tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow

Chmiel Karol

Prawnik, działacz ludowy, członek BCh, żołnierz ZWZ-AK, działacz WiN. Urodzony 17 kwietnia 1911 w Zagorzycach k. Sędziszowa Młp. Do ZWZ zaprzysiężony w styczniu 1940 r. Był dowódcą plutonu w Zagorzycach Obwód ZWZ Dębica. Od maja 1943 r. referent polityczny tego obwodu. W 1943 r. skierowany przez AK do BCh. Po scaleniu BCh z AK został II zastępcą komendanta Obwodu AK Dębica. Brał udział w akcji „Burza” w II rejonie walki; ciężko ranny pod Wielopolem Skrzyńskim. We wrześniu 1945 r. został członkiem WiN; był bliskim współpracownikiem Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. Aresztowany przez UB; skazany na karę śmierci i rozstrzelany w więzieniu na Mokotowie 1 marca 1951 r.