tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow
Opublikowano: 10 maja, 2018 XIII Rajd Gwiaździsty „Kałużówka 2018”

W roku stulecia odzyskania niepodległości Polski serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych na XIII Rajd Gwiaździsty „Kałużówka 2018”, z okazji Święta Pułkowego, o Przechodni Proporzec 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej. Hasłem i motywem przewodnim podczas tegorocznej wędrówki jest „Pokolenie Niepodległej”.

(więcej…)

czytaj dalej

Opublikowano: 11 października, 2017 Rajd Szlakiem Partyzanckim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy, Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Obrony Narodowej oraz przy wsparciu organizacyjnym Światowego Związku Żołnierzy AK i Powiatu Dębickiego zapraszają młodzież szkół ponadgimnazjalnych na Rajd Szlakiem Partyzanckim II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica.

1I

W 2017 roku obchodzimy 75. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej i powołania Armii Krajowej – największej armii podziemnej w dotkniętej II wojną światową Europie. Armia Krajowa w szczytowym okresie funkcjonowania liczyła ogółem blisko 400 000 żołnierzy.

Istotną rolę w strukturach ZWZ-AK odegrał Obwód Dębica, którego siły w okresie akcji „Burza” wyniosły ponad 5000 zaprzysiężonych żołnierzy, w tym blisko 300 kobiet.

W lipcu 1944 roku Obwód Dębica, podzielony na trzy rejony walki (tzw. zgrupowania), przystąpił do realizacji akcji „Burza”. Zmagania w ramach tegorocznego Rajdu Szlakiem Partyzanckim będą się koncentrowały na wydarzeniach z drugiej połowy sierpnia 1944 roku, a uczestnicy wcielą się w rolę jednego z oddziałów I Zgrupowania, który będzie miał za zadanie dotrzeć z ważną informacją do dowódcy II Zgrupowania. Jaka będzie treść tej informacji oraz gdzie trzeba będzie z nią dotrzeć – o tym uczestnicy dowiedzą się w trakcie rywalizacji.

Informacje i zasady uczestnictwa

Termin: 16 października 2017 roku (poniedziałek).

Godzina wyjazdu autobusu MKS – 8:00 z parkingu na Placu Solidarności w Dębicy (koszt przejazdu tam i z powrotem 5 zł od osoby)
Miejsce rozpoczęcia rajdu: Leśniczówka Berdech w Braciejowej.

Rajd przeznaczony jest dla młodzieży zainteresowanej historią. Patrol rajdowy z danej szkoły powinien liczyć ~ 15 uczniów.

Każdy patrol zgłaszający się na rajd powinien uczestniczyć z pełnoprawnym opiekunem. Dodatkowo z każdą grupą będzie maszerował przewodnik trasy.

Każda grupa powinna być ubezpieczona, a opiekunowie powinni dopilnować, aby każdy uczestnik posiadał zgodę od rodziców/opiekunów na udział w rajdzie.

Opiekun grupy powinien uiścić opłatę za przejazd grupy u kierowcy autobusu.

Rajd będzie miał charakter marszu na orientację wraz z rywalizacją patroli na trasie.
Grupy będą wędrowały drogami leśnymi i polnymi, a także wzdłuż potoków i jarów. Uczestnicy rajdu powinni posiadać wygodne obuwie do marszu w terenie górskim.

Wszystkich uczestników obowiązuje Regulamin Szlaku Partyzanckiego (dostępny na stronie www.ak1944.pl).

Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć osobiście lub pocztą mailową do dnia 12 października 2017 roku (czwartek):
Katolickie Centrum Edukacji KANA, 39-200 Dębica, ul. Chopina 2 (godz. 12:00-20:00), kana.debica@wp.pl.

Transport:

Rano grupy docierają na miejsce autobusem Miejskiej Komunikacji Samochodowej – odjazd nastąpi o godzinie 8:00 z Placu Solidarności w Dębicy. Powrót po zakończeniu rajdu podstawionym autobusem do Dębicy (koszt przejazdu 5 zł pokrywa każdy uczestnik).

Informacje: www.ak1944.pl oraz kanadebica.org

Organizatorzy zapewniają: jeden gorący posiłek;  pamiątkową wpinkę rajdową, pakiet materiałów rajdowych; broszurę informacyjną. Każdy patrol otrzyma także pamiątkowy dyplom.

Regulamin Szlaku Partyzanckiego

Trasa marszu i punkty przejściowe Szlaku Partyzanckiego

Serdecznie zapraszamy na jesienną wędrówkę Szlakiem Partyzanckim II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica.

 Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

3I

czytaj dalej

Opublikowano: 5 sierpnia, 2017 Rajd rowerowy na Kałużówkę

W 73. rocznicę pacyfikacji Gumnisk i Braciejowej, 12 sierpnia 2017 roku, serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników jazdy na rowerze na rajd rowerowy z Dębicy na Kałużówkę. Rajd wyruszy o godzinie 10:00 z parkingu przy Katolickim Centrum Edukacji KANA w Dębicy (ulica Chopina 2). Organizatorami rajdu są: Miasto Dębica, Katolickie Centrum Edukacji KANA, Światowy Związek Żołnierzy AK Środowisko 5. PSK AK w Dębicy oraz Arkus&Romet Group. 

Informacja dla uczestników:

Termin: 12 sierpnia 2017 roku
Godzina zbiórki: 9:45
Godzina startu: 10:00
Zbiórka: Parking przy Katolickim Centrum Edukacji KANA w Dębicy
Trasa przejazdu: Dębica – ulica Chopina, Raczyńskich, Łysogórska, Leśna, Gajowa, Latoszyn, Gumniska, Braciejowa, Kałużówka – Dębica.

Czas przejazdu: około 4 godziny
Długość trasy: około 20 km UWAGA: Trasa wariantu rowerowego Szlaku Partyzanckiego jest wymagająca. Podczas rajdu trzeba będzie pokonać kilka wzniesień. Rodzaj nawierzchni: drogi asfaltowe i szutrowe.

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO SZLAKIEM PARTYZANCKIM II ZGRUPOWANIA ARMII KRAJOWEJ OBWODU DĘBICA Z OKAZJI DNIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, depozytariusz idei AK i opiekun merytoryczny Szlaku Partyzanckiego, Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy, realizator projektu odnowienia Szlaku Partyzanckiego, a także Miasto Dębica i Firma Arkus & Romet zapraszają do uczestnictwa w Rajdzie Rowerowym Szlakiem Partyzanckim II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica.

CEL RAJDU
Celem rajdu będzie integracja społeczności lokalnej, promocja zdrowego stylu życia oraz kultury jazdy na rowerze, upamiętnienie miejsc i wydarzeń historycznych oraz popularyzacja atrakcji turystyczno-krajoznawczych na ziemi dębickiej.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W rajdzie rowerowym Szlakiem Partyzanckim, mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz osoby nieletnie, tylko za pisemną zgodą i pod opieką pełnoletnich opiekunów.
Każdy uczestnik zobowiązuje się posiadać sprawny i sprawdzony rower górski, na którym będzie mógł przejechać trasę o dystansie około 30 km w terenie leśnym o górskim.
Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest posiadanie własnego kasku rowerowego.
Podczas rajdu bezwzględnie zabrania się spożywania alkoholu, środków odurzających i psychotropowych.
Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje także Regulamin Szlaku Partyzanckiego.

Rajd rowerowy

czytaj dalej

Opublikowano: 23 maja, 2017 12 czerwca zapraszamy na XII Rajd Gwiaździsty „KAŁUŻÓWKA 2017”

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy, Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gumniskach Zespół Szkół w Gumniskach zapraszają na XII Rajd Gwiaździsty „KAŁUŻÓWKA 2017” o Przechodni Proporzec 5. Pułku Strzelców Konnych AK, Szlakiem Partyzanckim.

Cele rajdu
XII Rajd Gwiaździsty o Przechodni Proporzec 5. Pułku Strzelców Konnych „Kałużówka 2017” Szlakiem Partyzanckim II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica jest edukacyjno-wychowawczym projektem mającym na celu:
a) popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o Armii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym;
b) uczczenie dnia 9 czerwca jako Święta 5. Pułku Strzelców Konnych;
c) naukę postaw patriotycznych i obywatelskich oraz nawiązanie więzi międzypokoleniowych;
d) uwrażliwienie na piękno ziemi dębickiej, jej bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe;
e) popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o Szlaku Partyzanckim II Zgrupowania Armii Krajowej oraz poszczególnych punktach przejściowych, ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa oraz tożsamości lokalnej
i narodowej;

Informacja o warunkach uczestnictwa
1. Rajd adresowany jest do uczniów ze szkół podstawowych (kl. V-VI) oraz uczniów szkół gimnazjalnych.
2. Szkoły lub drużyny harcerskie zgłaszają patrol liczący 15-20 osób wraz z pełnoprawnym opiekunem/opiekunami.
3. Opiekun patrolu powinien dopilnować, aby rodzice dzieci zostali poinformowani o programie rajdu, godzinie jego zakończenia oraz powinien zebrać zgody rodziców/opiekunów na udział dzieci w rajdzie oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w ramach zadania przedrajdowego.
4. Warunkiem uczestnictwa patrolu jest wykonanie zadania przedrajdowego.
5. Wszystkich uczestników obowiązuje Regulamin Szlaku Partyzanckiego (dostępny na stronie www.ak1944.pl). Opiekunowie powinni zapoznać uczniów z jego treścią.

