tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow

Punkt Gajówka Wł. Klabachy

Po wyjściu z berdechowskiego lasu szlak wiedzie piękną polną drogą w kierunku Południka. Wokół nas roztacza się niesamowita panorama łąk i pól. Dochodzimy do miejsca w którym niegdyś mieściła się gajówka Władysława Klabachy, miejsce spotkań łączników i magazyn broni. Z uwagi na zagrożenie dekonspiracją leśniczówki na Berdechu, dowództwo zdecydowało się przenieść na krótki czas, sztab II Zgrupowania do gajówki Władysława Klabachy na Południku. Obecnie po zabudowaniach gajówki nie ma już śladu, wokół znajdują się tylko dzikie drzewa, niektóre zapewne pamiętają jeszcze tamte dni. Szlak tymczasem zanurza się w las w kierunku jaru.