tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow

12 czerwca zapraszamy na XII Rajd Gwiaździsty „KAŁUŻÓWKA 2017”

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy, Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gumniskach Zespół Szkół w Gumniskach zapraszają na XII Rajd Gwiaździsty „KAŁUŻÓWKA 2017” o Przechodni Proporzec 5. Pułku Strzelców Konnych AK, Szlakiem Partyzanckim.

Cele rajdu
XII Rajd Gwiaździsty o Przechodni Proporzec 5. Pułku Strzelców Konnych „Kałużówka 2017” Szlakiem Partyzanckim II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica jest edukacyjno-wychowawczym projektem mającym na celu:
a) popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o Armii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym;
b) uczczenie dnia 9 czerwca jako Święta 5. Pułku Strzelców Konnych;
c) naukę postaw patriotycznych i obywatelskich oraz nawiązanie więzi międzypokoleniowych;
d) uwrażliwienie na piękno ziemi dębickiej, jej bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe;
e) popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o Szlaku Partyzanckim II Zgrupowania Armii Krajowej oraz poszczególnych punktach przejściowych, ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa oraz tożsamości lokalnej
i narodowej;

Informacja o warunkach uczestnictwa
1. Rajd adresowany jest do uczniów ze szkół podstawowych (kl. V-VI) oraz uczniów szkół gimnazjalnych.
2. Szkoły lub drużyny harcerskie zgłaszają patrol liczący 15-20 osób wraz z pełnoprawnym opiekunem/opiekunami.
3. Opiekun patrolu powinien dopilnować, aby rodzice dzieci zostali poinformowani o programie rajdu, godzinie jego zakończenia oraz powinien zebrać zgody rodziców/opiekunów na udział dzieci w rajdzie oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w ramach zadania przedrajdowego.
4. Warunkiem uczestnictwa patrolu jest wykonanie zadania przedrajdowego.
5. Wszystkich uczestników obowiązuje Regulamin Szlaku Partyzanckiego (dostępny na stronie www.ak1944.pl). Opiekunowie powinni zapoznać uczniów z jego treścią.

Szkoła oprócz patrolu, może wydelegować na rajd większą grupę uczniów, ale dopiero na uroczyste podsumowanie rajdu połączone z przekazaniem proporca na polanie Kałużówka.

Warunki turystyczne szlaku i zalecenia dla uczestników:
– Wędrówka: trasa ok. 4-6 km. Czas przejścia pieszo: ok. 3,5 godz. z przerwami na realizację zadań rajdowych. Prosimy, aby dzieci zaopatrzyły się w prowiant na drogę. Gorący posiłek będzie podawany na polanie Kałużówka na zakończenie rajdu.
– Teren: w zależności od trasy: pagórkowaty, drogi polne i leśne, przejście wąwozami, trasę przecinają leśne potoki.
– Aby w pełni wykorzystać atrakcje trasy i aby wędrówka nie była męcząca zalecamy, by uczestnicy wzięli: wygodne obuwie terenowe, kurtkę przeciwdeszczową, mały plecak podręczny.

Organizatorzy zapewniają:
~ jeden gorący posiłek na polanie Kałużówka (na zakończenie rywalizacji);
~ pamiątkowe upominki dla każdego uczestnika.

Trofea i nagrody:
~ dyplom przejścia szlaku dla wszystkich patroli;
~ najlepszy patrol otrzyma Przechodni Proporzec 5. Pułku Strzelców Konnych na okres 1 roku (do następnego Rajdu Gwiaździstego Kałużówka 2018).

Transport i miejsce startu:
Zbiórka uczestników 12 czerwca 2017 roku o godzinie 8:15 na jednym z czterech punktów startowych:
1. Trasa zielona – miejsce zbiórki: Gołęczyna koło pomnika Armii Krajowej
2. Trasa niebieska – miejsce zbiórki: Parking przy szkole w Latoszynie
3. Trasa pomarańczowa – miejsce zbiórki: Braciejowa Pętla (zajezdnia autobusowa)
4. Trasa czerwona – miejsce zbiórki: Głobikowa Schronisko Rozdzielnia Wiatrów

Mapa 2017
UWAGA: Informacja o miejscu rozpoczęcia rajdu dla każdego patrolu będzie podana telefonicznie po otrzymaniu kart zgłoszeń. Poinformujemy także o możliwości dotarcia do punktu startowego dostępnymi środkami lokomocji.

