tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow

Punkt Leśniczówka Berdech

W tym miejscu rozpoczyna się drugi etap naszego szlaku. Na terenie leśniczówki, 28 lipca 1944 r., miała miejsce koncentracja oddziałów II Zgrupowania AK Obwodu Dębica do akcji „Burza”. W tym czasie – pisał Antoni Stańko, leśnictwo zamieniło się w warowny obóz. Rozstawione posterunki i lotne patrole broniły obcym dostępu. Budynki i dziedziniec pełne były broni i oporządzenia, materiałów wojskowych, żywności… Dziś na Berdechu znajduje się nowa leśniczówka, która chętnie gości weteranów Armii Krajowej oraz młodzież.