tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow

Mapa Szlaku Partyzanckiego

"Szlak Partyzancki II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica"

jest propozycją dla Wszystkich rozmiłowanych w pieszych wędrówkach i historii regionu dębickiego, a także cenną pomocą dydaktyczną dla nauczycieli i rodziców w wychowaniu patriotycznym dzieci i młodzieży

Ścieżka wiedzie malowniczym wzgórzami na terenie gmin:

Dębica, Pilzno w powiecie dębickim, zataczając pętlę nad miejscowościami: Gumniska, Braciejowa. Szlak wyznacza 10 punktów oznakowanych tablicami, z czego przez 9 z nich wiedzie oznakowana białymi lilijkami trasa marszowa długości ~ 16 km, przechodząca przez leśnictwa: Berdech, Gumniska. jest propozycją dla Wszystkich rozmiłowanych w pieszych wędrówkach i historii regionu dębickiego, a także cenną pomocą dydaktyczną dla nauczycieli i rodziców w wychowaniu patriotycznym dzieci i młodzieży

O walorach szlaku decyduje nie tylko wartość historyczna miejsc...

...ale również urzekające krajobrazy i osobowości geograficzne ziemi dębickiej. Nie brakuje tu otwartych przestrzeni i polnych dróg, a prawdziwe bogactwo przyrodnicze szlaku stanowią lasy wysrebrzone karpacką buczyną, urocze polany i strumienie wijące się serpentynami wśród przepastnych jarów. Wszystko to sprawia, że Szlak Partyzancki jest propozycją nie tylko dla miłośników historii, ale amatorów mocniejszych wyzwań terenowych.

Punkty Szlaku Partyzanckiego:

• Punkt Szkoła • Punkt Kościół • Punkt Cmentarz • Punkt Leśniczówka Berdech
• Punkt Gajówka Wł. Klabachy • Punkt Jar • Punkt Krzyż Jabłonowskiego • Punkt Kałużówka
• Punkt Zborżilówka • Punkt Krzyż „Miecza”