tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow

Kloc Leon

Urodzony 4 października 1907 roku. Służył w 53. pp. w Stryju. W 1932 roku został awansowany do stopnia podporucznika rezerwy. W strukturach konspiracyjnych od grudnia 1939 roku, kiedy to został zaprzysiężony przez ówczesnego komendanta Artura Towarnickiego. W konspiracji posługiwał się pseudonimami „Ogrojczyk”, „Hak”, „Jasny”. Na terenie Dębicy był jednym z głównych twórców struktur organizacyjnych. Początkowo pełnił funkcje zastępcy komendanta Placówki Dębica (od lipca 1940 do grudnia 1941), a następnie dowódcy placówki Dębica (od grudnia 1941 do „Burzy”). W okresie „wzmożonej działalności dywersyjnej” pełnił funkcje dowódcy kompanii w Zgrupowaniu „Rygla”. Wziął udział w walkach na Kałużówce w sierpniu 1944 roku. W marcu 1945 został aresztowany przez UB i wypuszczony dwa miesiące później z nakazem opuszczenia Rzeszowszczyzny. Zamieszkał w Drawsku Pomorskim. W latach osiemdziesiątych uczestniczył czynnie w spotkaniach koleżeńskich 5. psk. Zmarł w Drawsku 18 kwietnia 1996 roku.