tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow

Punkt Szkoła

Wędrówkę Szlakiem Partyzanckim rozpoczynamy przed szkołą w Gumniskach. Tu w czasie II wojny światowej mieściła się siedziba komendy Obwodu ZWZ-AK Dębica krypt. „Dziekania”, „Deser”. Położenie oraz warunki terenowe, a zwłaszcza patriotyzm mieszkańców Gumnisk i Braciejowej, stwarzały dobre warunki do działalności konspiracyjnej. Komendantem Obwodu od 1940 r., był kierownik szkoły w Gumniskach, Adam Lazarowicz ps. „Klarma”. W szkole odbywały się więc odprawy dowódcze, szkolenia, egzaminy podchorążych oraz kursy tajnego nauczania.
Od kilku lat szkoła gromadzi zdjęcia oraz pamiątki związane z walkami II Zgrupowania AK Obwodu Dębica. Zbiory przechowywane są w szkolnej Izbie Pamięci.