Szkoła oprócz patrolu, może wydelegować na rajd większą grupę uczniów, ale dopiero na uroczyste podsumowanie rajdu połączone z przekazaniem proporca na polanie Kałużówka.

Warunki turystyczne szlaku i zalecenia dla uczestników:
– Wędrówka: trasa ok. 4-6 km. Czas przejścia pieszo: ok. 3,5 godz. z przerwami na realizację zadań rajdowych. Prosimy, aby dzieci zaopatrzyły się w prowiant na drogę. Gorący posiłek będzie podawany na polanie Kałużówka na zakończenie rajdu.
– Teren: w zależności od trasy: pagórkowaty, drogi polne i leśne, przejście wąwozami, trasę przecinają leśne potoki.
– Aby w pełni wykorzystać atrakcje trasy i aby wędrówka nie była męcząca zalecamy, by uczestnicy wzięli: wygodne obuwie terenowe, kurtkę przeciwdeszczową, mały plecak podręczny.

Organizatorzy zapewniają:
~ jeden gorący posiłek na polanie Kałużówka (na zakończenie rywalizacji);
~ pamiątkowe upominki dla każdego uczestnika.

Trofea i nagrody:
~ dyplom przejścia szlaku dla wszystkich patroli;
~ najlepszy patrol otrzyma Przechodni Proporzec 5. Pułku Strzelców Konnych na okres 1 roku (do następnego Rajdu Gwiaździstego Kałużówka 2018).

Transport i miejsce startu:
Zbiórka uczestników 12 czerwca 2017 roku o godzinie 8:15 na jednym z czterech punktów startowych:
1. Trasa zielona – miejsce zbiórki: Gołęczyna koło pomnika Armii Krajowej
2. Trasa niebieska – miejsce zbiórki: Parking przy szkole w Latoszynie
3. Trasa pomarańczowa – miejsce zbiórki: Braciejowa Pętla (zajezdnia autobusowa)
4. Trasa czerwona – miejsce zbiórki: Głobikowa Schronisko Rozdzielnia Wiatrów

Mapa 2017
UWAGA: Informacja o miejscu rozpoczęcia rajdu dla każdego patrolu będzie podana telefonicznie po otrzymaniu kart zgłoszeń. Poinformujemy także o możliwości dotarcia do punktu startowego dostępnymi środkami lokomocji.

Powrót autobusem do Dębicy po zakończeniu rajdu.

Program rajdu:
8:15 Zbiórka patroli w poszczególnych punktach: Gołęczyna, Latoszyn, Braciejowa, Głobikowa
8:30 Wędrówka szlakiem, połączona z wykonywaniem zadań na trasie
13:30 Polowa Msza Święta na polanie Kałużówka
14:15 Podsumowanie rajdu, wręczenie Przechodniego Proporca 5. Pułku Strzelców Konnych AK
15:00 Zakończenie rajdu

Karty zgłoszenia: należy dostarczyć do dnia 7 czerwca 2017 roku osobiście, faksem, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty email na jeden z adresów:

Zespół Szkół w Gumniskach, Gumniska 120, 39 – 210 Dębica, tel./fax 014 681 66 79, spgum@gazeta.pl
lub Katolickie Centrum Edukacji KANA, ul. Chopina 2, 39-200 Dębica, tel. 14 6969 110, kana.debica@wp.pl

Szczegółowe informacje na temat rajdu na stronie: http://www.ak1944.pl/
Organizatorzy:
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy
Publiczne Gimnazjum im. Majora Adama Lazarowicza w Gumniskach
Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gumniskach

Partnerzy:
Powiat Dębicki
Miasto Dębica,
Gmina Dębica, Gmina Pilzno
Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica
Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Dębica
Katolickie Centrum Edukacji „KANA” w Dębicy
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Dębicy
Hufiec Dębica Związku Harcerstwa Polskiego im. Dębickich Szarych Szeregów
Hufiec Pilzno Związku Harcerstwa Polskiego im. Aleksandra Kamińskiego ps. „Kamyk”
Związek Strzelecki „Strzelec” JS 2017
Zadania przedrajdowe:

Warunkiem uczestnictwa w XII Rajdzie Gwiaździstym „Kałużówka 2017” jest wykonanie przez patrol zadań przedrajdowych.
Prosimy opiekunów o wcześniejsze zorganizowanie grupy i przygotowanie zadań. Zadania powinny angażować całą grupę.

