tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow
Opublikowano: 1 stycznia, 2013 Archiwum wiadomości 2012

Publikujemy archiwalne wiadomości na temat działań realizowanych na Szlaku Partyzanckim, które były publikowane w 2012 roku na stronie www.szlakpartyzancki.glt.pl.

 

Rajd Gwiaździsty Kałużówka 2012

Pomimo złej pogody, w poniedziałek 25 czerwca 2012 roku, odbył się VII Rajd Gwiaździsty Kałużówka 2012; o Przechodni Proporzec 5. Pułku Strzelców Konnych AK pod Honorowym Patronatem Prezes ŚZŻAK Środowiska 5 PSK AK w Dębicy por. rez. Izabeli Podhalańskiej. W tegorocznej edycji rajdu uczestniczyły szkoły z Pustkowa Osiedla (Zespół Szkół), Gumnisk (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum), Głobikowej (Szkoła Podstawowa), Dębicy (Szkoła Podstawowa nr 11) oraz ze Stasiówki (Szkoła Podstawowa). W rajdowej rywalizacji najlepsza okazała się drużyna Korczaki ze Szkoły Podstawowej w Gumniskach.

Tematyka tegorocznego rajdu nawiązywała do 70. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową (14 lutego 1942 roku). Zadania wykonywane przez uczniów na dwóch trasach rajdowych (trasa 1 – komendant Wojciech Szerszeń, skład kadry: Małgorzata Niziołek, Lucjan Wodzisz; trasa 2 – komendant Maciej Małozięć, skład kadry: Ilona Jędrzejczyk, Magdalena Blezień), nawiązywała do tej rocznicy, stąd na uczniów rywalizacji czekały zadania z zakresu małego sabotażu, dywersji, działalności bojowej, łączności i działalności partyzanckiej. Po zakończonej rywalizacji na polanie Kałużówka podsumowano wyniki rywalizacji. Ksiądz Czesław Frączak, proboszcz parafii w Gumniskach poprowadził modlitwę w intencji poległych żołnierzy II Zgrupowania AK Obwodu Dębica, po której wręczone zostało odznaczenie Związku Harcerstwa Polskiego dla Włodzimierza Jaźwińskiego, dyrektora Zespołu Szkół w Gumniskach za zasługi na rzecz harcerstwa. Po tej miłej uroczystości Tomasz Czapla (komendant rajdu) oraz Renata Kania (przewodnicząca jury sędziowskiego) dokonali podsumowania rywalizacji.
W siódmym współzawodnictwie o Przechodni Proporzec 5. PSK AK, najlepsza okazała się drużynaKorczaki ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka z Gumnisk. Drugie miejsce zajęli ich starsi koledzy, drużyna Żołnierze Wyklęci z Gimnazjum im. Majora Adama Lazarowicza w Gumniskach. Trzecie miejsce w rywalizacji zajeła drużyna Dywizjon Duchów z Pustkowa Osiedla. Nagrody dla najlepszych drużyn wręczali: Barbara Pelczar-Białek – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Dębicy, Monika Rojek-Kałek, dyrektor Wydziału Promocji Urzędu Miasta w Dębicy oraz członkowie Zarządu ŚZŻAK Środowiska 5 PSK AK w Dębicy, na czele z prezes Związku Izabelą Podhalańską oraz wiceprezesem Edmundem Książkiem.
Więcej zdjęć z rajdu można odnaleźć na profilu Szlaku Partyzanckiego na Facebooku.


