tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow
Opublikowano: 16 czerwca, 2017 Oddali hołd kobietom Polski Walczącej

12 czerwca na Szlaku Partyzanckim II Zgrupowania AK Obwodu Dębica odbył się XII Rajd Gwiaździsty „Kałużówka 2017”. Tegoroczna edycja zmagań poświęcona była działalności Wojskowej Służby Kobiet w Obwodzie Dębica, a na uczestników rajdu czekały zadania związane z poszczególnymi sekcjami WSK. Rajd czerwcowy tradycyjnie odbył się z okazji święta 5. Pułku Strzelców Konnych, w rocznicę wkroczenia pododdziałów 5. PSK do Kijowa 9 czerwca 1920 roku.

 

Zadania rajdowe
Na uczestników rajdu czekał szereg zadań związanych z służbą i działalnością kobiet dębickiej konspiracji – łączniczek, sanitariuszek Wojskowej Służby Kobiet. Każdy z dwunastu patroli dzielił się na pięć sekcji. Jako pierwsza do rywalizacji ruszyła sekcja łączności konspiracyjnej, której zadaniem było odnalezienie łącznika (rolnika lub leśnika). Po wymianie haseł konspiratorzy zostawiali przesyłkę (zadanie przedrajdowe – film o kobietach dębickiej konspiracji), w zamian otrzymując dalsze instrukcje zadaniowe.

Drugie zadanie przewidziano dla łączności bojowej, która musiała odnaleźć skrytkę wywiadu. W ukrytej na pniu drzewa skrytce znajdowała się wiadomość od Izabeli Łopuskiej-Kałużyńskiej ps. „Żaba” nt. obecności wojsk nieprzyjaciela w okolicy. Po odnalezieniu informacji, należało ją zaszyfrować kodem cyfrowym i nadać do sztabu dowódcy drogą radiową.

Zadaniem sekcji wywiadu było pozyskanie informacji o oddziałach nieprzyjaciela – ilość żołnierzy, stopnie wojskowe, ilość rkm. Sekcja posługiwała się kluczem identyfikacji oznaczeń, a ukryte na drzewach informacje rozmieszczone były na kilkudziesięciometrowym odcinku oznaczonym tabliczką  Achtung !! Partizanen.

Sekcja sanitarna musiała odnaleźć rannego w boju partyzanta, którego należało opatrzyć, a następnie bezpiecznie przetransportować stworzonymi przez siebie noszami.

Kobiety konspiracji zajmowały się także kwestiami gospodarczymi: praniem, gotowaniem, cerowaniem, dlatego sekcja gospodarcza miała za zadanie przygotować stos ogniskowy celem przygotowania posiłku oraz biało-czerwone opaski z napisem „WP” na decydujący moment walki – powstanie lub akcję „Burza”.

Decydujące rozstrzygnięcie dla walczących o wolność Polski oddziałów to moment konfrontacji z nieprzyjacielem – akcja „Burza”, która na naszym terenie rozpoczęła się 26 lipca 1944 roku. W działaniach bojowych brały udział wszystkie sekcje, bez oglądania się na stopnie, starszeństwo, tytuły i zaszczyty. Celem była wolna Polska. Zadanie bojowe podczas rajdu składało się z kilku elementów: rzutu granatem do celu, strzelnicy sprawdzającej celność, transportu rannego na czas.

Wszystkie zadanie były starannie przygotowane, aby uczestnicy rajdu dobrze się bawili oraz mieli okazję do wyjątkowego przeżycia historii. Nad przygotowaniem zadań czuwał zespół złożony z członków Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy, Związku Strzeleckiego „Strzelec” oraz Koła Modelarskiego „Ogniwko” działającego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy.

Msza święta i przekazanie proporca

Finałem rajdu była uroczysta msza święta polowa, koncelebrowana, której przewodniczył ks. Ryszard Piasecki, kapelan dębickiego środowiska weteranów Armii Krajowej oraz proboszcz parafii pw. Św. Jadwigi w Dębicy. W homilii ksiądz prałat zwrócił uwagę na dwie bohaterskie postawy: ks. Romana Sitko męczennika za wiarę z okresu II wojny światowej oraz Danuty Siedzikówny, zaznaczając, że swą wojskową służbę rozpoczynała mając tyle samo lat co uczestnicy rywalizacji rajdowej.
Po mszy Maciej Małozięć oraz Tomasz Czapla podsumowali wyniki współzawodnictwa. Następnie wręczono główne trofeum rajdowe – Proporzec 5. Pułku Strzelców Konnych, który najlepszemu patrolowi przekazał dowódca pocztu sztandarowego ŚZŻAK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy, kpt. Edmund Książek, wiceprezes dębickiego środowiska ŚZŻAK.
Podczas rajdu najlepszy okazał się Patrol „Dziady” z Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy (opiekun Stanisława Wrona) , który na okres jednego roku otrzymał Przechodni Proporzec 5. PSK.
Uroczystość była także okazją do wręczenie legitymacji członkom Światowego Związku Żołnierzy AK. Decyzją Zarządu Okręgu Tarnów z 16 lutego 2017 roku legitymacje członków nadzwyczajnych przyznano: Grzegorzowi Klocowi oraz Krystianowi Tumińskiemu.