1. Patrol przyjmuje swój „kryptonim”, tj. nazwę własną (konspiracyjną, na czas współzawodnictwa). Proponuje się wybranie innego kryptonimu, niż ten którym patrol posługiwał się podczas poprzednich edycji rajdu.
Kryptonim powinien nawiązywać do nazwy drużyny, szczepu, historii szkoły, nazwy ulicy, dzielnicy, miejscowości, otoczenia przyrodniczego itp. Ważne, aby wybór kryptonimu był udziałem całego patrolu. Patrole wybierają swojego patrolowego – dowódcę (spośród uczniów), którego zadaniem będzie dyscyplinowanie uczestników, wyznaczanie osób do realizacji poszczególnych zadań, troska o sprawny udział patrolu w zadaniach rajdowych.

2. Zadaniem PATROLU RAJDOWEGO jest przygotowanie materiału filmowego (nagranego telefonem, tabletem, aparatem cyfrowym, kamerą) poświęconego jednej z KOBIET DĘBICKIEJ KONSPIRACJI. Film powinien trwać maksymalnie 3 minuty i w jego przygotowanie powinni się włączyć WSZYSCY UCZNIOWIE biorący udział w rajdzie.
Film należy dostarczyć 12 czerwca na płycie CD lub DVD i przekazać przewodnikowi trasy podczas zbiórki.
PROPOZYCJA/PODPOWIEDŹ DO WYKONANIA FILMU:
1. Przygotowanie scenki rodzajowej nt. wybranej postaci z udziałem wszystkich członków patrolu;
2. Przygotowanie dokumentu historycznego z opowieścią o bohaterze. W przygotowaniu dokumentu wezmą udział wszyscy członkowie patrolu;
3. Nagranie wideoklipu techniką „lipdab” na temat wybranej postaci z udziałem wszystkich członków patrolu lub całej klasy/szkoły.

czytaj dalej

Opublikowano: 29 stycznia, 2017 IV rajd na rozwiązanie Armii Krajowej

Kilkanaście osób, w tym żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, członkowie Światowego Związku Żołnierzy AK, strzelcy i osoby zainteresowane historią polskiego podziemia, wzięło udział, 22 stycznia 2017 roku, w czwartym rajdzie pieszym zorganizowanym w rocznicę rozwiązania Armii Krajowej. Rajd był także okazją do uczczenia pamięci powstańców styczniowych, w 154. rocznicę wybuchu styczniowej insurekcji.

 

Trasa zimowego rajdu Szlakiem Partyzanckim II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica wiodła od pętli autobusowej w Braciejowej, przez Klabachówkę, Jar, Kałużówkę do Gołęczyny. W poszczególnych punktach przejściowych szlaku, uczestnicy mogli usłyszeć historyczną gawędę: Macieja Małozięcia, Grzegorza Kloca i Andrzeja Lisa.
Przy pomniku na Kałużówce oraz w Gołęczynie, uczestnicy oddali hołd poległym żołnierzom II i III zgrupowania AK Obwodu Dębica. Chwili zadumy towarzyszyła także wspólna modlitwa w intencji żołnierzy.

Na Kałużówce odbyło się ognisko połączone z pieczeniem kiełbasy i śpiewem partyzanckich pieśni.

rajd_2017.01.22

 

 

Kazimierz Wierzyński,  „Na rozwiązanie Armii Krajowej”

Za dywizję wołyńską, nie kwiaty i wianki –
Szubienica w Lublinie. Ojczyste Majdanki.
Za sygnał na północy, bój pod Nowogródkiem –
Długi urlop w więzieniu. Długi i ze skutkiem.

Za bój o naszą Rossę, Ostrą Bramę, Wilno –
Sucha gałąź lub zsyłka na rozpacz bezsilną.
Za dnie i noce śmierci, za lata udręki –
Taniec w kółko: raz w oczy a drugi raz w szczęki.

Za wsie spalone, bitwy, gdzie chłopska szła czeladź –
List gończy, tropicielski: dopaść i rozstrzelać!
Za mosty wysadzone z ręki robotniczej –
Węszyć gdzie kto się ukrył, psy spuścić ze smyczy.

Za wyroki na katów, za celny strzał Krysta –
Jeden wyrok: do tiurmy. Dla wszystkich. Do czysta!
Za Warszawę, Warszawę, powstańcze zachcianki –
Specjalny odział śledczy: „przyłożyć do ścianki”.

