tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow
Opublikowano: 25 kwietnia, 2017 Inauguracja Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w SP nr 11

W Szkole Podstawowej nr 11 w Dębicy im. 5. Pułku Strzelców Konnych AK, 24 kwietnia br., odbyła się uroczystość inauguracji pierwszego w powiecie dębickim Klubu Historycznej im. Armii Krajowej. Jego prezesem, a zarazem opiekunem, została mgr Beata Cebula, nauczycielka historii i języka polskiego.

Kluby Historyczne im. Armii Krajowej powoływane są od kilku lat z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy AK na terenie całego kraju. Ich działalność prowadzona jest w oparciu o „Porozumienie o współpracy” zawierane pomiędzy ŚZŻAK, a poszczególnymi Kuratoriami Oświaty.

Aktywność klubów koncentruje się na upowszechnianiu wśród młodzieży wiedzy o Armii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej, a przez to na krzewieniu postaw patriotycznych i obywatelskich. Kluby współpracują z terenowymi oddziałami Instytutu Pamięci Narodowej oraz jednostkami terenowymi ŚZŻAK.


Powołanie Klubu w SP nr 11 nastąpiło z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz dyrektor placówki Alicji Prus.

Uroczystej inauguracji dokonali: przewodniczący Komisji ds. Młodzieży ZG ŚZŻAK doc. dr Piotr Kurek oraz zastępca prezesa Zarządu Okręgu Tarnów mgr Maciej Małozięć. W uroczystości wzięli udział weterani Armii Krajowej: kpt. Izabela Podhalańska, kpt. Edmund Książek oraz por. Bronisław Ćwik.
Klub w „jedenastce” liczy 31 uczniów. Członkami klubu są: Milena Ćwiok, Zuzanna Wołowiec, Natalia Przybysz, Izabella Osak, Adam Dobranowski, Ignacy Maziarka, Jakub Kubieniec, Szymon Chmura, Bartosz Knot, Szymon Gleń, Natalia Kośla, Kinga Wróblewska, Klara Podobińska, Zuzanna Misiewicz, Kamil Rutyna, Antoni Pociask, Filip Bartnik, Julia Ragan, Kinga Borowiec, Filip Strzałka, Wiktor Piłat, Zofia Zboch, Aleksandra Mielecka, Paulina Kamińska, Karolina Medygrał, Maksymilian Dziurzyński, Alicja Matłok, Maria Puzon, Sabina Plata, Jakub Badowski, Monika Bania

Zarząd klubu tworzą nauczyciele i uczniowie: Beata Cebula (prezes), Renata Dzięglewicz-Stefan, Beata Strózik, Michał Jodłowski oraz Zofia Zboch.


czytaj dalej

Opublikowano: 22 marca, 2017 Nowe władze Okręgu Tarnów ŚZŻAK

22  marca w Zespole Szkół Niepublicznych im. 16. Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie, odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Tarnów. Podczas zjazdu podsumowano trzyletnią kadencję oraz dokonano wyboru władz Okręgu Tarnów na lata 2017-2020.

 

Zgodnie z wyborem delegatów, obradom przewodniczył Maciej Małozięć (Dębica).
W skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej weszli: Leszek Banaś (Tarnów), Benedykt Krakowski (Pleśna), natomiast w skład Komisji Uchwał i Wniosków wybrani zostali: Małgorzata Wielgus i Anna Wadas.
W pierwszej części obrad, ustępujące władze Okręgu złożyły sprawozdania z minionej kadencji. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Okręgu przedstawił prezes Ryszard Żądło (Tarnów). Sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik Małgorzata Wielgus (Tarnów), natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Okręgu przedstawiła przewodnicząca komisji Elżbieta Zięba (Tarnów). Po dyskusji nad sprawozdaniami zostały one jednogłośnie przyjęte przez delegatów.

W drugiej części dokonano wyborów władz Okręgu Tarnów.
Prezesem Okręgu wybrany został Ryszard Żądło (Tarnów).
W skład Prezydium Zarządu Okręgu wybrani zostali:
Maciej Małozięć – wiceprezes (Dębica)
Anna Wójcik-Chowaniak – wiceprezes (Nowy Sącz)
Małgorzata Wielgus – skarbnik (Tarnów)
Dorota Kawa – sekretarz (Pleśna)
Zbigniew Kowal – członek Prezydium (Tarnów)
Zastępcami członków Prezydium wybrani zostali: Eugeniusz Borek (Bolesław), Irena Ciężadło (Tarnów).