 

Rajd Gwiaździsty Kałużówka 2012

25 czerwca br. (poniedziałek), odbędzie się kolejny, VII Rajd Gwiaździsty Kałużówka 2012, dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Dębica i Miasta Dębica z okazji Święta 5 Pułku Strzelców Konnych pod Honorowym Patronatem Prezes Środowiska 5 Pułku Strzelców Konnych AK Światowego Związku Żołnierzy AK w Dębicy, por. rez. Izabeli Podhalańskiej.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Młodzieży
Rajd Gwiaździsty KAŁUŻÓWKA wszedł już na stałe do kalendarza imprez regionalnych i historyczno-dydaktycznych naszych szkół. W tym roku tematyka rajdu nawiązuje do 70 rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową {14 II 1942}. Podobnie jak w poprzednich latach młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy i miasta Dębicy rywalizować będzie o Proporzec Przechodni 5 Pułku Strzelców Konnych, główne i prestiżowe trofeum. Warto przypomnieć, że jest to swego rodzaju kontynuacja pięknej przedwojennej tradycji Święta Pułkowego 5 psk obchodzonego 9 czerwca, oraz rywalizacji kawalerzystów z Krakowskiej Brygady Kawaleryjskiej, kiedy poszczególne pułki uczestniczyły w zawodach o przechodni buńczuk KBK. Współzawodnictwo szkół na naszym rajdzie ma także upamiętnić dębicki Obwód AK, który w czasie wojny, w warunkach konspiracyjnych odtwarzał siły zbrojne na ziemi dębickiej, a za wzorowe przygotowanie do Akcji Burza, w 1944 r. został uhonorowany przez rzeszowski Inspektorat Rejonowy AK Sztandarem Przechodnim.
Celem i misją rajdu jest niezmiennie wychowywać dzieci i młodzież przez historię do trwałych wartości i postaw patriotycznych;. Pragniemy w ten sposób służyć pamięci i współtworzyć ze szkołami klimat wychowawczy, który w przyszłych pokoleniach ma zaowocować kulturą umiłowania rodzinnej ziemi z całym jej dziedzictwem duchowym i prawdą dziejową. Rajd jest swoistą, niepowtarzalną lekcją historii, w pięknej leśnej scenerii ziemi dębickiej. Jej wartość dydaktyczną umożliwi szereg form terenowych aktywizujących dzieci, skłaniających do działania w zespole. Pragniemy, aby dzieci poznawały historię swoich przodków, przeżywając ją, poznając jej tajemnice w autentycznych miejscach, w których się rozgrywała.
Organizatorzy


 

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dębicy
W związku z wystąpieniem przypadku wścieklizny w miejscowości Gumniska (powiat dębicki), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dębicy wydał rozporządzenie, w którym określił obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny. Obejmuje ono m.in. miejscowości: Braciejowa, Głobikowa, Gumniska, Latoszyn, Podgrodzie i Stasiówka. Osoby przebywające na Szlaku Partyzanckim prosimy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do nakazów i zakazów określonych w tego rodzaju sytuacjach.

Na obszarze zagrożonym wścieklizną wprowadza się następujące zakazy i nakazy:
– zakazuje się polowań i odłowów zwierząt łownych;
– zakazuje się organizowania targów, pokazów, wystaw lub konkursów zwierząt;
– zakazuje się przemieszczania się psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dębicy;
– nakazuje się umieszczenie tablic z napisem ostrzegawczym w miejscowościach zagrożonych wystąpieniem wścieklizny;
– nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną kontrolą posiadaczy;
– nakazuje się odstrzał sanitarny lisów wolno żyjących na zasadach określonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dębicy.


 

Dębica oddała hołd żołnierzom wyklętym
W niedzielę 4 marca 2012 r., odbyły się w Dębicy obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji bohaterów podziemia antykomunistycznego. W czasie homilii ks. Ryszard Piasecki, proboszcz parafii pw. Św. Jadwigi, przywołał dramatyczne losy bohaterów wyklętych, którzy jak podkreślał skazani byli na śmierć przez swoich oprawców – za nic! Wszelkie oskarżenia były fałszywe. Jak podkreślił ks. Piasecki – w ten sposób w latach 1944-1956 zginęło w Polsce kilkanaście tysięcy niewinnych ludzi.

