tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow
Opublikowano: 2 stycznia, 2020 Podsumowanie 2019 roku

STYCZEŃ

05.01 Spotkanie opłatkowe Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Tarnów

11.01 Spotkanie opłatkowe Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy

20.01 Podsumowanie obchodów stulecia niepodległości Polski, widowisko „Wigilia w okopach” – uroczystość odsłonięcia Pomnika Niepodległości

 

LUTY

2.02 Msza święta w kościele pw. Ducha Świętego w Dębicy i uroczystości patriotyczne pod nasypem kolejowym k. cegielni – 75. rocznica stracenia zakładników przy torach w Dębicy (2.02.1944 r.)

 

MARZEC

3.03 Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” (Rynek w Dębicy)

10.03 Msza święta i oficjalne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Dębicy z udziałem wojskowej asysty honorowej (Rynek, Kościół pw. św. Jadwigi, Cmentarz Wojskowy); Koncert Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego „Podziemna Armia Powraca”, występ Grupy Safo MOK (DK Mors)

17.03 Podsumowanie konkursu „Wilczymi Śladami”; występ Grupy Safo MOK (DK Mors)

30.03 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ŚZŻAK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy

 

KWIECIEŃ

05.04 Obchody zbrodni katyńskiej oraz rocznicy katastrofy smoleńskiej – Dębica

24.04 Uroczystości na Górze Śmierci w Pustkowie

 

MAJ

03.05 Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja – Dębica

28.05 30. Rocznica powstania Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Dębicy w 1989 roku

 

CZERWIEC

17.06 – Rajd Gwiaździsty o przechodni proporzec 5. Pułku Strzelców Konnych dla patroli harcerskich ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz dla szkół Armii Krajowej (związanych z AK przez patrona szkoły) z terenu powiatu dębickiego

29-30.06 Ogólnopolski Zjazd Ostatnich Rycerzy Rzeczypospolitej w Dębicy (DK Mors, DKiK Kosmos)
LIPIEC

10.07 Rocznica egzekucji na rynku w Dębicy podczas której stracono 3 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału Jana Stefki „Mściciela” (10.07.1946)

28.07 75. rocznica akcji „MOST III” – Wał Ruda – Zabawa


SIERPIEŃ

1.08 Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – Dębica, Bieg Pamięci Powstania Warszawskiego

04.08 75. rocznica koncentracji oddziałów Batalionu „Barbara” 16. Pułku Piechoty do akcji „Burza” – Łęki Górne – Podlesie Machowskie

15.08 Święto Wojska Polskiego 

17.08 Rocznica bitwy w Gołęczynie – uroczystości w Dobrkowie i przy pomniku w Gołęczynie

18.08 Obchody 75. rocznicy akcji „Burza” i bitwy na Kałużówce oraz 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

 

WRZESIEŃ

01.09 Okręgowe uroczystości z 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej – Tarnów

15.09 Uroczystości z okazji Dnia Sybiraka

27.09 Okręgowe uroczystości z okazji Dnia Polskiego Państwa Podziemnego – Nowy Sącz

29.09 Uroczystości z okazji Dnia Polskiego Państwa Podziemnego

30.09 Konferencja popularno-naukowa dla uczniów z okazji Dnia Polskiego Państwa Podziemnego

 

PAŹDZIERNIK

21.10 Rajd Szlakiem Partyzanckim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dębickiego 

15-31.10 Porządkowanie grobów i miejsc pochówków żołnierzy Armii Krajowej i członków ŚZŻAK na cmentarzach w powiecie dębickim

 

LISTOPAD

2.11 Msza święta zaduszna w intencji poległych żołnierzy 5. PSK i 5. PSK AK – kościół pw. św. Jadwigi

11.11 OBCHODY  NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI – nadanie imienia Ppłk. Adama Lazarowicza dla 33. Batalionu Lekkiej Piechoty OT – Dębica

21.11 Wernisaż wystawy pt. „WIERNI – portrety żołnierzy Armii Krajowej” Jakuba Obarka ze zdjęciami weteranów AK z Obwodu Dębica

 

GRUDZIEŃ

15-23.12 Akcja „Paczka dla Weterana”

czytaj dalej

Opublikowano: 29 grudnia, 2019 Pośmiertne mianowania dla bohaterów AK-WiN

Rodziny: Ludwika Marszałka, Jana Klamuta i Stanisława Dydo – żołnierzy AK i działaczy WiN z Obwodu Dębica oraz Władysława Ciska – żołnierza Bazy AK w Budapeszcie i działacza WiN, otrzymają 10 stycznia 2020 r. pośmiertne akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe.

