tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow

Punkt Kościół

W sąsiadującym ze szkołą kościele parafialnym pw. św. Mikołaja, tętniło życie duchowe i patriotyczne mieszkańców Braciejowej i Gumnisk. W czasie wojny tutejsci księża włączali się w pracę konspiracyjną. Udostępniali plebanię i zabudowania gospodarcze do przechowywania sprzętu wojskowego, ważnych dokumentów i map. Tutejszy wikary, ks. ppor. Stanisław Bartosz „Mieczyk”, był kapelanem Obwodu AK Dębica. W czasie akcji „Burza” towarzyszył żołnierzom w najcięższych momentach walk. Udzielał sakramentów i podtrzymywał morale w oddziałach. Drewniany budynek starego kościoła spłonął w czasie działań frontowych. W jego miejscu stoi dziś nowa dzwonnica, a obecna parafia pw. Wniebowzięcia NMP, troszczy się o pamięć poległych obrońców ziemi dębickiej.