tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow

Rowerowy rajd Szlakiem Partyzanckim – inauguracja trasy!

Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy – realizator projektu odnowienia Szlaku Partyzanckiego; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – opiekun merytoryczny szlaku oraz Miasto Dębica, zapraszają na Rajd Rowerowy Szlakiem Partyzanckim II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica. Wydarzenie będzie jednocześnie inauguracją rowerowego wariantu Szlaku Partyzanckiego (oznaczonego kolorem zielonym). Rajd odbędzie się w sobotę 24 września 2016 roku. Start o godzinie 14 z parkingu przy kościele parafialnym w Gumniskach. Zbiórka uczestników i podpisanie listy startowej od godziny 13:00.

Informacja dla uczestników:

Termin: 24 września 2016 r.
Godzina zbiórki i zapisów: 13:00
Godzina startu: 14:00
Zbiórka: Parking przy kościele parafialnym w Gumniskach
Trasa przejazdu: Gumniska – Stasiówka – Berdech – Braciejowa – Południk – Kałużówka – Gołęczyna – Grabówka – Stasiówka

Czas przejazdu: około 4 godziny
Długość trasy: około 30 km UWAGA: Trasa wariantu rowerowego Szlaku Partyzanckiego jest wymagająca i można ją pokonać tylko na rowerach górskich (posiadających szerokie opony, przeznaczone do jazdy w terenie leśnym). Podczas rajdu trzeba będzie pokonać kilka wzniesień, gdzie wysokość nachylenia podłużnego wynosi >13%.

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO SZLAKIEM PARTYZANCKIM II ZGRUPOWANIA ARMII KRAJOWEJ OBWODU DĘBICA Z OKAZJI DNIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, depozytariusz idei AK i opiekun merytoryczny Szlaku Partyzanckiego oraz Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy, realizator projektu odnowienia Szlaku Partyzanckiego, a także Miasto Dębica, współorganizator obchodów Dnia Polskiego Państwa Podziemnego, zapraszają do uczestnictwa w Rajdzie Rowerowym Szlakiem Partyzanckim II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica.
Partner przedsięwzięcia: firma Arkus & Romet Group.

CEL RAJDU
Celem rajdu będzie integracja społeczności lokalnej, promocja zdrowego stylu życia oraz kultury jazdy na rowerze, upamiętnienie miejsc i wydarzeń historycznych oraz popularyzacja atrakcji turystyczno-krajoznawczych na ziemi dębickiej.

BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY JAZDY
Uczestnicy rajdu jadą w patrolach 15 osobowych. Na czele patrolu jedzie patrolowy – przewodnik trasy. Pozostali uczestnicy jadą pojedynczo za swoim patrolowym. Poszczególne patrole jadą w odstępach nie mniejszych niż 100 – 150 metrów. Partner przedsięwzięcia firma Arkus & Romet Group zapewnia techniczny wóz serwisowy w razie nagłych kłopotów sprzętowych z rowerem.
Uczestnicy rajdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz ścisłego wykonywania poleceń służ porządkowych i ratowniczych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W rajdzie rowerowym Szlakiem Partyzanckim, mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz osoby nieletnie, tylko za pisemną zgodą i pod opieką pełnoletnich opiekunów.
Zgłoszenia do udziału w rajdzie są przyjmowane pocztą elektroniczną pod adresem: ak.debica@gmail.com do dnia 22 września 2016 roku (czwartek) do godziny 15:00. Przy zgłoszeniu należy podać:
Imię i nazwisko uczestnika, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL.
Osoby, które nie zgłoszą udziału w rajdzie w wyznaczonym terminie, będą miały możliwość zgłoszenia w dniu rajdu, ale liczba miejsc dla osób wcześniej niezgłoszonych, będzie ograniczona!
Do uczestnictwa w rajdzie uprawnia podpisanie listy startowej. 
Każdy uczestnik zobowiązuje się posiadać sprawny i sprawdzony rower górski, na którym będzie mógł przejechać trasę o dystansie około 30 km w terenie leśnym o górskim.
Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest posiadanie własnego kasku rowerowego.
Podczas rajdu bezwzględnie zabrania się spożywania alkoholu, środków odurzających i psychotropowych.
Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje także Regulamin Szlaku Partyzanckiego.