Zgodnie ze statutem Związku, w skład Zarządu Okręgu wchodzi ponadto dziewięciu prezesów poszczególnych kół Okręgu.
Do Komisji Rewizyjnej Okręgu wybrani zostali:
Elżbieta Zięba (Tarnów)
Anna Wadas (Pleśna)
Władysław Lizak (Tarnów)
Zastępcą członka wybrany został Andrzej Lis (Dębica).
Do Sądu Koleżeńskiego Okręgu wybrani zostali:
płk Jerzy Pertkiewicz (Tarnów)
kpt. Izabela Podhalańska (Dębica)
Krzysztof Bigaj (Brzesko)
Małgorzata Czarnecka (Pleśna)
Ryszard Fedor (Tarnów)

Delegatami Okręgu Tarnów na Zjazdy Delegatów Związku w Warszawie zostali wybrani:
Maciej Małozięć (Dębica)
Anna Wójcik-Chowaniak (Nowy Sącz)
Zastępcami delegatów zostali: Leszek Banaś (Tarnów) i Anna Wadas (Pleśna).

W Zjeździe Delegatów Okręgu uczestniczył kapelan Okręgu ks. dr Zbigniew Guzy oraz weterani AK, m.in.: płk Zdzisław Baszak – uczestnik wojny obronnej 1939 roku, oficer AK, uczestnik akcji „MOST III” oraz płk Jerzy Pertkiewicz  – uczestnik wojny obronnej, żołnierz 16. Pułku Piechoty AK, jedyny żołnierz ocalały z oddziału „Regina II” Batalionu „Barbara”.

Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy reprezentowali: Maciej Małozięć (jako członek Prezydium Okręgu) oraz kpt. Izabela Podhalańska – prezes koła i dwóch delegatów: kpt. Bronisław Ćwik i Andrzej Lis.

Na zakończenie prezesi oraz przedstawiciele poszczególnych kół i środowisk zreferowali swoją działalność w terenie, a prezes Okręgu przedstawił plany Okręgu na nową kadencję. Jeszcze w tym roku, w terminie  24-26 lipca, w Okręgu odbędzie się ogólnopolski Rajd Kombatancki ŚZŻAK z udziałem władz naczelnych Związku. Uczestnicy odwiedzą m.in. Kałużówkę, Bliznę, Zabawę i Wał Rudę, uczestnicząc w obchodach rocznicy akcji „MOST III”.

czytaj dalej

Opublikowano: 20 marca, 2017 Rocznica powołania AK i obchody Dnia „Żołnierzy Wyklętych”

W lutym i marcu 2017 roku, Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych AK ŚZŻAK w Dębicy, zorganizowało cykl wydarzeń patriotyczno-kulturalnych upamiętniając: 75. rocznicę przemianowania ZWZ i powołania Armii Krajowej oraz Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W przedsięwzięciach adresowanych do wszystkich grup wiekowych ogółem wzięło udział kilka tysięcy osób. W samych tylko wydarzeniach zrealizowanych w dębickich domach kultury uczestniczyło ponad 1200 osób. Co najmniej połowę tej grupy stanowiła młodzież szkolna. Uroczystości były realizacją statutowego celu Światowego Związku Żołnierzy AK, zdefiniowanego jako „udział w wychowaniu obywatelskim i patriotycznym młodzieży, krzewienie w społeczeństwie tradycji, historii i wartości ideowych Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego”. 

 

 

 

Cykl wydarzeń zorganizowanych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko 5. PSK AK w Dębicy w lutym i marcu 2017 roku z okazji 75. rocznicy powołania Armii Krajowej i Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

 

 

13 lutego 2017 – 75. rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.
Konferencja „W Bohaterów prowadziłaś ślady” z udziałem hr. Adama Komorowskiego (syna gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego), wykładem dra Roberta Zaparta, montażem Grupy Artystycznej SAFO oraz koncertem Jakuba „Kolby” Kolbusza.

Spotkanie rozpoczęło się od montażu słowno-muzycznego „Stracony dom” w wykonaniu Grupy Artystycznej SAFO Miejskiego Ośrodka Kultury. Następnie z wykładem „Na drodze do utworzenia Armii Krajowej” wystąpił dr Robert Zapart, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, współpracownik Redakcji Polskiego Słownika Biograficznego PAN, autor wielu prac naukowych o Armii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym. Po tym wykładzie, odbyło się wystąpienie gościa honorowego, Adama hr. Komorowskiego, syna gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego, Komendanta Głównego AK, który podzielił się rodzinnym świadectwem opowiadając m.in. o życiu gen. Komorowskiego w Londynie. Na zakończenie uroczystości, z koncertem adresowanym do młodzieży, wystąpił Jakub „Kolba” Kolbusz, który wykonał piosenki ze swojej płyty „Kolba – syn Polski”.

