tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow

Dębiczanie odznaczeni medalami „Pro Patria”

Ksiądz Ryszard Piasecki, kapitan Edmund Książek oraz Maciej Małozięć, zostali odznaczeni  medalami „Pro Patria” w uznaniu zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Wyróżnienia przyznał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Medale wręczono podczas spotkania opłatkowego środowiska żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Tarnów, 14 stycznia 2017 roku.

 

Coroczne spotkanie opłatkowe Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej stało się okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień za zasługi na płaszczyźnie kultywowania pamięci o Armii Krajowej.

Trzy osoby z Dębicy, „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”, otrzymały medale „Pro Patria”. Wyróżnienia, w imieniu szefa urzędu, wręczył płk Mirosław Demediuk, naczelnik Wydziału Odznaczeń i Mianowań Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w towarzystwie płka Zdzisława Baszaka, honorowego prezesa Zarządu Okręgu Tarnów.
Medalami zostali odznaczeni:
ks. prałat Ryszard Piasecki – kapelan środowiska Armii Krajowej na ziemi dębickiej, proboszcz parafii pw. Św. Jadwigi w Dębicy;
kpt. Edmund Książek – weteran Armii Krajowej, wiceprezes ŚZŻAK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy;
Maciej Małozięć – wiceprezes Okręgu Tarnów, sekretarz ŚZŻAK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy.
Odznaczenie otrzymał także prezes Okręgu Tarnów ŚZŻAK, Ryszard Żądło.

Podczas spotkania opłatkowego wręczono także medale „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”.
Odznaczenie to jest przyznawane osobom fizycznym za wybitne zasługi w dziedzinie rozpowszechniania wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, SZP-ZWZ-AK.
Tym honorowym odznaczeniem wyróżniono następujące osoby:
Annę Wójcik-Chowaniak, wiceprezes Okręgu Tarnów, prezes Koła Nowy Sącz;
Zbigniewa Kowala, sekretarza Koła Tarnów;
Józefa Knapika, wójta gminy Pleśna.

Andrzej Lis oraz Artur Lis, członkowie Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska 5 PSK AK w Dębicy, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w realizacji celów statutowych Związku, otrzymali przemianowanie z członka nadzwyczajnego na zwyczajnego. Z rąk płk Zdzisława Baszaka otrzymali gratulacje i legitymacje.

W corocznym spotkaniu opłatkowym Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy AK wzięli udział: kapelani AK na czele z ks. prałatem kpt. Piotrem Gajdą, parlamentarzyści, władze samorządowe Tarnowa i powiatu tarnowskiego, przedstawiciele służb mundurowych, zaproszeni goście oraz kombatanci i delegacje poszczególnych kół z terenu Okręgu Tarnów ŚZŻAK. W opłatku wzięła udział liczna delegacja z Dębicy na czele z prezes ŚZŻAK Środowiska 5. PSK AK kpt. Izabelą Podhalańską.

Opłatek AK Tarnów