Zwinąć chorągiew z masztu. Krepą jest zasnuta
Za dywizję Rataja, Okrzei, Traugutta.
Pociąć sztandar w kawałki. Rozdać śród żołnierzy,
Na drogę, niech go wezmą. Na sercu niech leży.

8 lutego 1945

czytaj dalej

Opublikowano: 17 września, 2016 Rowerowy rajd Szlakiem Partyzanckim – inauguracja trasy!

Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy – realizator projektu odnowienia Szlaku Partyzanckiego; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – opiekun merytoryczny szlaku oraz Miasto Dębica, zapraszają na Rajd Rowerowy Szlakiem Partyzanckim II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica. Wydarzenie będzie jednocześnie inauguracją rowerowego wariantu Szlaku Partyzanckiego (oznaczonego kolorem zielonym). Rajd odbędzie się w sobotę 24 września 2016 roku. Start o godzinie 14 z parkingu przy kościele parafialnym w Gumniskach. Zbiórka uczestników i podpisanie listy startowej od godziny 13:00.

Informacja dla uczestników:

Termin: 24 września 2016 r.
Godzina zbiórki i zapisów: 13:00
Godzina startu: 14:00
Zbiórka: Parking przy kościele parafialnym w Gumniskach
Trasa przejazdu: Gumniska – Stasiówka – Berdech – Braciejowa – Południk – Kałużówka – Gołęczyna – Grabówka – Stasiówka

Czas przejazdu: około 4 godziny
Długość trasy: około 30 km UWAGA: Trasa wariantu rowerowego Szlaku Partyzanckiego jest wymagająca i można ją pokonać tylko na rowerach górskich (posiadających szerokie opony, przeznaczone do jazdy w terenie leśnym). Podczas rajdu trzeba będzie pokonać kilka wzniesień, gdzie wysokość nachylenia podłużnego wynosi >13%.

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO SZLAKIEM PARTYZANCKIM II ZGRUPOWANIA ARMII KRAJOWEJ OBWODU DĘBICA Z OKAZJI DNIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, depozytariusz idei AK i opiekun merytoryczny Szlaku Partyzanckiego oraz Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy, realizator projektu odnowienia Szlaku Partyzanckiego, a także Miasto Dębica, współorganizator obchodów Dnia Polskiego Państwa Podziemnego, zapraszają do uczestnictwa w Rajdzie Rowerowym Szlakiem Partyzanckim II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica.
Partner przedsięwzięcia: firma Arkus & Romet Group.

CEL RAJDU
Celem rajdu będzie integracja społeczności lokalnej, promocja zdrowego stylu życia oraz kultury jazdy na rowerze, upamiętnienie miejsc i wydarzeń historycznych oraz popularyzacja atrakcji turystyczno-krajoznawczych na ziemi dębickiej.

BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY JAZDY
Uczestnicy rajdu jadą w patrolach 15 osobowych. Na czele patrolu jedzie patrolowy – przewodnik trasy. Pozostali uczestnicy jadą pojedynczo za swoim patrolowym. Poszczególne patrole jadą w odstępach nie mniejszych niż 100 – 150 metrów. Partner przedsięwzięcia firma Arkus & Romet Group zapewnia techniczny wóz serwisowy w razie nagłych kłopotów sprzętowych z rowerem.
Uczestnicy rajdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz ścisłego wykonywania poleceń służ porządkowych i ratowniczych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W rajdzie rowerowym Szlakiem Partyzanckim, mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz osoby nieletnie, tylko za pisemną zgodą i pod opieką pełnoletnich opiekunów.
Zgłoszenia do udziału w rajdzie są przyjmowane pocztą elektroniczną pod adresem: ak.debica@gmail.com do dnia 22 września 2016 roku (czwartek) do godziny 15:00. Przy zgłoszeniu należy podać:
Imię i nazwisko uczestnika, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL.
Osoby, które nie zgłoszą udziału w rajdzie w wyznaczonym terminie, będą miały możliwość zgłoszenia w dniu rajdu, ale liczba miejsc dla osób wcześniej niezgłoszonych, będzie ograniczona!
Do uczestnictwa w rajdzie uprawnia podpisanie listy startowej. 
Każdy uczestnik zobowiązuje się posiadać sprawny i sprawdzony rower górski, na którym będzie mógł przejechać trasę o dystansie około 30 km w terenie leśnym o górskim.
Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest posiadanie własnego kasku rowerowego.
Podczas rajdu bezwzględnie zabrania się spożywania alkoholu, środków odurzających i psychotropowych.
Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje także Regulamin Szlaku Partyzanckiego.

czytaj dalej

Opublikowano: 8 czerwca, 2016 Informacja o miejscach wymarszu patroli na Rajd Gwiaździsty 2016

Informujemy o miejscach startu poszczególnych patroli na XI Rajd Gwiaździsty, który odbędzie się w piątek 10 czerwca 2016 roku. Rajd tradycyjnie odbywał się będzie w ramach obchodów święta 5. Pułku Strzelców Konnych.