Powrót autobusem do Dębicy po zakończeniu rajdu.

Program rajdu:
8:15 Zbiórka patroli w poszczególnych punktach: Gołęczyna, Latoszyn, Braciejowa, Głobikowa
8:30 Wędrówka szlakiem, połączona z wykonywaniem zadań na trasie
13:30 Polowa Msza Święta na polanie Kałużówka
14:15 Podsumowanie rajdu, wręczenie Przechodniego Proporca 5. Pułku Strzelców Konnych AK
15:00 Zakończenie rajdu

Karty zgłoszenia: należy dostarczyć do dnia 7 czerwca 2017 roku osobiście, faksem, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty email na jeden z adresów:

Zespół Szkół w Gumniskach, Gumniska 120, 39 – 210 Dębica, tel./fax 014 681 66 79, spgum@gazeta.pl
lub Katolickie Centrum Edukacji KANA, ul. Chopina 2, 39-200 Dębica, tel. 14 6969 110, kana.debica@wp.pl

Szczegółowe informacje na temat rajdu na stronie: http://www.ak1944.pl/
Organizatorzy:
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy
Publiczne Gimnazjum im. Majora Adama Lazarowicza w Gumniskach
Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gumniskach

Partnerzy:
Powiat Dębicki
Miasto Dębica,
Gmina Dębica, Gmina Pilzno
Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica
Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Dębica
Katolickie Centrum Edukacji „KANA” w Dębicy
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Dębicy
Hufiec Dębica Związku Harcerstwa Polskiego im. Dębickich Szarych Szeregów
Hufiec Pilzno Związku Harcerstwa Polskiego im. Aleksandra Kamińskiego ps. „Kamyk”
Związek Strzelecki „Strzelec” JS 2017
Zadania przedrajdowe:

Warunkiem uczestnictwa w XII Rajdzie Gwiaździstym „Kałużówka 2017” jest wykonanie przez patrol zadań przedrajdowych.
Prosimy opiekunów o wcześniejsze zorganizowanie grupy i przygotowanie zadań. Zadania powinny angażować całą grupę.

1. Patrol przyjmuje swój „kryptonim”, tj. nazwę własną (konspiracyjną, na czas współzawodnictwa). Proponuje się wybranie innego kryptonimu, niż ten którym patrol posługiwał się podczas poprzednich edycji rajdu.
Kryptonim powinien nawiązywać do nazwy drużyny, szczepu, historii szkoły, nazwy ulicy, dzielnicy, miejscowości, otoczenia przyrodniczego itp. Ważne, aby wybór kryptonimu był udziałem całego patrolu. Patrole wybierają swojego patrolowego – dowódcę (spośród uczniów), którego zadaniem będzie dyscyplinowanie uczestników, wyznaczanie osób do realizacji poszczególnych zadań, troska o sprawny udział patrolu w zadaniach rajdowych.

2. Zadaniem PATROLU RAJDOWEGO jest przygotowanie materiału filmowego (nagranego telefonem, tabletem, aparatem cyfrowym, kamerą) poświęconego jednej z KOBIET DĘBICKIEJ KONSPIRACJI. Film powinien trwać maksymalnie 3 minuty i w jego przygotowanie powinni się włączyć WSZYSCY UCZNIOWIE biorący udział w rajdzie.
Film należy dostarczyć 12 czerwca na płycie CD lub DVD i przekazać przewodnikowi trasy podczas zbiórki.
PROPOZYCJA/PODPOWIEDŹ DO WYKONANIA FILMU:
1. Przygotowanie scenki rodzajowej nt. wybranej postaci z udziałem wszystkich członków patrolu;
2. Przygotowanie dokumentu historycznego z opowieścią o bohaterze. W przygotowaniu dokumentu wezmą udział wszyscy członkowie patrolu;
3. Nagranie wideoklipu techniką „lipdab” na temat wybranej postaci z udziałem wszystkich członków patrolu lub całej klasy/szkoły.