tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow

Inauguracja Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w SP nr 11

W Szkole Podstawowej nr 11 w Dębicy im. 5. Pułku Strzelców Konnych AK, 24 kwietnia br., odbyła się uroczystość inauguracji pierwszego w powiecie dębickim Klubu Historycznej im. Armii Krajowej. Jego prezesem, a zarazem opiekunem, została mgr Beata Cebula, nauczycielka historii i języka polskiego.

Kluby Historyczne im. Armii Krajowej powoływane są od kilku lat z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy AK na terenie całego kraju. Ich działalność prowadzona jest w oparciu o „Porozumienie o współpracy” zawierane pomiędzy ŚZŻAK, a poszczególnymi Kuratoriami Oświaty.

Aktywność klubów koncentruje się na upowszechnianiu wśród młodzieży wiedzy o Armii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej, a przez to na krzewieniu postaw patriotycznych i obywatelskich. Kluby współpracują z terenowymi oddziałami Instytutu Pamięci Narodowej oraz jednostkami terenowymi ŚZŻAK.


Powołanie Klubu w SP nr 11 nastąpiło z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz dyrektor placówki Alicji Prus.

Uroczystej inauguracji dokonali: przewodniczący Komisji ds. Młodzieży ZG ŚZŻAK doc. dr Piotr Kurek oraz zastępca prezesa Zarządu Okręgu Tarnów mgr Maciej Małozięć. W uroczystości wzięli udział weterani Armii Krajowej: kpt. Izabela Podhalańska, kpt. Edmund Książek oraz por. Bronisław Ćwik.
Klub w „jedenastce” liczy 31 uczniów. Członkami klubu są: Milena Ćwiok, Zuzanna Wołowiec, Natalia Przybysz, Izabella Osak, Adam Dobranowski, Ignacy Maziarka, Jakub Kubieniec, Szymon Chmura, Bartosz Knot, Szymon Gleń, Natalia Kośla, Kinga Wróblewska, Klara Podobińska, Zuzanna Misiewicz, Kamil Rutyna, Antoni Pociask, Filip Bartnik, Julia Ragan, Kinga Borowiec, Filip Strzałka, Wiktor Piłat, Zofia Zboch, Aleksandra Mielecka, Paulina Kamińska, Karolina Medygrał, Maksymilian Dziurzyński, Alicja Matłok, Maria Puzon, Sabina Plata, Jakub Badowski, Monika Bania

Zarząd klubu tworzą nauczyciele i uczniowie: Beata Cebula (prezes), Renata Dzięglewicz-Stefan, Beata Strózik, Michał Jodłowski oraz Zofia Zboch.