Po mszy uczniowie z Miejskiego Gimnazjum nr 1 oraz II Liceum Ogólnokształcącego, pod kierownictwem Izabeli Ceglarz i Tomasza Czapli, przedstawili wzruszający montaż słowno-muzyczny Pamięci Żołnierzy Wyklętych oparty na grypsach więziennych pisanych z celi śmierci przez działaczy WiN z Rzeszowszczyzny. Następnie uczestnicy przeszli na cmentarz wojskowy, gdzie przy symbolicznym grobie mjr. Adama Lazarowicza oddano część wszystkim bohaterom podziemia antykomunistycznego. Uroczystość prowadził Maciej Małozięć, sekretarz ŚZŻAK Środowiska 5 PSK AK w Dębicy. Część oficjalna rozpoczęła się od wprowadzenia historycznego nt. pokolenia AK-WiN z powiatu dębickiego, którego dokonał Tomasz Czapla, wiceprezes Środowiska 5 PSK AK ŚZŻAK. Po krótkiej modlitwie prowadzonej przez ks. Ryszarda Piaseckiego złożono kwiaty oraz zapalono znicze pamięci. Na zakończenie głos zabrała por. Izabela Podhalańska, prezes Środowiska 5 PSK AK ŚZŻAK w Dębicy, która podziękowała zebranym za udział. Wyraziła również radość, że doczekała chwili gdy o podziemiu niepodległościowym dziś mówi się z należytym szacunkiem. Wielu moich kolegów i koleżanek z konspiracji tej chwili już nie doczekało, jak chociażby mój dowódca z czasów AK, porucznik Ludwik Kubik ps. Lucjan, sądzony wraz z Adamem Lazarowiczem w procesie IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – dodała. W uroczystościach uczestniczyli weterani AK, działacze drugiej konspiracji niepodległościowej, uczniowie i nauczyciele szkół z powiatu dębickiego, Związek Strzelecki Strzelec, harcerze, poseł na Sejm RP, władze samorządowe oraz przedstawiciele rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, policji, straży miejskiej, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy Dębicy. Uroczystości zorganizował Światowy Związek Żołnierzy AK Środowisko 5 PSK AK w Dębicy, Parafia pw. Św. Jadwigi w Dębicy, Miejskie Gimnazjum nr 1 oraz II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy.
1 marca 1951 roku w warszawskim więzieniu przy ulicy Rakowieckiej na Mokotowie, po pokazowym procesie, z wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego zamordowano siedmiu przywódców Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: Łukasza Cieplińskiego, Adama Lazarowicza, Mieczysława Kawalca, Józefa Rzepkę, Franciszka Błażeja, Józefa Batorego i Karola Chmiela. Wszyscy związani byli z Rzeszowszczyzną, a ściślej z powiatem dębickim, kolbuszowskim i rzeszowskim, gdzie się urodzili lub gdzie mieszkali przed wybuchem wojny. Od 2011 roku na mocy ustawy Sejmu RP dzień ich śmierci jest świętem państwowym, obchodzonym w Polsce jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dlatego też nowe święto dla mieszkańców regionu ma szczególne znaczenie.
Warto nadmienić, że w tegoroczne obchody włączyły się także dębickie szkoły, które zorganizowały akademie, audycje, projekcie filmów, wystawy i sesje naukowe. W SP 3 dzieci usłyszały audycję poświęconą genezie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zaś w ZSZ nr 1 od 27 lutego na lekach realizowany był temat Przywróćmy ich pamięci. losy Żołnierzy Wyklętych, którego celem było zwrócenie uwagi na nowe święto państwowe, szczególnie w wymiarze lokalnym. W szkole przygotowano również okolicznościową wystawę, a na świetlicy trwały projekcie filmów dokumentalnych. Kulminacją była emisja audycji Niezłomni, Niepokorni, Wyklęci w latach 1944-1989, po wysłuchaniu której uczczono bohaterów minutą ciszy. I Liceum Ogólnokształcące włączyło się w projekt IPN Kamienie pamięci – historie żołnierzy wyklętych, w ramach którego zorganizowano sesje popularno-naukową. Także uczniowie z gimnazjum w Gumniskach, które nosi imię mjr. Adama Lazarowicza uczcili swojego patrona oraz innych bohaterów drugiej konspiracji. 1 marca przeprowadzono uroczysty apel, po którym złożono wieniec przy tablicy patrona. Młodzież wzięła również udział w wojewódzkich obchodach święta w Rzeszowie oraz uporządkowała mogiły na dębickim cmentarzu wojskowym.
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować Drukarni Cyfrowej ZET Jarosława Zybury z Dębicy za nieodpłatne i bezinteresowne wydrukowanie zaproszeń na obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;