Uroczystość będzie także okazją do podsumowania międzywojewódzkiego konkursu „Chcieliśmy tylko wolnej Polski”, zorganizowanego pod patronatem Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Prezesa IPN dr Jarosława Szarka oraz Dolnośląskiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Uczestnicy będą mieli także okazję zobaczyć widowisko patriotyczno-kolędnicze „Wigilia w okopach”, które już po raz trzeci, zaprezentuje Grupa SAFO działająca w strukturach MOK. Tym razem młodzież przywoła kolędy z okresu „od Solidarności do współczesności”.

Wydarzenie odbędzie się w piątek 10 stycznia 2020 r., o godz. 12:00 w Domu Kultury Śnieżka w Dębicy.

Organizatorami uroczystości są: Burmistrz Dębicy, IPN Odział we Wrocławiu, Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu, Fundacja Historia – Pamięć – Edukacja we Wrocławiu oraz ŚZŻAK Środowisko 5. PSK AK w Dębicy.

W 2018 r. minęła 70. rocznica egzekucji na działaczach Polski Podziemnej, którzy zostali zamordowani z wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu 27 listopada 1948 r.

Tego dnia w więzieniu przy Kleczkowskiej we Wrocławiu zostali zamordowani:

Władysław Cisek „Rom” (1921-1948) – żołnierz Bazy AK w Budapeszcie, student Politechniki Budapesztańskiej, stypendysta rządu węgierskiego, student i asystent Politechniki Wrocławskiej, kierownik Wydziału Informacji Okręgu WiN Wrocław, członek PPS.

Stanisław Dydo „Steinert” (1922-1948) – dowódca plutonu dywersyjnego Obwodu AK Dębica, łącznik Zarządu Okręgu Kraków DSZ-WiN, kierownik łączności wewnętrznej Obszaru Południowego WiN, p.o. kierownika Okręgu WiN Wrocław, organizator siatki WiN w Poznaniu, student UJ i UWr.

Ludwik Marszałek „Zbroja” (1912-1948) – harcerz, oficer służby stałej WP, obserwator lotniczy, oficer szkoleniowy i komendant Obwodu AK Dębica, inspektor Inspektoratu Mielec NIE-DSZ, kierownik Rejonu Mielec i Krosno WiN, kierownik Wydz. Propagandy Okręgu Rzeszów, kierownik Okręgu Wrocław WiN.

Jan Klamut „Górski” (1913-1948) – oficer Obwodu AK Dębica i 27. Pułku Piechoty 10. Sudeckiej Dywizji Piechoty, komendant Urzędu Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego oraz informator WiN w Kłodzku, student Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pośmiertne uhonorowanie Bohaterów będzie aktem rehabilitacji Rzeczypospolitej Polskiej oraz podkreśleniem niezłomnej postawy całej czwórki, tak w czasie niemieckiej okupacji, jak również w walce z komunistami po 1944 roku.

Plakat_chcielismy tylko wolnej polski_Dębica_mini

czytaj dalej

Opublikowano: 27 października, 2019 Stanowisko w sprawie publikacji nt. Wilhelma Jakiego ps. „Korab”

W związku z artykułem Tomasza Frydla publikowanym w pracy zbiorowej „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski” oraz nawiązującym do niego artykułem „Spór o Dębicę i pogromy” autorstwa Ryszarda Pajury w tygodniku „Obserwator”, nr 43 (999), Zarząd ŚZŻAK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy pragnie przedstawić stanowisko dotyczące osoby Wilhelma Jakiego „Koraba”, żołnierza Armii Krajowej Obwodu Dębica.

