończył konspiracyjną szkołę podchorążych i otrzymał awans do stopnia podporucznika. W jego wikarówce przechowywane były dokumenty konspiracyjne i broń. 1 stycznia 1944 r. dokonał w Gumniskach symbolicznego poświęcenia sztandaru Inspektoratu AK Rzeszów.
W czasie akcji „Burza” jako kapelan pozostawał przy walczących oddziałach AK. Prowadził partyzancki pogrzeb poległego kpt. Józefa Lutaka („Dyzma”). Walczył w II zgrupowaniu partyzanckim na Kałużówce. W krytycznym momencie podczas walki z Niemcami
24 sierpnia 1944 r. z krzyżem w ręku poderwał oddziały AK do przeciwnatarcia. Zmarł na gruźlicę w szpitalu w Brzesku 21 maja
1946 r.; pochowany na cmentarzu w Jadownikach.