tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow

Pamiętnik z Mokrego

Pamiętnik z Mokrego. Wiejskie obrazy minionego wieku
Autor: Tomasz Czapla
Wydawca: Mała Poligrafia Redemptorystów
ISBN: 978-83-7631-545-4
Format: 15.2×20.8 cm
Liczba stron: 332
Oprawa: Twarda
Wydanie: 2014 r.
Język: polski

 

OPIS:
Oś czasu nie jest bowiem jedynie śladem przemijania, ale wiąże w sposób trwały świat naszych uczuć, wartości, w całej rozciągłości pokoleń przeszłych i tych, które przyjdą po nas.

W tym sensie właściwie przeżywane doświadczenie historii uczy i ubogaca, a nadto sprawia, że więź z naszymi przodkami, z miejscem, w którym żyjemy i z ludźmi, którzy nas otaczają staje się wartością piękną, o którą warto i należy zabiegać. Nawet jeśli historia staje się dla kolejnych pokoleń coraz bardziej odległa i niezrozumiała (a taką dla młodych mokrzan jest zapewne treść wydarzeń, o których będzie ta opowieść) to zawsze pozostaje miejsce, ziemia, krajobraz, swoista sceneria myśli, jakie nam towarzyszą podczas wędrówki w czasy minione.
(fragment ze wstępu)