tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow

Archiwum wiadomości 2006

Publikujemy archiwalne wiadomości na temat działań realizowanych na Szlaku Partyzanckim, które były publikowane w 2006 roku na stronie www.szlakpartyzancki.prv.pl.

 

 

 

 

Coroczne święta żołnierzy AK – czyli o czym dobry obywatel wiedzieć powinien
31.12.2006

Każdy Obywatel grzeszy, gdy przestaje być czynnym i gdy go nic nie interesuje.
Do celu jednego powinniśmy się zjednoczyć, wydobyć Ojczyznę naszą spod przemocy obcych, upodlenia i niszczenia imienia Polaków. Od nas samych zależy poprawa rządu.
A gdy podli będziemy, chciwi, interesowni, nie dbający o kraj swój, wtedy słusznie, abyśmy potem mieli kajdany na szyjach i tego warci będziemy.

/-/ T. Kościuszko


 

Kalendarium corocznych uroczystości i obchodów Światowego Związku Żołnierzy AK – Środowiska 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy:

2.02.[1944] – Rocznica zamordowania przez niemieckiego okupanta, 54 zakładników pod nasypem kolejowym obok cegielni.
14.02[1942] – Rocznica przemianiwania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.
01.03[1951] – Rocznica bestialskiego mordu dokonanego przez Urząd Bezpieczeństwa, na członkach IV Zarządu Głównego Zreszenia Wolność i Niezawisłość.
03.03.[1971] – Święto Narodowe – rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
09.06.[od 1923]- Święto Pułkowe 5 Pułku Strzelców Konnych – obecnie 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej.
28.07.[1944] – Rocznica pierwszej koncentracji oddziałów II Zgrupowania AK Obwodu Dębica(w leśniczówce Berdech) do Akcji „Burza”.
01.08.[1944] – Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – Godzina „W” (17.00).
23-25.08.[1944] – Rocznica bitwy na Polanie Kałużówka(od 2005 roku, obchodzona w pierwszą niedzielę września).
17.09.[1939] – Rocznica agresji Z.S.R.R. na Polskę.
27.09.[1939] – Rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego.
02.11. – Msza Św. w kościele p.w. Św. Jadwigi w intencji zmarłych żołnierzy 5 psk AK.
11.11.[1918] – Święto Narodowe – Odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów.
Stawiając za ikonę słowa Jana Kochanowskiego; „A jeśli komu droga otwarta do nieba. Tym, którzy służą Ojczyźnie” serdecznie zapraszamy Wszystkich do uczestnictwa w naszych uroczystościach.


Zarząd ŚZŻAK Środowiska 5 PSK AK w Dębicy, ul. Rynek 40.


 

Sztandar dla najlepszego obwodu
31.12.2006

W dniu 1 stycznia 1944 r., Inspektor Rejonowy AK Rzeszów, mjr Łukasz Ciepliński „Pług”, wraz z delegacją(Tadeuszem Zielińskim, Władysławem Mickiem, Zygmuntem Chłapowskim)przybył do Gumnisk na uroczysty opłatek, podczas którego wręczył na ręce Komendanta Obwodu Adama Lazarowicza, sztandar przechodni Inspektoratu Rzeszów. Sztandar ten został ufundowany przez Inspektorat i miał przysługiwać najlepszemu obwodowi. Z uwagi, iż Obwód Dębica „Deser”, został uznany za najlepszy, sztandar miał pozostać w Dębicy, tak długo, aż inny obwód nie zostanie uznany za lepszy. Podczas uroczystej wieczerzy w Komendzie Obwodu, tzn. w szkole w Gumniskach, nastąpiło poświęcenie sztandaru, którego dokonał Ks. Kapelan Stanisław Bartosz ps. Mieczyk”.
Sztandar Inspektoratu Rzeszów, jako jeden z nielicznych przetrwał okres okupacji. Był przechowywany w wierzy kościelnej kościoła w Zagorzycach, a następnie(już w okresie komunistycznym) u sióst klarysek w Starym Sączu. Nikt jednak o jego istnieniu nie wiedział. Dopiero w 1987 roku, przy zaangażowaniu Ks. Abp. Jerzego Ablewicza, sztandar trafił ponownie do Dębicy i został przekazany Ks. Stanisławowi Fiołkowi, proboszczowi parafii p.w. Św. Jadwigi. Następnie sztandar został ponownie poświęcony(w dniu święta pułkowego w czerwcu 1988 r.) i przekazany Zarządowi Związku Żołnierzy AK.
W 2004 r. sztandar bojowy Insp. Rzeszów, został oddany do Muzeum AK w Krakowie przy ul. Bosackiej, jako jeden z głównych reliktów Polski Podziemnej. W Dębicy, tuż przed oddaniem oryginału, wykonano replikę sztandaru, którą można podziwiać podczas najważniejszych uroczystości miejskich i państwowych.


