tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow

XI Rajd Gwiaździsty „KAŁUŻÓWKA 2016” – zapowiedź

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy, Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gumniskach, Zespół Szkół w Gumniskach oraz Katolickie Centrum Edukacji KANA zapraszają na XI Rajd Gwiaździsty „KAŁUŻÓWKA 2016” o Przechodni Proporzec 5. Pułku Strzelców Konnych „Kałużówka 2016” Szlakiem Partyzanckim II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica.

Cele rajdu

XI Rajd Gwiaździsty o Przechodni Proporzec 5. Pułku Strzelców Konnych „Kałużówka 2016” Szlakiem Partyzanckim II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica jest edukacyjno-wychowawczym projektem mającym na celu:

 1. a) popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o Armii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym;
 2. b) uczczenie dnia 9 czerwca jako Święta 5. Pułku Strzelców Konnych;
 3. c) naukę postaw patriotycznych i obywatelskich oraz nawiązanie więzi międzypokoleniowych;
 4. d) uwrażliwienie na piękno ziemi dębickiej, jej bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe;
 5. e) popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o Szlaku Partyzanckim II Zgrupowania Armii Krajowej oraz poszczególnych punktach przejściowych, ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa oraz tożsamości lokalnej
  i narodowej;

Informacja o warunkach uczestnictwa

 1. Rajd adresowany jest do patroli harcerskich ze szkół podstawowych (kl. V-VI) oraz gimnazjów, a także do szkół noszących imię związane z bohaterem Armii Krajowej z Powiatu Dębickiego.
 2. Szkoły lub drużyny zgłaszają patrol liczący 15-20 osób wraz z pełnoprawnym opiekunem/opiekunami.
 3. Opiekun patrolu powinien dopilnować, aby rodzice dzieci zostali poinformowani o programie rajdu, godzinie jego zakończenia oraz powinien zebrać zgody rodziców/opiekunów na udział dzieci w rajdzie.
 4. Warunkiem uczestnictwa patrolu jest wykonanie zadań przedrajdowych.
 5. Wszystkich uczestników obowiązuje Regulamin Szlaku Partyzanckiego (dostępny na stronie www.ak1944.pl). Opiekunowie powinni zaznajomić z jego treścią uczestników rajdu.

Szkoła oprócz patrolu, może wydelegować na rajd większą grupę uczniów, ale dopiero na Mszę św.
i uroczyste podsumowanie rajdu połączone z przekazaniem proporca na polanie Kałużówka.

 Warunki turystyczne szlaku i zalecenia dla uczestników:

Organizatorzy zapewniają:  

~  jeden gorący posiłek;

~  pamiątkowe upominki dla każdego uczestnika.

Trofea i nagrody:

~  dyplom przejścia szlaku dla wszystkich patroli;

~  najlepszy patrol otrzyma Przechodni Proporzec 5. Pułku Strzelców Konnych na okres 1 roku (do następnego Rajdu Gwiaździstego Kałużówka 2017).

 

Transport i miejsce startu:

Zbiórka uczestników 10 czerwca 2016 roku o godzinie 8:30 na jednym z czterech punktów startowych:

 1. Trasa zielona – miejsce zbiórki: Gołęczyna koło pomnika Armii Krajowej
 2. Trasa niebieska – miejsce zbiórki: Latoszyn Łazienki koło leśniczówki Lasów Państwowych
 3. Trasa pomarańczowa – miejsce zbiórki: Braciejowa Pętla (zajezdnia autobusowa)
 4. Trasa czerwona – miejsce zbiórki: Głobikowa Schronisko Rozdzielnia Wiatrów

Mapa - trasy XI Rajdu Gwiaździstego

UWAGA: Informacja o miejscu rozpoczęcia rajdu dla każdego patrolu będzie podana telefonicznie po otrzymaniu kart zgłoszeń. Poinformujemy także o możliwości dotarcia do punktu startowego dostępnymi środkami lokomocji.

Powrót podstawionymi autobusami do Dębicy i Pilzna po zakończeniu rajdu.

Program rajdu:

8:30              Zbiórka uczestników w wyznaczonych punktach

8:45-13:00    Wędrówka szlakiem, połączona z wykonywaniem zadań na trasie

13:30            Msza święta na polanie Kałużówka

14:20            Podsumowanie rajdu, wręczenie Przechodniego Proporca 5. Pułku Strzelców Konnych AK

15:00            Kuchnia Polowa – posiłek dla wszystkich uczestników

16:00            Zakończenie rajdu

Karty zgłoszenia: należy dostarczyć do dnia 3 czerwca 2016 roku osobiście, faksem, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty email na jeden z adresów:

Zespół Szkół w Gumniskach, Gumniska 120, 39 – 210 Dębica,  tel./fax 014 681 66 79, spgum@gazeta.pl

lub Katolickie Centrum Edukacji KANA, ul. Chopina 2, 39-200 Dębica, tel. 14 6969 110, kana.debica@wp.pl

Organizatorzy: 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy

Publiczne Gimnazjum im. Majora Adama Lazarowicza w Gumniskach

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gumniskach

Katolickie Centrum Edukacji „KANA” w Dębicy

Partnerzy:

Powiat Dębicki

Gmina Pilzno

Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica

Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Dębica

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Dębicy
Hufiec Dębica Związku Harcerstwa Polskiego im. Dębickich Szarych Szeregów

Hufiec Pilzno Związku Harcerstwa Polskiego im. Aleksandra Kamińskiego ps. „Kamyk”

Związek Strzelecki „Strzelec” JS 2017

 

Zadania przedrajdowe:

Warunkiem uczestnictwa w XI Rajdzie Gwiaździstym „Kałużówka 2016” jest wykonanie przez patrol zadań przedrajdowych.

Prosimy opiekunów o wcześniejsze zorganizowanie grupy i przygotowanie zadań. Zadania powinny angażować całą grupę.

 1. Patrol przyjmuje swój „kryptonim”, nazwę własną (konspiracyjną, na czas współzawodnictwa). Kryptonim powinien nawiązywać do nazwy drużyny, szczepu, historii szkoły, nazwy ulicy, dzielnicy, miejscowości, otoczenia przyrodniczego itp. Ważne, aby określenie kryptonimu było udziałem całego patrolu. Patrole wybierają swojego patrolowego – dowódcę (spośród uczniów), którego zadaniem będzie dyscyplinowanie uczestników, wyznaczanie osób do realizacji poszczególnych zadań, troska o sprawny udział patrolu w zadaniach rajdowych.
 2. Patrol przygotuje własnoręcznie gazetkę konspiracyjną – w formie bruszury na temat miejsca pamięci (pomnika, tablicy, głazdu, monumentu) znajdującego się w powiecie dębickim, poświęconego Armii Krajowej, ale nie związanego ze Szlakiem Partyzanckim II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica.
 3. Patrol w ciekawej formie, opracuje raport – sprawozdanie z przygotowania drużyny do rajdu. Można wykorzystać zdjęcia, szkice, notatki, rysunki.