tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow

Rozmysłowska Marta

Marta Rozmysłowa z d. Stawicka, urodziła się 6 października 1920 roku w Śremie w województwie poznańskim. W 1926 roku wraz z rodzicami przeprowadziła się do Dębicy, gdzie ojciec otrzymał pracę.

W Dębicy w 1934 roku ukończyła szkołę powszechną, a w 1937 roku zakończyła kształcenie w trzyletniej Szkole Zawodowo-Przemysłowej.

W 1942 roku wyszła za mąż za Romana Rozmysłowskiego, którzy w tym czasie był pracownikiem parowozowni PKP Dębica. Jednocześnie należał do Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej.

Marta Rozmysłowska, przyjmując pseudonim „Tosia” została zaangażowana w działalność AK w kwietniu 1942 roku przez komendanta placówki AK Dębica, ppor. Leona Kloca „Jasnego”. Kloc darzył ją zaufaniem znając doskonale jej rodzinę: matkę – Martę Stawicką z d. Skrzypińską oraz ojca Antoniego, pracownika policji, który przekazywał podziemnej organizacji wiadomości o mających nastąpić aresztowaniach czy rewizjach itp. „Tosia” jako łączniczka AK przekazywała te informacje do swoich przełożonych. W ten sposób poinformowano m.in. o planowanym aresztowaniu Michała Bieszczada, który zdołał na czas zbiec.

W domu Rozmysłowskich przechowywano konspiracyjną prasę, broń oraz amunicję.

Za pośrednictwem „Tosi” Armia Krajowa wzbogaciła się o cały arsenał posterunku policji w Dębicy, który Antoni Stawicki przekazał na rzecz organizacji.

W sierpniu 1944 roku Marta Rozmysłowska wraz z rodziną przeprowadziła się w okolice Sędziszowa gdzie czekała na przejście frontu do stycznia 1945 roku.

W 1945 roku wróciła do Dębicy. Pomagała mężowi w prowadzeniu Zakładu Ślusarsko-Mechaniczego oraz była zaangażowana w działalność społeczną środowisk spółdzielczych PSS.

Należała do pierwszych członków Związku Żołnierzy AK w Dębicy zgłaszając akces już w 1989 roku. Do końca zaangażowana w działalność Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy.

Była osobą serdeczną i skromną. Pomimo wieku i życiowych doświadczeń była życzliwa i pomocna dla młodszych członków Związku AK.

Za działalność na rzecz niepodległości Polski otrzymała wiele odznaczeń, w tym m.in. Medal Wojska, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Medal 25-lecia ŚZŻAK w Dębicy.

Zmarła, w stopniu porucznika w stanie spoczynku, 20 kwietnia 2017 roku.

Została pochowana 24 kwietnia na Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Cmentarnej w Dębicy.

Maciej Małozięć