 

Major Marian Więcek odszedł na wieczną wartę

05.12.2006

Z przykrością informujemy, że w dniu 1 grudnia 2006 r., przeżywszy 82 lata, odszedł na wieczną wartę major Marian Więcek ps.”Vickers”, ostatni żołnierz legendarnej bojówki dyspozycyjnej Komendy Obwodu Armii Krajowej Dębica kryptonim „Deser”,współtwórca
i prezes Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Dębicy i Środowiska 5 Pułku Strzelców Konnych AK, wielki przyjaciel młodzieży, który przez całe swe życie służył przykładem wzorowego patrioty i który bez końca walczył o prawdę historyczną i ideową pamięć o bohaterach i wydarzeniach czasu okupacji.
Requictat in Pace Majorze Vickersie…


 

Wrócili z pochodniami

30.09.2006

II Rajd Historyczny krypt.”DESER 06″
Ponad 150 uczniów szkół średnich z terenu powiatu dębickiego, wzięło udział w II Rajdzie Historycznym, organizowanym przez harcerzy 13 Drużyny Harcerzy Wędrowników „Kałużacy”, w środę 27 września.
Uczestnicy z 6 szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego, przemaszerowali wytyczoną
w 2004 roku, Ścieżką dydaktyczno-historyczną Szlak Partyzancki II Zgrupowania AK Obwodu Dębica. Harcerze – przewodnicy czterech tras; Patrycja Mazur, Dorota Pieniążek, Michał Zachara, Inez Radwańska, oraz siostry Renata i Magdalena Blezień, przygotowali dla młodzieży sporo atrakcji, m.in. pole minowe, ratowanie rannych, czy imitację nadania radiostacją sygnału S.O.S. Na terenie leśniczówki Berdech, na wędrujących czekała gorąca herbata, oraz kiełbaska z grilla.
Dla wielu uczestników, tegoroczny rajd był pierwszą w życiu taką wędrówką po ziemi dębickiej
i już dzisiaj zapowiadają, że będą chcieli zabrać swoje rodziny i znajomych na trasy ziemi dębickiej i oczywiście na szlak bohaterów. Na koniec na Polanie Kałużówka, odbyło się obrzędowe harcerskie ognisko, którego głównym punktem była gawęda nt. służby młodzieży w trosce o pamięć Akcji „Burza”. Bezpośrednio po ognisku miała miejsce modlitwa przed pomnikiem i wieczorny marsz z pochodniami do Gumnisk, skąd młodzież powróciła do Dębicy.
Godnym podkreślenia jest fakt, iż wraz z wędrującą młodzieżą w tegorocznym rajdzie uczestniczyła także Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego – Barbara Pelczar Białek, a honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Powiatu. Znaczną pomoc w organizacji wykazały także; Nadleśnictwo Dębica, oraz Zespół Szkół w Gumniskach, gdzie znajduje się Izba Pamięci bohaterów AK Obwodu Dębica.
Rajd dla młodzieży szkół średnich, organizowany w rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego 27 września, wchodzi powoli do kalendarza cyklicznie organizowanych imprez
w naszym powiecie. Dla młodszej młodzieży, harcerze wraz z ZS w Gumniskach, organizują
w czerwcu Rajd Gwiaździsty, który w przyszłym roku będzie miał już trzyletnią kontynuację.
Maciej Małozięć
Źródło Obserwator Lokalny


 

II Rajd Historyczny krypt. „Deser”
19.09.2006
Z radością spieszymy poinformować i zaprosić na II Rajd Historyczny młodzieży szkół średnich z terenu Powiatu Dębickiego – krypt. „Deser”, pod Patronatem Starosty Powiatu Dębickiego – Stanisława Chmury. Rajd odbędzie się 27 września br., w 67 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów.