 

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – zaproszenie

Z inicjatywy Zarządu Środowiska 5 Pułku Strzelców Konnych AK Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Dębicy, 4 marca br., odbędą się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym roku w organizację uroczystości włączyły się dębickie szkoły – Miejskie Gimnazjum nr 1 oraz II Liceum Ogólnokształcące.
Plan obchodów – 4 marca 2012 r.
Kościół pw. Św. Jadwigi w Dębicy, godz. 10:30
– Uroczysta msza święta z udziałem Chóru Kameralnego Parafii pw. Św. Jadwigi w intencji zamordowanych członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość; oraz Żołnierzy Wyklętych; z powiatu dębickiego
– Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów z Miejskiego Gimnazjum nr 1 oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy
Cmentarz wojskowy w Dębicy, godz. 12:00
– Bohaterowie nieWiNni – słowo o żołnierzach AK-WiN z powiatu dębickiego
– Modlitwa w intencji Żołnierzy Wyklętych
– Złożenie kwiatów oraz zniczy pamięci; przy symbolicznym grobie mjr. Adama Lazarowicza

Na obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych; zapraszają: Światowy Związek Żołnierzy AK – Środowisko 5 PSK AK w Dębicy, Parafia pw. Św. Jadwigi w Dębicy, Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy oraz II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
1 marca 2012 – I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy –
Sesja popularno-naukowa Kamienie pamięci – historie żołnierzy wyklętych
2 marca 2012 – Wewnątrzszkolne obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych –
szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z powiatu dębickiego, które włączą się w inicjatywę.


 

68. rocznica rozstrzelania zakładników w odwecie za akcję dywersji AK

Tradycyjnie 2 lutego br. odbędą się uroczystości rocznicowe upamiętniające 68. rocznicę rozstrzelania zakładników przez okupanta niemieckiego obok cegielni w Dębicy. Organizatorem uroczystości jest Światowy Związek Żołnierzy AK – Koło Terenowe, Burmistrz Dębicy, Starosta Dębicki, Wójt Gminy Dębica, Kapelan Żołnierzy Armii Krajowej oraz Proboszcz Parafii pw. MBA w Dębicy.
Plan uroczystości – 2 lutego 2012 r.
9:50 – zbiórka pocztów sztandarowych przed kościołem pw. Ducha Św.
10:00 – Msza św. w kościele pw. Ducha Św.
11:00 – Przejazd autokarami z parkingu przy ulicy Krakowskiej pod pomnik obok cegielni
11:20 – Ceremoniał wojskowo-religijny – złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem.


Kombatanci nie będą stali w kolejkach
Przemysław Wojtys, dyrektor dębickiego ZOZ oraz przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska 5 PSK AK w Dębicy podpisali porozumienie w sprawie realizacji programu Szpital Przyjazny Kombatantom. Celem umowy zawartej 19 stycznia jest ułatwienie kombatantom dostępu do opieki lekarskiej. Z programu szczególnych ulg mogą korzystać członkowie Światowego Związku Żołnierzy AK posiadający legitymację kombatancką, osoby represjonowane, inwalidzi wojenni oraz wdowy i wdowcy po kombatantach, którzy posiadają stosowne uprawnienia wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. W myśl zawartego porozumienia uprawniony pacjent musi zgłosić się do rejestracji, gdzie otrzyma szczegółowe informacje oraz zostanie skierowany do właściwej poradni specjalistycznej. Po udzieleniu świadczenia medycznego, lekarz zobowiązany jest określić datę oraz godzinę następnej wizyty, przy czym jej termin powinien wynikać wyłącznie ze wskazań medycznych. Jak zaznacza Izabela Podhalańska – prezes ŚZŻAK Środowiska 5 PSK AK w Dębicy, kombatanci od dawna mogli liczyć na przychylność ze strony dyrekcji oraz personelu dębickiego ZOZ-u. Podpisane porozumienie ma jedynie uczynić tę formę bardziej powszechną. Chcemy także, aby inni pacjenci nie patrzyli na nas wrogo, kiedy jesteśmy przyjmowani poza kolejnością – dodaje prezes środowiska AK. W powiecie dębickim żyje kilkudziesięciu żołnierzy Armii Krajowej. W większości są to ludzie w wieku 85-95 lat, często samotni i schorowani. Taka forma pomocy ze strony ZOZ to akt wdzięczności za ich służbę w czasie okupacji oraz po jej zakończeniu.