Wyniki rywalizacji rajdowej

Trasa 1 (zielona) – miejsce startu – Gołęczyna Pomnik III Zgrupowania AK
Komendant trasy – Krystian Tumiński, sędzia – Anna Wodzisz, asystent Michał Kosiński
Patrole:
„Leliwiacy” Publiczne Gimnazjum w Głobikowej; „Grom” Zespół Szkół w Jaworzu Górnym; „Dzikie Dziki” Zespół Szkół w Dobrkowie.
W rywalizacji na trasie zwyciężył patrol „Dzikie Dziki”.

Trasa 2 (niebieska) – miejsce startu – Latoszyn Szkoła
Komendant trasy – Tomasz Czapla, sędzia – Aleksandra Lis
Patrole:
„Dziady” Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy; „Klamra” Publiczne Gimnazjum w Gumniskach; „Jabłonowscy” Zespół Szkół w Pustkowie Osiedlu.
W rywalizacji na trasie zwyciężył patrol „Dziady”

Trasa 3 (pomarańczowa) – miejsce startu – Braciejowa Pętla
Komendant trasy – Joanna Mazurkiewicz, sędzia – Daniel Orkisz
Patrole:
„Nieprzemakalni” Szkoła Podstawowa nr 9 w Dębicy; „Dzielna Wataha” Szkoła Podstawowa nr 12 w Dębicy; „Bojowa Jedenastka” Szkoła Podstawowa nr 11 w Dębicy.
W rywalizacji na trasie zwyciężył patrol „Bojowa Jedenastka”

Trasa 4 (czerwona) – miejsce startu – Głobikowa Schronisko Rozdzielnia Wiatrów
Komendant trasy – Grzegorz Kloc, sędzia – Andrzej Lis
Patrole:
„Baszta” Zespół Szkół w Zawadzie; „Bluszcze” Zespół Szkół w Paszczynie; „Stasz” Zespół Szkół w Stasiówce.
W rywalizacji na trasie zwyciężył patrol „Bluszcze”.

Wyniki końcowe (wyniki rywalizacji rajdowej oraz wykonanie filmu jako zadania przedrajdowego)
1. Patrol „Dziady” Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy – nagroda Przechodni Proporzec 5. Pułku Strzelców Konnych
2. Patrol „Dzikie Dziki” Zespół Szkół w Dobrkowie
3. Patrol „Klamra” Publiczne Gimnazjum w Gumniskach

 

czytaj dalej

Opublikowano: 14 czerwca, 2017 25 lat Szkoły Podstawowej nr 11 w Dębicy

W czwartek 8 czerwca, w przeddzień święta pułkowego 5. Pułku Strzelców Konnych, Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy, obchodziła jubileusz 25. lecia istnienia oraz Dzień Patrona Szkoły. Placówce z ulicy Szkotniej w Dębicy od 20 lat patronuje odtwarzany w okresie akcji „Burza” na ziemi dębickiej, 5. Pułk Strzelców Konnych Armii Krajowej.
Jubileusz rozpoczął się mszą świętą w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy, której przewodniczył ks. Józef Dobosz, proboszcz parafii.
Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku szkoły. Po powitaniu przybyłych gości, dyrektor szkoły Alicja Prus, wręczyła podziękowania weteranom AK, osobom duchownym, władzom samorządowym oraz byłym i obecnym pracownikom „jedenastki”.

W drugiej części uroczystości scenę opanowały skrzaty, krasnale, elfy i Koszałek Opałek, czuwający nad całym magicznym towarzystwem. W występie artystycznym pt. „Zaginiona księga” uczniowie odtworzyli historię szkoły i przedstawili najważniejsze dziedziny działalności społeczności szkolnej, jak edukacja wczesnoszkolna, sport, zajęcia muzyczne, taneczne, kółka językowe, zajęcia świetlicowe, harcerstwo.

W uroczystościach wzięli udział m.in. weterani AK, członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Dębicy – kapitan Izabelę Podhalańską prezes, kapitan Edmund Książek wiceprezes, porucznik Bronisław Ćwik skarbnik, a także Maciej Małozięć wiceprezes Zarządu Okręgu Tarnów i sekretarz Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska 5 Pułku Strzelców Konnych.

 

czytaj dalej

Opublikowano: 13 czerwca, 2017 Szkoła im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

W piątek 26 maja 2017 roku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwierniku (gmina Pilzno), otrzymała sztandar oraz przyjęła imię Rotmistrza Witolda Pileckiego jednego z najdzielniejszych żołnierzy Polski Walczącej i Polskiego Państwa Podziemnego. Tym samym dołączyła do rodziny placówek związanych osobą patrona z Polskim Państwem Podziemnym.

Rotmistrz Witold Pilecki brał udział w walkach o Niepodległość Polski w latach 1914-1918, następnie w wojnie polsko-bolszewickiej. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 roku. Jako ochotnik trafił do KL Auschwitz, uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, później zaangażował się w działalność w siatce NIE. Aresztowany przez UB został zamordowany w więzieniu

Podniosła uroczystość nadania imienia patrona dla szkoły odbyła się w kościele pw. Św. Marcina w Zwierniku oraz w miejscowym Domu Ludowym.
W uroczystościach wzięli udział m.in. Andrzej Pilecki, syn Rotmistrza, weterani AK z Dębica i Tarnowa oraz licznie przybyli goście z różnych stron Polski.
W drugiej części uroczystości: kpt. Izabela Podhalańska, Andrzej Pilecki, dyrektor szkoły Aurelia Mącior oraz burmistrz Pilzna Ewa Gołębiewska odsłonili tablicę w budynku szkoły. Tablica została ufundowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko 5. PSK AK w Dębicy oraz Zarząd Okręgu ŚZŻAK w Tarnowie.

czytaj dalej