 

MIEJSCE STARTU: Braciejowa – Pętla

patrole ze szkół: Szkoła Podstawowa nr 9 w Dębicy, Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębict, Szkoła Podstawowa nr 11 w Dębicy

MIEJSCE STARTU: Głobikowa – Rozdzielnia Wiatrów

patrole ze szkół: Zespół Szkół w Pustkowie Osiedlu, Zespół Szkół w Paszczynie, Zespół Szkół w Zawadzie, Zespół Szkół w Brzeźnicy

MIEJSCE STARTU: Gołęczyna – pomnik III Zgrupowania AK

patrole ze szkół: Zespół Szkół w Stasiówce, Zespół Szkół w Gumniskach, Zespół Szkół w Jaworzu Górnym, Zespół Szkół w Dobrkowie

Zbiórka patroli na ww. punktach o godzinie 8:30.

Autobus MKS będzie podstawiony o godzinie 7:45 na Placu Solidarności w Dębicy (parking koło pomnika Jana Pawła II w Dębicy), odjazd autobusu o godz. 8:00 na punkt Braciejowa – Pętla (szkoły podstawowe z terenu miasta Dębica).

Mapa - trasy XI Rajdu Gwiaździstego

czytaj dalej

Opublikowano: 26 maja, 2016 XI Rajd Gwiaździsty „KAŁUŻÓWKA 2016” – zapowiedź

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy, Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gumniskach, Zespół Szkół w Gumniskach oraz Katolickie Centrum Edukacji KANA zapraszają na XI Rajd Gwiaździsty „KAŁUŻÓWKA 2016” o Przechodni Proporzec 5. Pułku Strzelców Konnych „Kałużówka 2016” Szlakiem Partyzanckim II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica.

Cele rajdu

XI Rajd Gwiaździsty o Przechodni Proporzec 5. Pułku Strzelców Konnych „Kałużówka 2016” Szlakiem Partyzanckim II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica jest edukacyjno-wychowawczym projektem mającym na celu:

 1. a) popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o Armii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym;
 2. b) uczczenie dnia 9 czerwca jako Święta 5. Pułku Strzelców Konnych;
 3. c) naukę postaw patriotycznych i obywatelskich oraz nawiązanie więzi międzypokoleniowych;
 4. d) uwrażliwienie na piękno ziemi dębickiej, jej bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe;
 5. e) popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o Szlaku Partyzanckim II Zgrupowania Armii Krajowej oraz poszczególnych punktach przejściowych, ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa oraz tożsamości lokalnej
  i narodowej;

Informacja o warunkach uczestnictwa

 1. Rajd adresowany jest do patroli harcerskich ze szkół podstawowych (kl. V-VI) oraz gimnazjów, a także do szkół noszących imię związane z bohaterem Armii Krajowej z Powiatu Dębickiego.
 2. Szkoły lub drużyny zgłaszają patrol liczący 15-20 osób wraz z pełnoprawnym opiekunem/opiekunami.
 3. Opiekun patrolu powinien dopilnować, aby rodzice dzieci zostali poinformowani o programie rajdu, godzinie jego zakończenia oraz powinien zebrać zgody rodziców/opiekunów na udział dzieci w rajdzie.
 4. Warunkiem uczestnictwa patrolu jest wykonanie zadań przedrajdowych.
 5. Wszystkich uczestników obowiązuje Regulamin Szlaku Partyzanckiego (dostępny na stronie www.ak1944.pl). Opiekunowie powinni zaznajomić z jego treścią uczestników rajdu.

Szkoła oprócz patrolu, może wydelegować na rajd większą grupę uczniów, ale dopiero na Mszę św.
i uroczyste podsumowanie rajdu połączone z przekazaniem proporca na polanie Kałużówka.

 Warunki turystyczne szlaku i zalecenia dla uczestników:

 • Wędrówka: trasa ok. 4-6 km. Czas przejścia pieszo: ok. 3,5 godz. z przerwami na realizację zadań rajdowych. Prosimy, aby dzieci zaopatrzyły się w prowiant na drogę. Gorący posiłek będzie podawany na polanie Kałużówka na zakończenie rajdu.
 • Teren: w zależności od trasy: pagórkowaty, drogi polne i leśne, przejście wąwozami, trasę przecinają leśne potoki.
 • Aby w pełni wykorzystać atrakcje trasy i aby wędrówka nie była męcząca zalecamy, by uczestnicy wzięli: wygodne obuwie terenowe, kurtkę przeciwdeszczową, mały plecak podręczny.