 

Apel środowisk kresowych – Swoi czuwajcie…

Swoi czuwajcie gdy historia zatoczy się kołem. O zaszłościach dziejowych Lachów vel Polaków i Rusinów vel Ukraińców – z takim apelem zwrócił się do nas Sławomir Tomasz Roch z Glasgow (Szkocja). Pan Tomasz przesłał wielostronnicowe opracowanie nt. stosunków polsko-ukraińskich na przestrzeni wieków, prosząc o jego publikację na naszej stronie.
W związku z faktem, iż artykuł nie dotyczy bezpośrednio tematyki poruszanej na łamach Strony SzlakPartyzancki.glt.pl, a wiąże się pośrednio z kwestią działań żołnierzy Armii Krajowej w Małopolsce Wschodniej, oraz mając na uwadze poruszoną przez autora problematykę, postanowiliśmy w drodze wyjątku zamieścić niniejszy tekst w formacie pdf: Swoi czuwajcie gdy historia zatoczy się kołem, zachęcając do zapoznania się z jego treścią.


 

Kolejny artykuł o Szlaku Partyzanckim
Nakładem Tarnowskiego Oddziału Polskiego Towarzysta Historycznego, ukazała się początkiem stycznia 2012 roku, publikacja pt. Żeby dzieje ludzkie nie zatarły się w pamięci… Rozważania o współczesnych problemach edukacji historycznej i roli historyków w XXI wieku.
Praca pod redakcją: Pawła Juśko, Marcina Borysa, Pawła Korzeniowskiego i Macieja Małozięcia jest efektem projektu, zrealizowanego przez Tarnowski Oddział PTH, we współpracy z Oddziałem PTH w Rzeszowie, pod nazwą: Małopolsko-Podkarpackie Spotkania Młodych Historyków, na który złożyły się dwie konferencje tematyczne, zorganizowane w Tarnowie i w Rzeszowie oraz omawiana publikacja. W pracy znalazł się artykuł poświęcony tematyce Szlaku Partyzanckiego, zatytułowany: Międzyprzedmiotowe ścieżki dydaktyczne w procesie edukacji historycznej na przykładzie Szlaku Partyzanckiego. Doświadczenia i możliwości. W artykule zostały omówione założenia i cele Szlaku Partyzanckiego, formy edukacji za pomocą ścieżek historyczno-dydaktycznych oraz to, w jaki sposób można wykorzystać rajdy historyczne w edukacji na szlaku.
W publikacji znalazł się ponadto interesujący artykuł autorstwa Tomasza Czapli, zatytułowany Świadomość patriotyczna ucznia w świetle przeobrażeń współczesnej szkoły. Jak zauważa dr hab. Andrzej Bonusiak (prof. UR), rozważania te są cenne i wnoszą powiew świeżości i innego, mniej naukowego spojrzenia. Polecamy i zapraszamy do lektury. Publikację można nabyć w Muzeum Okręgowym w Tarnowie.