Więcej o jubileuszowym spotkaniu:
http://ak1944.pl/w-holdzie-bohaterom-armii-krajowej/

 

 

26 lutego 2017 – inauguracja obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Monodram Przemysława Tejkowskiego „Melduję Tobie Polsko. Rotmistrz Pilecki”.

Monodram Przemysława Tejkowskiego opowiada o jednym z najdzielniejszych żołnierzy Polski Walczącej i Polskiego Państwa Podziemnego. Rotmistrz Witold Pilecki czynnie uczestniczył w walkach o niepodległość ojczyzny w latach 1914-1918, a potem ofiarnie jej bronił podczas wojny z bolszewicką Rosją. Od września 1939 roku rozpoczął się nieprzerwany czas jego wojennych i konspiracyjnych zmagań. Prowadził on przez KL Auschwitz, Powstanie Warszawskie, siatkę organizacji NIE, więzienie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na Mokotowie. Wielokrotnie ryzykował życiem. Dopisywało mu jednak żołnierskie szczęście, aż do zmierzenia się z komunistyczną rzeczywistością powojennej Polski.

 

28 lutego 2017 – konkurs krasomówczy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach trzeciej edycji „Wilczych Śladów”.
W Katolickim Centrum Edukacji KANA w Dębicy odbył się konkurs krasomówczy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dębickiego. Zadaniem uczestników rywalizacji było wygłoszenie przemówienia krasomówczego trwającego od 8 do 10 minut. W rundzie finałowej, trójka najlepszych uczniów, przedstawiła mowę na wylosowany przez siebie temat.
Wyniki konkursu:
1 miejsce Szymon Ziaja, II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy (opiekun Bogumił Skrętkowski);
2 miejsce Magdalena Białas, I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy (opiekun Beata Wojnarowska-Pocica);
3 miejsce Justyna Kubicka, II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy (opiekun Bogumił Skrętkowski).
Informacje:
http://www.kanadebica.org/mlodziez-podazala-wilczymi-sladami-wyniki-iii-edycji-konkursu-o-zolnierzach-wykletych-niezlomnych/

 

2 marca 2017 – wykład dr Edyty Adamczyk-Pluty „Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Dębicy w walce z podziemiem, opozycją i Kościołem”.

Podczas wykładu dr Edyta Adamczyk-Pluta opowiedziała zarówno o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Dębicy; jego kadrze, metodach pracy, wykształceniu funkcjonariuszy, ale także o walce UB z przeciwnikami ówczesnego reżimu: tj. podziemiem zbrojnym, przeciwnikami politycznymi i Kościołem katolickim na terenie ówczesnego powiatu dębickiego.

 

Charakteryzując działania przeciwko Kościołowi, dr Adamczyk-Pluta powiedziała, że akcje podejmowanie przez pracowników organów bezpieczeństwa miały bardzo szerokie spektralnym działań i połączone były z permanentną obserwacją i inwigilacją kleru, a także wszelkich organizacji o charakterze katolickim.

– Metodą do rozprawy z Kościołem było wewnętrzne rozbicie w myśl zasady: nic przy klerze nie da się zrobić dopóki się go nie złamie wewnętrznie i nie rozbije jego struktury – wyjaśniła prelegentka.

Blisko trzygodzinne spotkanie zakończyła seria pytań oraz historycznych refleksji osób uczestniczących w wykładzie.

Więcej o wykładzie:
http://www.kanadebica.org/wyklad-o-debickiej-bezpiece/

 

5 marca 2017 – uroczystości patriotyczno-religijne na Rynku w Dębicy, w kościele pw. Św. Jadwigi (uroczysta msza święta) oraz na Cmentarzu Wojskowym.
W uroczystościach wzięła udział wojskowa asysta honorowa wystawiona przez 16. Tczewski Batalion Saperów z Niska.

Więcej o uroczystościach:
http://ak1944.pl/chwala-zolnierzom-wykletym/

 

10 marca 2017 – podsumowanie konkursu „Wilczymi Śladami”, wykład Elżbiety Jakimek-Zapart oraz monodram Przemysława Tejkowskiego „Melduję Tobie Polsko. Rotmistrz Pilecki”.