Wilhelm Jaki, ps. „Korab” jeszcze przed wojną był funkcjonariuszem Policji Państwowej. W czasie niemieckiej okupacji należał w policji „granatowej” na posterunku w Wielopolu pow. Dębica. Pracował na rzecz wywiadu AK. Brał udział w zdobywaniu broni, w ubezpieczeniu zrzutu lotniczego na terenie placówki odbiorczej „Raszka I” (pomiędzy Niedźwiadą a Małą). Był dowódcą, w stopniu podporucznika, plutonu AK w Małej (Placówka Łączki Kucharskie z Obwodu Dębica). Uczestniczył w walkach z Niemcami podczas akcji „Burza”. Dowodził początkowo II plutonem 1 kompanii, a potem III plutonem w kompanii AK „Ładunek” w II rejonie walki. Wyróżnił się 30 lipca 1944 r. w boju koło leśniczówki Syberówka pod Wielopolem. Uczestniczył w bitwie na polanie Kałużówka w sierpniu 1944 roku. Odznaczony Krzyżem Walecznych. Po zakończeniu okupacji niemieckiej, za działalność w podziemiu niepodległościowym został uwięziony i skazany na karę śmierci, zamienioną na dożywocie. Więziony (m.in. w Rzeszowie i we Wronkach) do lat siedemdziesiątych. Pomimo pracy w policji „granatowej”, przez całą wojnę służył sprawie polskiej. Był zakonspirowanym żołnierzem Polski Podziemnej. Wspierał ludność polską ostrzegając przed aresztowaniami oraz tuszując sprawy, które mogłyby komukolwiek zaszkodzić. Dowodem jego zaangażowania na rzecz niepodległego państwa polskiego jest fakt, że do końca przynależał do Armii Krajowej, ciesząc się szacunkiem i zaufaniem kolegów oraz przełożonych.

 

W recenzji do omawianej książki „Korekta obrazu? Refleksje źródłoznawcze wokół książki Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, t. 1-2” – Tomasz Domański z IPN, krytycznie odniósł się do dwutomowego opracowania zbiorowego pod red. Barbary Engelking i Jana Grabowskiego. Domański zauważa, że opracowanie, w znacznej mierze, oparte jest na jednostronnych przekazach źródłowych. „Szczególnie ważnym elementem warsztatu każdego historyka jest zderzenie źródeł różnej proweniencji, ukierunkowane na maksymalnie obiektywne przedstawienie wydarzeń”. W tekście Frydla, Wilhelm Jaki przedstawiony został jedynie na podstawie akt pochodzących ze sfingowanego procesu z okresu PRL, procesu wymierzonego przez komunistów w stosunku do „wroga ludu” – żołnierza Armii Krajowej.

 

Wilhelm Jaki „Korab” należał do szczególnie zasłużonych oficerów dębickiego podziemia. W czasie bitwy na Kałużówce, ranny Adam Lazarowicz, chciał powierzyć dowództwo właśnie Wilhelmowi Jakiemu „Korabowi”. Próba deprecjonowania jego działalności budzi stanowczy sprzeciw Zarządu ŚZŻAK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy.

 

Ponadto Zarząd ŚZŻAK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy z zażenowaniem i ubolewaniem przyjął informację o instalacji artystycznej zrealizowanej przez Dorotę Nieznalską w Lublinie. W instalacji artystka wymienia Dębicę w gronie miast, w których w latach niemieckiej okupacji, miało dojść do międzysąsiedzkich pogromów na ludności żydowskiej. Świadczy to o zupełnej nieznajomości faktów historycznych dot. okupacyjnej historii Dębicy oraz braku poszanowania dla naszych przodków, w tym szerokiej rzeszy żołnierzy Polski Podziemnej, którzy z narażeniem życia wspierali ludność pochodzenia żydowskiego w mrocznych latach okupacji na terenie powiatu dębickiego.

 

 

Za Zarząd:

/-/ Maciej Małozięć, prezes

/-/ Elżbieta Jarzębska, wiceprezes

/-/ Małgorzata Grzybowska, sekretarz

 

czytaj dalej