tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow

Lekcja historii w dębickim Zakładzie Karnym

22 czerwca 2018 r. z inicjatywy ppłk. Roberta Żółkiewicza, dyrektora dębickiego Zakładu Karnego, odbyło się spotkanie członków Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy z funkcjonariuszami i osadzonymi. Okazją do niecodziennej lekcji historii była setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
W pierwszej części odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami i pracownikami Służby Więziennej, podczas którego wiceprezes Okręgu Tarnów ŚZŻAK Maciej Małozięć przedstawił zarys dziejów AK. Następnie swoimi wspomnieniami z akcji „Burza” podzieliła się kpt. Izabela Podhalańska „Plater”.
W drugim spotkaniu wzięli udział osadzeni wraz z wychowawcami, którzy wysłuchali lekcji historii nt. pokolenia niepodległości i działalności Polskiego Państwa Podziemnego.
Z ramienia ŚZŻAK w spotkaniu wzięli udział weterani AK: kpt. Izabela Podhalańska, kpt. Edmund Książek oraz por. Stanisław Garstka (działacz podziemia antykomunistycznego i więzień polityczny okresu PRL), a także Maciej Małozięć wiceprezes Okręgu Tarnów ŚZŻAK.