Organizatorzy zapewniają:  

~  jeden gorący posiłek;

~  pamiątkowe upominki dla każdego uczestnika.

Trofea i nagrody:

~  dyplom przejścia szlaku dla wszystkich patroli;

~  najlepszy patrol otrzyma Przechodni Proporzec 5. Pułku Strzelców Konnych na okres 1 roku (do następnego Rajdu Gwiaździstego Kałużówka 2017).

 

Transport i miejsce startu:

Zbiórka uczestników 10 czerwca 2016 roku o godzinie 8:30 na jednym z czterech punktów startowych:

 1. Trasa zielona – miejsce zbiórki: Gołęczyna koło pomnika Armii Krajowej
 2. Trasa niebieska – miejsce zbiórki: Latoszyn Łazienki koło leśniczówki Lasów Państwowych
 3. Trasa pomarańczowa – miejsce zbiórki: Braciejowa Pętla (zajezdnia autobusowa)
 4. Trasa czerwona – miejsce zbiórki: Głobikowa Schronisko Rozdzielnia Wiatrów

Mapa - trasy XI Rajdu Gwiaździstego

UWAGA: Informacja o miejscu rozpoczęcia rajdu dla każdego patrolu będzie podana telefonicznie po otrzymaniu kart zgłoszeń. Poinformujemy także o możliwości dotarcia do punktu startowego dostępnymi środkami lokomocji.

Powrót podstawionymi autobusami do Dębicy i Pilzna po zakończeniu rajdu.

Program rajdu:

8:30              Zbiórka uczestników w wyznaczonych punktach

8:45-13:00    Wędrówka szlakiem, połączona z wykonywaniem zadań na trasie

13:30            Msza święta na polanie Kałużówka

14:20            Podsumowanie rajdu, wręczenie Przechodniego Proporca 5. Pułku Strzelców Konnych AK

15:00            Kuchnia Polowa – posiłek dla wszystkich uczestników

16:00            Zakończenie rajdu

Karty zgłoszenia: należy dostarczyć do dnia 3 czerwca 2016 roku osobiście, faksem, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty email na jeden z adresów:

Zespół Szkół w Gumniskach, Gumniska 120, 39 – 210 Dębica,  tel./fax 014 681 66 79, spgum@gazeta.pl

lub Katolickie Centrum Edukacji KANA, ul. Chopina 2, 39-200 Dębica, tel. 14 6969 110, kana.debica@wp.pl

Organizatorzy: 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy

Publiczne Gimnazjum im. Majora Adama Lazarowicza w Gumniskach

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gumniskach

Katolickie Centrum Edukacji „KANA” w Dębicy

Partnerzy:

Powiat Dębicki

Gmina Pilzno

Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica

Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Dębica

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Dębicy
Hufiec Dębica Związku Harcerstwa Polskiego im. Dębickich Szarych Szeregów

Hufiec Pilzno Związku Harcerstwa Polskiego im. Aleksandra Kamińskiego ps. „Kamyk”

Związek Strzelecki „Strzelec” JS 2017

 

Zadania przedrajdowe:

Warunkiem uczestnictwa w XI Rajdzie Gwiaździstym „Kałużówka 2016” jest wykonanie przez patrol zadań przedrajdowych.

Prosimy opiekunów o wcześniejsze zorganizowanie grupy i przygotowanie zadań. Zadania powinny angażować całą grupę.

 1. Patrol przyjmuje swój „kryptonim”, nazwę własną (konspiracyjną, na czas współzawodnictwa). Kryptonim powinien nawiązywać do nazwy drużyny, szczepu, historii szkoły, nazwy ulicy, dzielnicy, miejscowości, otoczenia przyrodniczego itp. Ważne, aby określenie kryptonimu było udziałem całego patrolu. Patrole wybierają swojego patrolowego – dowódcę (spośród uczniów), którego zadaniem będzie dyscyplinowanie uczestników, wyznaczanie osób do realizacji poszczególnych zadań, troska o sprawny udział patrolu w zadaniach rajdowych.
 2. Patrol przygotuje własnoręcznie gazetkę konspiracyjną – w formie bruszury na temat miejsca pamięci (pomnika, tablicy, głazdu, monumentu) znajdującego się w powiecie dębickim, poświęconego Armii Krajowej, ale nie związanego ze Szlakiem Partyzanckim II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica.
 3. Patrol w ciekawej formie, opracuje raport – sprawozdanie z przygotowania drużyny do rajdu. Można wykorzystać zdjęcia, szkice, notatki, rysunki.

czytaj dalej

Opublikowano: 26 maja, 2016 Zaproszenie na Rajd Inauguracyjny

Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy zapraszają patrole harcerskie, partole Związku Strzeleckiego oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dębickiego na Rajd Inauguracyjny odnowionego Szlaku Partyzanckiego II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica.

