tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow
Opublikowano: 26 września, 2014 Konfrontacje na szlaku

25 września 2014 roku odbył się kolejny rajd pieszy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dębickiego. Tym razem uczniowie prowadzili konfrontacje na Szlaku Partyzanckim rywalizując w patrolach szkolnych w zawodach na orientację i interpretację tekstów źródłowych. Organizatorem rajdu byli: Światowy Związek Żołnierzy AK Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy, Powiat Dębicki oraz Katolickie Centrum  Edukacji KANA w Dębicy.

 

Rywalizacja patroli podczas tegorocznego rajdu miała charakter konfrontacji umiejętności posługiwania się mapą oraz znajomości tekstów źródłowych. Formuła zyskała sobie aprobatę uczestników rajdu, uczniów dębickich szkół ponadgimnazjalnych.

Rajd rozpoczął się na terenie leśniczówki Berdech, gdzie 28 lipca 1944 roku miała miejsce koncentracja oddziałów II Zgrupowania AK Obwodu Dębica do akcji „Burza”.

Uczestników powitał starosta dębicki Władysław Bielawa, który objął rajd honorowym patronatem. Słowo do młodzieży i wychowawców skierował także Tomasz Czapla, komendant rajdu oraz historycy: Maciej Małozięć i Wojciech Szerszeń.

Po kilkugodzinnej wędrówce, na polanie Kałużówka, nastąpiło podsumowanie konfrontacji i wręczenie pamiątkowych dyplomów.

Rajd został dofinansowany ze środków powiatu dębickiego w ramach zadania: Organizacja zajęć edukacyjnych i wychowawczych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego w roku szkolnym 2014/2015, realizowanego przez Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

czytaj dalej

Opublikowano: 25 sierpnia, 2014 Deszczowa rocznica bitwy na Kałużówce

W sobotę i niedzielę 23 i 24 sierpnia 2014 roku odbyły się główne uroczystości jubileuszowe 70. rocznicy akcji „Burza” i bitwy na Kałużówce. Ich głównym organizatorem był Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy.

Uroczystości rozpoczęły się w sobotę 23 sierpnia, kiedy poświęcono odnowioną tablicę na pomniku w Braciejowej. Poświęcenia dokonał ks. Ryszard Piasecki, zaś tablicę odsłonili: Zbigniew Lazarowicz, Edmund Książek i Jerzy Krusenstern.

 

Po uroczystości odbyła się wieczornica patriotyczna na terenie Schroniska Młodzieżowego w Głobikowej.

Główne uroczystości zaplanowane na niedzielę 24 sierpnia, z uwagi na intensywne opady deszczu, odbyły się w Gumniskach, a nie jak pierwotnie planowano – na polanie Kałużówka. Po Eucharystii koncelebrowanej przez biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża odbyła się część oficjalna przy budynku szkoły w Gumniskach, gdzie złożono kwiaty przed tablicą upamiętniającą Adama Lazarowicza.

Z uwagi na warunki atmosferyczne, zrezygnowano natomiast z rekonstrukcji historycznej, która miała się odbył na polanie Kałużówka bezpośrednio po części oficjalnej.

Popołudniu w Muzeum Regionalnym  w Dębicy odbył się wernisaż wystawy Akcja Burza na ziemi dębickiej, która została przygotowana m.in. przez Tomasza Czaplę, kustosza dębickiego muzeum i wiceprezesa ŚZŻAK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy.

 

czytaj dalej

Opublikowano: 18 sierpnia, 2014 Pomnik w Grabinach jak nowy

17 sierpnia br. w Grabinach poświęcono i odsłonięto odnowiony pomnik upamiętniający pchor. Mariana Chmielewskiego ps. „Maria”, żołnierza dywersji dębickiej Armii Krajowej. Na uroczystość zorganizowaną przez Światowy Związek Żołnierzy AK Środowisko 5. PSK AK w Dębicy przybyli kombatanci, strzelcy oraz mieszkańcy parafii Straszęcin i gmina Czarna.

Pomnik upamiętniający pchor. Mariana Chmielewskiego został poświęcony 18 sierpnia 1996 roku. Inicjatorami upamiętnienia byli koledzy z plutonu dywersyjnego i członkowie ŚZŻAK w Dębicy.
Pomnik uległ jednak zniszczeniu, a tablica upamiętniająca bohatera, prawdopodobnie podczas prac budowlanych na stacji kolejowej, zaginęła.
Z tej racji Zarząd ŚZŻAK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy podjął decyzję o odnowieniu pomnika i ufundowaniu nowej tablicy.
W pomoc przy renowacji włączyła się gmina Czarna.

Uroczystość odsłonięcia odnowionego obelisku odbyła się 17 sierpnia 2014 roku i rozpoczęła się mszą świętą sprawowaną przy grocie NMP w Straszęcinie. Następnie uczestnicy uroczystości przejechali pod stację kolejową w Grabinach gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości.
Odnowiony pomnik poświęcił ks. Bogusław Czech, a odsłonięcia monumentu dokonali: por. Izabela Podhalańska i wójt gminy Józef Chudy.
Następnie głos zabrał Maciej Małozięć, wiceprezes Okręgu Tarnów i inicjator odnowienia pomnika, który przypomniał postać pchor. Mariana Chmielewskiego „Marii”.
Po uroczystości, w ośrodku kultury w Grabinach, odbyło się spotkanie integracyjne żołnierzy AK z młodzieżą i lokalnymi władzami.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

czytaj dalej