tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow

Strzyż z d. Nicoś Ewa

Ewa Strzyż córka Antoniego i Julii z domu Nicoś urodziła się 18 listopada 1922 roku w Gębiczynie. W 1939 roku ukończyła Szkołę Podstawową w Grabinach, a w marcu 1939 roku zamieszkała z rodziną w Głobikowej, gdzie jej ojciec zakupił gospodarstwo.
W latach 1940-1942 pracowała w Zakładzie Krawieckim Franciszka Potyrały w Dębicy.
W maju 1942 roku została zaprzysiężona do Armii Krajowej przez Franciszka Szarę ps. „Pęk”. Zaprzysiężenie odbyło się w jej rodzinnym domu w Głobikowej, gdzie mieścił się punkt kontaktowy organizacji i gdzie znajdował się magazyn broni. Przyjęła pseudonim „Niezapominajka”.
Przez cały okres działalności niepodległościowej w strukturach Armii Krajowej pełniła funkcję łączniczki. Meldunki i prasę konspiracyjną dostarczała m.in. do komendanta Obwodu kapitana Adama Lazarowicza w Gumniskach.
Przed akcją „Burza” cała rodzina została wywieziona do obozu pracy na Śląsku.
Po zakończeniu wojny wróciła w rodzinne strony. Zamieszkała w Dębicy, bowiem gospodarstwo w Głobikowej zostało spalone w działań frontowych.
W 1946 roku wyszła za mąż za Bronisława Strzyża.
Za swoją działalność konspiracyjną oraz zasługi względem niepodległej Rzeczypospolitej śp. Ewa Strzyż otrzymała wiele odznaczeń państwowych
i wojskowych.
W 2001 roku została awansowana na stopień podporucznika, a 6 listopada 2007 roku prezydent Lech Kaczyński mianował Ewę Strzyż na stopień porucznika Wojska Polskiego.
Jej pogrzeb odbył się 19 grudnia 2015 roku. Została pochowana na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Cmentarnej w Dębicy.

 

Lokalizacja grobu na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Cmentarnej w Dębicy