tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow

Grzebyk Maria

Maria Grzebyk c. Jana i Franciszki z domu Trojan urodziła się 3 grudnia 1923 roku w Żyrakowie.

W okresie niemieckiej okupacji zaangażowała się w działalność konspiracyjną w strukturach Batalionów Chłopskich na terenie powiatu dębickiego.

W styczniu 1942 roku złożyła wojskową przysięgę. Nosiła pseudonim: „Roch” i „Czajka”.

Po akcji scaleniowej BCh z Armią Krajową w Obwodzie Dębica została strzelcem w Obwodzie AK Dębica w strukturach Wojskowej Służby Kobiet.

 

Od 1993 roku należała do Związku Żołnierzy AK w Dębicy, później do Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy.

Za działalność na rzecz niepodległości Polski otrzymała wiele odznaczeń, w tym m.in. Medal Wojska, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Medal 25-lecia ŚZŻAK w Dębicy.

Zmarła, w stopniu porucznika w stanie spoczynku, 25 listopada 2017 roku.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 30 listopada 2017 roku na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Cmentarnej w Dębicy.

Ceremonii pogrzebowej przewodniczył ks. Antoni Bielak, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy.

W pogrzebie wzięła udział delegacja Zarządu ŚZŻAK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy wraz z pocztem sztandarowym 5. Pułku Strzelców Konnych AK.

Maciej Małozięć

NEKROLOG_GRZEBYK