tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow

Łubieński Konstanty

Urodzony 21 marca 1910 roku w rodzinnym majątku w Zassowie. Wywodził się z rodziny ziemiańskiej, był synem Tadeusza i Marii z d. Popiel. W 1928 roku zdał maturę w Gimnazjum oo. Jezuitów w Chyrowie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytety Jagiellońskiego w Krakowie pełnił funkcje radcy w Ministerstwie Skarbu II RP. W 1929 ukończył Szkołę Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu i został skierowany do 2. psk. W barwach tego pułku uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 roku. Do konspiracji wciągnięty przez Cecylię Łopuską w 1940 roku. Z polecenia Antoniego Cwena pełnił funkcje oficera mobilizacyjnego 5. pułku strzelców konnych w Obwodzie Dębica, następnie mianowany inspektorem WSOP na Obwód Dębicki. W listopadzie 1943 roku awansowany do stopnia rotmistrza. Na przełomie maja i czerwca 1944 r. został przeniesiony na stanowisko komendanta Obwodu AK Mielec. Na czele tego Obwodu uczestniczył w „Burzy”. Aresztowany przez UB w Mielcu w grudniu 1944 r., uczestniczył w próbie ujawnienia AK na Rzeszowszczyźnie (akcja „Zwornego”). Aresztowany po raz drugi przez UB w Mielcu i przetransportowany do Lublina, gdzie w lutym 1945 r. został zwolniony z aresztu. Pracował w Ministerstwie Skarbu przez siedem lat, był działaczem środowiska politycznego „Dziś i jutro”, „PAX”, oraz „Znak”. Od 1969 r. był prezesem Koła Inteligencji Katolickiej w Warszawie. W 1976 r. został członkiem Rada Państwa PRL. Zmarł rok później w dniu 25 września w Warszawie. Jest autorem wspomnień z okresu okupacji pt. Kartki z wojny.