 

Z pieśnia i gawędą przy partyzanckim ognisku
31.07.2006
62 rocznica rozpoczęcia Akcji „Burza”
Gawęda i śpiew przy płonącym ognisku – spotkanie po 62 latach by zachować pamięć o niespotykanym fenomenie, poświęceniu i bohaterstwie żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Dębica.
– Taki cel przyświecał harcerzom 13 Drużyny Harcerzy Wędrowników „Kałużacy” – współorganizatorom corocznego spotkania żołnierzy A.K., ich rodzin i sympatyków, które odbyło się 29.07 na terenie leśnictwa Berdech.
Zgodnie z instrukcjami Rządu londyńskiego i naczelnych władz Armii Krajowej, 26 lipca 1944 r., Komendant Okręgu krakowskiego A.K., pułkownik Edward Godlewski ps. „Garda”, wydał specjalny rozkaz o rozpoczęciu na terenie całego Okręgu(w tym dla Obwodu Dębica) akcji zbrojnej o kryptonimie „Burza”. Akcja ta na terenie całego kraju, miała dwa podstawowe cele: militarny i polityczny. Celem militarnym było zbrojne wystąpienie przeciwko okupantowi niemieckiemu przy pomocy Armii Czerwonej, oraz ochrona; zarówno ludności cywilnej, jak również wszelkich obiektów przemysłowych. Celem politycznym było natomiast wystąpienie przed Sowietami w roli pełnoprawnego gospodarza terenu, a po wycofaniu się Niemców przywrócenie legalnej polskiej władzy.
Ten szczególny rozkaz, który niósł za sobą przerwanie dotychczasowej ciszy konspiracyjnej
i wyjście z podziemia do walki przeciw okupantowi, przywiózł z Rzeszowa do Gumnisk, Komendant Obwodu – Ludwik Marszałek ps. „Zbroja”. Koncentracja oddziałów Obwodu Dębica, w ramach odtworzonego 5 Pułku Strzelców Konnych A.K, którym dowodził Adam Lazarowicz ps. „Klamra”, odbyła się w trzech rejonach: Sędziszowa, Dębicy i Pilzna.
W piątek 28 lipca 1944 roku, na terenie leśniczówki Berdech nastąpiła koncentracja wszystkich oddziałów wchodzących w skład II Zgrupowania, które podczas samej realizacji „Burzy” poniosło największą daninę krwi w walce z okupantem, czego kulminacją była bitwa o wzgórze Kałużówka w dniach 23/25.08.1944.

Spośród licznego, prawie pół tysięcznego Zgrupowania – dziś po 62 latach, na Berdech przybyło zaledwie kilkunastu żołnierzy Armii Krajowej, a wśród nich tylko jeden uczestnik koncentracji z 1944 roku – pan Tadeusz Kubica ps. „Boks”, żołnierz A.K. z placówki Dębica krypt. „Działo”.
W dziale galeria znajdują się zdjęcia ze spotkania.


62 lata temu na Berdechu…
26.07.2006
W dniu 26.07.1944 roku Komendant Okręgu AK Kraków krypt. „MUZEUM”, wydał rozkaz szczególny o rozpoczęciu na terenie Inspektoratu Rzeszów, akcji o kryptonimie „BURZA”. Ów rozkaz do Obwodu Dębica, przywiózł z Rzeszowa, ówczesny Komendant Obwodu – Ludwik Marszałek ps. „Zbroja”. Dwa dni później – 28 lipca 1944 roku, nastąpiła koncentracja wszystkich jednostek wchodzących w skład II Zgrupowania na terenie leśniczówki Berdech.