 

 

Szlak Partyzancki II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica został uroczyście otwarty 27 września 2004 roku w 60. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Przez 12 lat na szlaku odbyło się kilkadziesiąt rajdów, wycieczek i spotkań, w których łącznie wzięło udział kilka tysięcy osób.

W 2015 roku Katolickie Centrum Edukacji „KANA” w Dębicy przystąpiło do renowacji szlaku dzięki środkom pozyskanym z Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach programu „Tu mieszkam, tu zmieniam”.

Zwieńczeniem całorocznych prac modernizacyjnych będzie Rajd Inauguracyjny, adresowany do harcerskich partoli wędrowniczych oraz młodzieży Związku Strzeleckiego „Strzelec”, który odbędzie się 3 czerwca 2016 roku.

 

Organizatorzy:

Katolickie Centrum Edukacji KANA, Światowy Związek Żołnierzy AK Środowisko 5 PSK AK w Dębicy

Partnerzy:

Parafia Wniebowzięcia NMP w Gumniskach, Zespół Szkół w Gumniskach, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Dębica, Związek Strzelecki „Strzelec” JS 2017

 

Zasady uczestnictwa:

Rajd przeznaczony jest dla młodzieży harcerskiej, strzeleckiej oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dębickiego zainteresowanej historią.

Każdy patrol zgłaszający się na rajd powinien uczestniczyć z pełnoprawnym opiekunem.

Z każdą grupą będzie dodatkowo maszerował przewodnik trasy.

Każda grupa powinna być ubezpieczona, a opiekunowie powinni dopilnować, aby każdy uczestnik posiadał zgodę od rodziców/opiekunów na udział w rajdzie.

Wszystkich uczestników obowiązuje Regulamin Szlaku Partyzanckiego (dostępny na stronie www.ak1944.pl)

 

Karty zgłoszeniowe:

należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub mailowo do dnia 30 maja 2016 roku (poniedziałek):
Katolickie Centrum Edukacji KANA , 39-200 Dębica, ul. Chopina 2 tel. 14 6969 110

kana.debica@wp.pl lub ak.debica@gmail.com

Karty zgłoszeniowa dla patroli harcerskich i strzeleckich

Karta zgłoszeniowa dla patroli ze szkół ponadgimnazjalnych

Transport:

Rano grupy docierają na miejsce we własnym zakresie.
Odjazd autobusu MKS z dworca PKP w Dębicy godz. 7:19 (linia nr 2, kierunek Braciejowa).

Powrót po zakończeniu rajdu podstawionym autobusem do Dębicy.

 

 Organizatorzy zapewniają:

~  Jeden gorący posiłek;

~  Pamiątkową wpinkę rajdową dla każdego uczestnika.

Ponadto każdy patrol otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa.

 

 

Plan rajdu:
godz. 8:15      Zgłaszanie partoli (Boisko przy szkole w Gumniskach)

godz. 8:30      Apel na rozpoczęcie rajdu, otwarcie szlaku (Boisko przy szkole w Gumniskach)

godz. 9:00      Msza święta pod kapliczką katyńską na Cmentarzu Parafialnym w Gumniskach

godz. 9:45      Rajd fragmentem Szlaku Partyzanckiego (wędrówka trasą o długości 14 km)

godz. 14:30    Wspólne ognisko na polanie Kałużówka

godz. 16:00      Zakończenie rajdu (odjazd autobusu do Dębicy)

 

 

Renowacja Szlaku Partyzanckiego dofinansowana ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK

w ramach programu „Tu mieszkam, tu zmieniam”.

 

czytaj dalej

Opublikowano: 22 stycznia, 2016 III Rajd na rozwiązanie Armii Krajowej

17 stycznia 2016 roku odbył się trzeci rajd w rocznicę rozwiązania Armii Krajowej. W rajdzie wzięli udział członkowie Związku Strzeleckiego z Dębicy, a także sympatycy ideałów Armii Krajowej i członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Dębicy.
Uczestnicy przeszli trasę 10 km, fragmentem Szlaku Partyzanckiego II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica.

czytaj dalej