 

Spotkanie opłatkowe członków ŚZŻAK – Środowiska 5 PSK AK

Śpiew tradycyjnych polskich kolęd, wspomnienia wojennych świąt oraz ciepła, rodzinna atmosfera towarzyszyła corocznemu spotkaniu opłatkowemu członków Środowiska 5 PSK AK w Dębicy. Spotkanie zorganizował 7 stycznia 2012 roku Zarząd Związku.
To już tradycja, że członkowie Środowiska 5 PSK AK, spotykają się w okresie Świąt Bożego Narodzenia na spotkaniu opłatkowym. Choć z roku na rok członków Związku jest coraz mniej, atmosfera towarzysząca tym spotkaniom zawsze pozostaje niezmienie ciepła. Przed laty spotkania opłatkowe Związku odbywały się na plebani w parafii pw. Św. Jadwigi. Uczestniczących w spotkaniach było tak wielu, że często brakowało miejsca w salce katechetycznej. Dziś tradycyjny opłatek jest z jednej strony okazją do spotkania się członków Związku, z drugiej zaś ożywia wspomnienia, związane z przeżywaniem okresu Świąt Bożego Narodzenia. W polskije tradycji jest to okres bogaty w różne okolicznościowe zwyczaje i towarzyszące im tradycje, gesty, słowa, śpiew kolęd i pastorałek. Dzięki kultywowaniu tych staropolskich tradycji tworzy się unikatowe dziedzictwo historyczne wpisane w nasz naród i jego religijność.

 

czytaj dalej

Opublikowano: 1 stycznia, 2012 Archiwum wiadomości 2011

Publikujemy archiwalne wiadomości na temat działań realizowanych na Szlaku Partyzanckim, które były publikowane w 2011 roku na stronie www.szlakpartyzancki.prv.pl.

 

 

 

Podnieś rączkę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą…

 


V Rajd Historyczny „Deser” w rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego

W piątek 30 września 2011 r. odbył się piąty, jubileuszowy Rajd Historyczny krypt. „Deser” z udziałem patroli ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego. Na młodzież czekało wiele zadań, sprawdzających wiedzę historyczną, orientację topograficzną, a także umiejętność pisania rozkazów na maszynie czy zajęcia strzeleckie.
Punktualnie o godzinie 9 siedem patroli reprezentujących szkoły powiatu dębickiego zameldowało się na apelu otwierającym imprezę. Uczestników powitał starosta dębicki Władysław Bielawa, który otworzył rajd i zachęcił młodzież do wędrówek szlakami ziemi dębickiej. Na apelu obecni byli także weterani AK i WiN ze Środowiska 5 PSK AK ŚZŻAK w Dębicy. Po części apelowej młodzież zwiedziła izbę pamięci w szkole w Gumniskach i wyruszyła na trasę Szlaku Partyzanckiego, zmierzając się z przygotowanymi przez organizatorów – zadaniami. Trasa oraz zajęcia zadaniowe zostały podzielone na dwa odcinki. Pierwsza część dotyczyła życia w okupowanej Polsce, druga okresu akcji „Burza”. W pierwszej młodzież poznała życie konspiracyjne. Pisała rozkazy na maszynie, dostarczała meldunki na punkty kontaktowym czy próbowała „ocalić Londyn” zbierając części rozbitej rakiety „V-2”. W drugiej części na uczestników rajdu czekały zadania „burzowe”: interpretacja tekstów źródłowych, zajęcia sprawnościowe, strzeleckie oraz zadania na spostrzegawczość. Po dotarciu na polanę Kałużówka, odbyło się podsumowanie współzawodnictwa połączone z wręczeniem nagród i dyplomów. Zwycięzcą V Rajdu Historycznego „Deser” okazał się patrol „Kartacz” z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy, na drugim miejscu uplasował się patrol „Zapalnik” z Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy, a trzecie patrol z Zespołu Szkół w Brzostku. Honorowy patronat nad imprezą objęła prezes Światowego Związku Żołnierzy AK – Środowiska 5 PSK AK w Dębicy, por. rez. Izabela Podhalańska, patronat objął starosta dębicki, Władysław Bielawa, zaś patronat naukowy objął rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.
Galeria zdjęć z rajdu na profilu Szlaku Partyzanckiego na Facebook’u


V Rajd Historyczny krypt. „Deser” (zapowiedź)

Po raz kolejny, w rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, zapraszamy uczniów dębickich szkół na niecodzienną lekcję historii na Szlaku Partyzanckim. Tegoroczny rajd odbędzie się w piątek 30 września. Podczas rajdu chcemy zaproponować uczestnikom, aby na drodze swych młodzieńczych poszukiwań wybierali trwałe wartości moralne, prawdę i wierność ideałom; aby patriotyzm postrzegali nie tylko jako powinność, ale też jako postawę, w której wartości te można pięknie kształtować.