Dziś pragniemy Wszystkich serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w corocznym ognisku integracyjnym, żołnierzy Armii Krajowej, oraz rodzin i sympatyków ideałów AK. Ognisko z pieśnią partyzancką przy leśnej watrze, odbędzie się w sobotę 29.07.2006 r. na Berdechu.
Organizatorzy:
ŚZŻAK Środowisko 5 psk A.K.
oraz 13 DHW „Kałużacy” – Hufiec ZHP Dębica


Rajd gwiaździsty po raz drugi
28.06.2006

Blisko 280 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów, z terenu gminy ruszyło Śladami 5 Pułku Strzelców Konnych AK podczas tegorocznego II Rajdu Gwiaździstego Kałużówka 2006.
Patrole z 15 szkół podjęły rywalizację na czterech trasach Szlaku Partyzanckiego, biegnących z Gumnisk i Braciejowej. Najlepsze w zmaganiach na trasach o tytuł „Patrolu w dziesiątkę”[nazwa od legendarnej grupy dysp. Komendy Obwodu]okazały się: patrol „Perun” z Publicznego Gimnazjum w Latoszynie, patrol „Baszta” z Zespołu Szkół w Zawadzie, patrol „Stasz” z Zespołu Szkół w Stasiówce i „Czwartacy” z Miejskiego Gimnazjum nr 4. – Cieszył nas wysoki poziom przygotowania patroli – relacjonuje dh. Magda Blezień, jedna z przewodniczek.
– Aktywność przy wykonywaniu zadań na trasie była wprost zaskakująca – dodaje dowódca trasy dh. Kasia Konefał.
A przyboczna dh. Patrycja Mazur podkreśla, że najważniejsze było, by po lekcji, jakiej wszystkim udzielił las, w sercach dzieci pozostało spotkanie z przeszłością.
Organizatorami rajdu były: Zespół Szkół w Gumniskach i 13 Drużyna Harcerzy Wędrowników „Kałużacy”. Pomoc w przygotowaniu tras okazały „Kałużakom” drużyny 14 DH „Leśni” z Gumnisk i 12 DHD „Groń”.
Źrodło: Obserwator lokalny, nr 25(306).


Uroczystości w Brzeźnicy
20.06.2006

W sobotę(24.06) na cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy(Gmina Dębica)nastąpi odsłonięcie Pomnika Bohaterów Lat 1944 – 1989.
Program uroczystości:
16.45 – montaż słowno – muzyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży z ZS w Brzeźnicy
17.00 – uroczysta Msza Święta
ok. 18.00 – poświęcenia Pomnika i spotkanie w budynku szkoły.
Organizatorzy serdecznie zapraszają…


 

Korekta w programie Rajdu Gwiaździstego
05.06.2006

Nastąpiła zmiana w programie Rajdu Gwiaździstego.
Scenariusz:
8.30 Zbiórka uczestników w wyznaczonych punktach sprawdzenie stanu
8.40 – 11.30 Wędrówka plutonów i realizacja zadań na trasie
11.40 Msza św. polowa, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed pomnikiem
12.30 Ogłoszenie zwycięzców w konkursie historycznym
13.00 Podsumowanie współzawodnictwa patroli, rozdanie dyplomów i nagród, gorący posiłek, ognisko z gawędą i pieśnią partyzancką.
Prosimy uczestników o zabranie w miarę możliwości karimat do siedzenia podczas ogniska(jedna na 3-4 osoby).


 

Informacje o Rajdzie
29.05.2006
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami dot. Rajdu Gwiaździstego, organizowanego w Święto Pułkowe 5 Pułku Strzelców Konnych – 9 czerwca, zamieszczamy szczegółowe informacje dla uczestników, oraz program obchodów. Wejdź
Pytania w związku z zamieszczonym programem prosimy kierować do wzkazanych organów, lub na adres poczyt e-mail: szlakpartyzancki@wp.pl


 

