tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow

Nowe władze Okręgu Tarnów ŚZŻAK

 

25 stycznia br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowie odbył się Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Kół Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Podczas Zjazdu wybrany został nowy Zarząd Okręgu. Zjazd przyznał także tytuł Honorowego Prezesa Okręgu – pułkownikowi Zdzisławowi Baszakowi, który od 1994 roku kierował działalnością tarnowskich struktur Związku Armii Krajowej.

Z uwagi na stan zdrowia oraz wiek, płk. Zdzisław Baszak – twórca, organizator i wieloletni prezes Okręgu ŚZŻAK Tarnów zrezygnował z funkcji. Jednocześnie „przekazując pałeczkę pokoleniowej sztafety” zaproponował na prezesa Okręgu Ryszarda Żądło (czł. zw. bez upr. komb.), który dotychczas pełnił funkcję wiceprezesa. Zjazd przyjął tę kandydaturę jednogłośnie.

 

W skład Prezydium Zarządu Okręgu zostali wybrani: Maciej Małozięć – zastępca prezesa (Środowisko 5 PSK AK Dębica); Małgorzata Wielgus – skarbnik (Tarnów); Zbigniew Kowal – członek Zarządu (Tarnów); Anna Wójcik – członek Zarządu (Pleśna); Krzysztof Bigaj – członek Zarządu (Brzesko). Na zastępców członków Zarządu wybrano: Pawła Juśko (Tarnów) i Antoniego Ziębę (Tarnów).

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Elżbieta Zięba – przewodnicząca (Tarnów); Anna Wadas – sekretarz (Pleśna); Ryszard Fedrych – członek (Tarnów). Zjazd dokonał także wyborów delegatów na Zjazd Delegatów ŚZŻAK. W wyniku głosowania delegatami zostali: mjr Zbigniew Banaś (Tarnów) i Maciej Małozięć (Dębica).
W Zjeździe Delegatów Kół wzięło udział 23 delegatów, co stanowi 59% ogólnej liczby uprawnionych. Dębickie Środowisko 5. PSK AK reprezentowała prezes Izabela Podhalańska oraz Maciej Małozięć (sekretarz Koła i członek Zarządu poprzedniej kadencji).

3a 3b 3c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Paweł Juśko.