tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow

Zeszyty Historyczne Semper Fidelis

Tytuł artykułu: Walki II Zgrupowania 5 pułku strzelców konnych AK w okresie „Burzy” na ziemi dębickiej, [w:] „Zeszyty Historyczne Semper Fidelis”, nr 1(5)2011
Autor artykułu: Maciej Małozięć
Redaktor naczelny zeszytu: Paweł Korzeniowski
Wydawca: Studenckie Koło Naukowe Semper Fidelis
ISSN: 1689-9709
Format: 16.5×23,4 cm
Oprawa: Miękka
Wydanie: Rzeszów, 2011 r.
Język: polski

Artykuły i rozprawy:

Michał Podrazik, Neleidzi z Pylos w tradycji ateńskiej

Daniel Hanik, Kelti vo vcasnohistorickych dejinach Slovenska

Bożena Wolano, Kazimierz Wielki wśród „gwiazd Kościoła” – spory i walki z biskupami i o biskupstwa

Krzysztof Klikicki, Prlblemy reformy Akademii Zamoyskiej w II połowie XVII w. i I połowie XVIII w.

Marcin Smoter, Stosunek mocarstw europejskich, papiestwa i polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego do powstania styczniowego

Marzena Koterbicka, Wiejscy lekarze – z dziejów walki z chorobą w Galicji w dobie autonomii

Andrzej Skowron, Wymiana mostów kolejowych na rzekach Wisłok i Przybyszówka pod Rzeszowem w 1883 r.

Maciej Małozięć, Walki II Zgrupowania 5 pułku strzelców konnych AK w okresie „Burzy” na ziemi dębickiej\

Paweł Korzeniowski, Wojna o Falklandy, Malwiny, część I

Żaneta Mrożek, W poszukiwaniu modelu etosu pracy

Zbigniew Radoń, Rymanów i Posada Dolna w latach 1939-1947 – wspomnienia rodzinne

Ireneusz Thomas, Zdzisław „Bruno” Kadlewicz