Dodatkowy „punkt pamięci” na trasie szlaku
09.05.2006
Początkiem maja br. przy żwirowej drodze pod Grabówką(na trasie naszego szlaku), z inicjatywy mieszkańców Gumnisk, postawiony został drewniany krzyż, dla upamiętnienia ludności cywilnej, która straciła życie od jednej z min, po zakończeniu akcji „Burza”.
Na krzyżu umieszczony został napis następującej treści:


Krzyż upamiętniający miejsce tragicznego wydarzenia
z dn. 14.04.1945 r. w którym zginęli tutejsi mieszkańcy podczas rozbrajania jednej z min pozostawionych przez okupanta niemieckiego; NN Żołnierz WP Saper, Józefa Pasowicz lat 44, Stefania Kosowska lat 32, Stanisław Stelmach lat 32, Władysław Pasowicz lat 18, Franciszek Pasowicz lat 13, Wojciech Panek lat 51, Jan Pasowicz lat 21.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Mieszkańcy Gumnisk – Kopalin 14.04.2006.

Krzyż pozostaje pod opieką 14 Drużyny Harcerskiej „Leśni” z Gumnisk, a z uwagi na jego położenie na trasie naszego szlaku, stanowi niejako dodatkowy jego punkt przejściowy.
Przez cały miesiąc maj, przy nowo postawionym „krzyżu pamięci”, odbywać się będą „majówki”.


Turystyka w Gminie Dębica
18.04.2006
W gminie Dębica jest przygotowywany turystyczny szlak rowerowy po najpiękniejszych zakątkach gminy. Trasa „Śladami Słońca i Śniegu” została już wytyczona i oznaczona w obu kierunkach jazdy. Zostanie jeszcze zrobionych pięć punktów widokowych i wydany przewodnik po trasie.
Szlak o długości 32 km rozpoczyna się w Latoszynie i biegnie przez Grabówkę, Połomię, Południk, Głobikową, Stasiówkę, a kończy się w wiosce Zawada. Biegnie głównie przez las. Na jej przejazd licząc odpoczynki trzeba zarezerwować cztery godziny. – Trasa nie jest łatwa, biegnie przez tereny górzyste, rowerzysta musi pokonać liczne podjazdy – mówi Krzysztof Lipczyński z urządu gminy Dębica. Turystów po drodze czekają piękne widoki m.in. przy dobrej pogodzie przejeżdżając przez Grabówkę będą mogli zobaczyć Tatry, a także liczne ciekawe miejsca m. in. ruiny zamczyska i okop koło Braciejowej, wieżę przekaźnikową w Głobikowej, stary zabytkowy kościółek w Zawadzie, leśniczówkę w Berdech. W połowie szlaku rowerzyści będą mogli zatrzymać się na posiłek, nocleg w stannicy turystyczno-harcerskiej.
Trasa zostanie wstępnie otwarta w połowie czerwca, a oficjalnie we wrześniu. Gmina wyda na nią ok. 50 tys. zł.


 

Msza Święta w intencji IV Zarządzie WiNu
22.02.2006
W tym roku przypada okrągła – 55. rocznica bestialskiego mordu na Członkach IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
Z tej okazji zostanie odprawiona w dniu 5 marca br. Msza Święta, w kościele garnizonowym p.w. Św. Jadwigi, o godz. 10.30. Zachęcamy Wszystkich do przyłączenia się do modlitwy, za dusze pomordowanych bohaterskich działaczy WiNu.
Więcej na temat organizacji WiN w dziale Czytelnia.


 

Święto Pułkowe
19.02.2006
Już dziś informujemy, iż wzorem ubiegłorocznych obchodów Święta Pułkowego – 9 czerwca 2006 roku, odbędzie się rajd szlakiem dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Dębica. Szczegóły już wkrótce…


 