Wyniki konkursu: gimnazjum
1 miejsce [ex aequo] Julia Kamaj, Miejskie Gimnazjum nr 4 w Dębicy (opiekun Urszula Iwańska);
1 miejsce [ex aequo] Aleksandra Kozińska, Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy (opiekun Agnieszka Jakubowska-Cetnar);
2 miejsce Wiktoria Madeja, Zespół Szkół w Zwierniku (opiekun Jacek Studziński);
3 miejsce Sylwia Wnęk i Magdalena Zbaraza (praca zbiorowa), Zespół Szkół w Zwierniku (opiekun: Edyta Potok, Marzena Świerczek);
Wyróżnienia:
Zuzanna Grecka, Gimnazjum Dwujęzyczne w Dębicy (opiekun Jolanta Pietrzyk);
Nikola Cich, Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy (opiekun Stanisława Wrona);
Jan Wanat, Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy (opiekun Agnieszka Jakubowska-Cetnar).

Wyniki konkursu: szkoła podstawowa
1 miejsce Maksymilian Dziurzyński, Szkoła Podstawowa nr 11 w Dębicy (opiekun Beata Cebula);
2 miejsce [ex aequo] Kinga Wójcik, Szkoła Podstawowa nr 9 w Dębicy (opiekun Katarzyna Wójcik);
2 miejsce [ex aequo] Zofia Zboch, Szkoła Podstawowa nr 11 w Dębicy (opiekun Beata Cebula);Wyróżnienia:
Piotr Piekarz, Zespół Szkół w Podgrodziu (opiekun Marta Wojtuła);
Dominika Czupich, Szkoła Podstawowa nr 11 w Dębicy (opiekun Beata Cebula);
Jakub Koziński, Szkoła Podstawowa nr 11 w Dębicy (opiekun Beata Cebula);

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w tegorocznym konkursie.
Fundatorami nagród byli: Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy,
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Zarząd Okręgu Tarnów
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Więcej o konkursie:
http://www.kanadebica.org/mlodziez-podazala-wilczymi-sladami-wyniki-iii-edycji-konkursu-o-zolnierzach-wykletych-niezlomnych/

 

 

18 marca 2017 – performance „Dla Was” w wykonaniu Grupy Artystycznej T.Lab oraz wernisaż wystawy „Żołnierze Niezłomni. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie od 1944 roku”, przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

Performance „Dla Was” w wykonaniu aktorów grupy T.Lab zakończył uroczystości upamiętniające bohaterów podziemia antykomunistycznego. Spektakl oparty na tekstach Anny Świrszczyńskiej, Mirona Białoszewskiego i Beaty Obertyńskiej, pokazał inną twarz Wyklętych – Niezłomnych. Stawiał pytania o ich postawę, rozterki i zwykły ludzki strach. Wszystko rozegrało się w mrocznych podziemiach Kina Kosmos.

W spotkaniu wzięli udział weterani AK: kpt. Izabela Podhalańska, a także mjr Jerzy Krupa, który podzielił się swoimi wspomnieniami z działalności w podziemiu antykomunistycznym.
Wydarzeniu towarzyszył wernisaż wystawy „Żołnierze Niezłomni. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku”.
Wystawę przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, zobaczyć będzie można w Domu Kultury i Kinie Kosmos do końca marca.

Więcej o wydarzeniu:
http://rzeszow.tvp.pl/29553496/spektakl-upamietniajacy-wykletych-w-debickim-kinie-kosmos

 

Powyższe wydarzenia zostały zorganizowane we współpracy z:
Katolickim Centrum Edukacji KANA w Dębicy,
samorządem Miasta Dębica,
Miejskim Ośrodkiem Kultury w Dębicy,
Miejską Komunikacją Samochodową sp. z o.o.,
Parafią pw. Św. Jadwigi w Dębicy,
samorządem Powiatu Dębickiego,
Fundacją Armii Krajowej w Londynie,
Grupą T.Lab działającą przy Miejskim Ośrodku Kultury w Dębicy,
Grupą Artystyczną SAFO Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy,
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie,
Miejskim Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza w Dębicy,
Związkiem Strzeleckim „Strzelec” JS 2017 w Dębicy,
Hufcem ZHP im. Dębickich Szarych Szeregów w Dębicy,
Podkarpacką Radą ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

Koordynatorem przedsięwzięć był Maciej Małozięć, wiceprezes Okręgu Tarnów ŚZŻAK i sekretarz ŚZŻAK Środowiska 5 PSK AK w Dębicy.

czytaj dalej