Obserwatory 2005
19.02.2006
Jest nam niezwykle przyjemnie ogłosić, iż tegoroczną nagrodę dębickich dziennikarzy -„Obserwatora” – za całokształt działalności, otrzymał major Marian Więcek – Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowiska 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy.
Marian Więcek, pseudonim okupacyjny „Vickers” urodził się w 1924 roku w Nagawczynie. W okresie okupacji wszedł w charakterze ochotnika do oddziału dyspozycyjnego Komendy Obwodu. Brał udział m.in. w akcji na tartak w Czarnej – 18 sierpnia 1943 roku, oraz walczył z ekspedycją niemiecką podczas pacyfikacji Gumnisk – 12 sierpnia 1944 roku, za co został odznaczony Krzyżem Walecznych.
Walczył w II Zgrupowaniu podczas bitwy na Kałużówce w sierpniu 1944. Po śmierci Władysława Strumskiego w 1990 roku, został Prezesem ŚZŻAK w Dębicy, którą to funkcję piastuje do dziś. Dzięki jego wielorakim staraniom upamiętniono wielu poległych i pomordowanych bohaterskich żołnierzy Armii Krajowej. Również z jego inicjatywy, doszło do podpisania umowy pomiędzy ŚZŻAK Środowiskiem 5psk AK, a Hufcem ZHP im. Dębickich Szarych Szeregów w Dębicy – 7 listopada 2003 roku.
Major Marian Więcek współ otwierał – w rocznicę Powstania Polskiego Podziemnego – 27 września 2004 roku – Ścieżkę dydaktyczno – historyczną „Szlak partyzancki II Zgrupowania AK Obwodu Dębica”.

Życzymy Nagrodzonemu Panu Marianowi przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości z jesieni życia, oraz Łask Bożych i ludzkiej wdzięczności i satysfakcji z dokonań życiowych…


 

Naszymi Śladami…, czyli o turystyce w powiecie
19.02.2006
Z olbrzymim entuzjazmem przyjęliśmy wieść o powstaniu nowej ścieżki dydaktycznej w Powiecie Dębickim. Trasa ścieżki prowadzi przez Gminę Żyraków i liczy 5 kilometrów. Wędrując Ścieżką o nazwie „Niezwykła Trasa w Korzeniowie”, czekają nas 4 przystanki; I Zabytkowy park w Korzeniowie, II Babi Mur, III Śródleśny staw, oraz IV Grób Dragona. Ścieżka powstała ze środków uzyskanych z programu Działaj Lokalnie – Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Ponadto przedstawiciele Gminy Dębica i PTTK, dokonali odbioru odnowionego szlaku rowerowego z Latoszyna do Zawady o łącznej długości 32 kilometrów. Szlak ten wiedzie m.in. przez Grabówkę i Polane Kałużówka i częściowo pokrywa się z trasą naszej Ścieżki historyczno – dydaktycznej „II Zgrupowania AK Obwodu Dębica”. Oficjalne otwarcie szlaku rowerowego nastąpi wraz z oddaniem do użytku Stanicy Harcerskiej w Głobikowej.

Źródło; Obserwator Lokalny – www.ol.com.pl


 

Jesień na szlaku….
19.02.2006

„Złota Polska jesień”- najprawdziwsza i najpiękniejsza w swej urodzie- to właśnie jesienią najchętniej wędrujemy szlakiem.

Przez całą jesień na szlak wybrało się wiele grup; m.in. 27 września, na „okrojoną” z uwagi na warunki atmosferyczne – trasę szlaku – ruszyli uczniowie szkół z terenu powiatu, zaś późną jesienią i zimą, aż dwukrotnie na trasę szlaku ruszyła 1 Pilźnieńska Drużyna Wędrownicza.

Wszystkich zainteresowanych wędrówką szlakiem z przewodnikiem informujemy, iż czekamy na Waszą gotowość… nasz mail: szlakpartyzancki@wp.pl


 

Zmiany na stronie

19.02.2006

W związku z drobnymi kłopotami z serwerem, nasza strona dawno nie była aktualizowana – za co Wszystkich odwiedzających pragniemy serdecznie przeprosić.

Jednocześnie informujemy, że strona została przekierowana i umieszczona na nowym serwerze.

W związku ze zmianami, wyrażamy nadzieję, że nasz serwis posłuży wnikliwszemu poznawaniu lokalnej historii i zachęci Was do wędrówki Szlakiem Bohaterów II Zgrupowania dębickiego Obwodu Armii Krajowej.