 

Pamięć o bitwie na Kałużówce

Z udziałem kompanii honorowej WP, weteranów Armii Krajowej, pocztów sztandarowych, władz państwowych i samorządowych oraz mieszkańców Podkarpacia odbyły się w niedzielę 4 września 2011 r. uroczystości patriotyczno-religijne 67. rocznicy bitwy na Kałużówce.


Uroczystości na Kałużówce – 4 września 2011 r. (zapowiedź)
Obchody upamiętniające 67. rocznicę bitwy na Kałużówce, których współorganizatorem Światowy Związek Żołnierzy AK – Środowisko 5 PSK AK w Dębicy, odbędą się w tym roku w niedzielę, 4 września o g. 9.30. Patronat honorowy nad uroczystościami objęli: Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz i Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta. Obchody rozpoczną się o g. 9.30 programem muzycznym w wykonaniu orkiestry dętej, po którym odprawiona zostanie msza święta w intencji poległych w bitwie. Zaraz po niej zaplanowano Apel Poległych oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem. Zapraszamy!


Żołnierze AK spotkali się na Berdechu

Na terenie leśniczówki Berdech w Braciejowej spotkali się żołnierze oraz sympatycy ideałów AK. 28 sierpnia minie bowiem 67. rocznica koncentracji II Zgrupowania AK do akcji „Burza”. Przy partyzanckim ognisku żołnierze wspominali czasy ostatniej wojny oraz okres tzw. „drugiej konspiracji”. Spotkanie było także okazją do wręczenia okolicznościowych wyróżnień. Dyplomami od władz zwierzchnich Światowego Związku Żołnierzy AK, zostali wyróżnieni: Izabela Podhalańska, prezes dębickiego koła ŚZŻAK oraz Stanisław Nylec, inicjator i wykonawca kapliczki katyńskiej w Gumniskach. Wraz z akowcami, ich rodzinami i przyjaciółmi, w spotkaniu wzięli udział: poseł Jan Warzecha, wójt Stanisław Rokosz oraz asystent posła Kazimierza Moskala, Paweł Werbowy. Spotkanie na Berdechu zorganizował dębicki oddział Światowego Związku Żołnierzy AK – Środowisko 5 Pułku Strzelców Konnych AK.


VI Rajd Gwiaździsty o Przechodni Proporzec 5 PSK

 
10 czerwca 2011 roku odbyła się szósta edycja Rajdu Gwiaździstego o Przechodni Proporzec 5 Pułku Strzelców Konnych. Rajd rozpoczął się wędrówką patroli z punktów Latoszyn Szkoła, Latoszyn Granica i Braciejowa Pętla. Podczas wędrówki na uczestników czekały zadania dotyczące wydarzeń z 1939 roku „Szarża ’39”, z okresu okupacji „Podziemie” oraz z okresu akcji „Burza”.
W wyniku całodniowego współzawodnictwa, zwycięzcą rajdu został patrol ze Szkoły Podstawowej nr 9 z Dębicy. Oznacza to, że szkoła nosząca imię „Dębickich Saperów” przez najbliższy rok będzie miała honor posiadania Przechodniego Proporca Rajdowego – 5 Pułku Strzelców Konnych. Rajd zakończył się uroczystą mszą świętą z udziałem szkolnych patroli, władz samorządowych oraz zaproszonych gości. Szczególnym uświetnieniem imprezy był występ Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. 16 Pułku Piechoty, działającej przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół – Świat Pracy”, która przedstawiła zebranym scenkę zatytułowaną „Gdy Gumniska były stolicą powiatu…”.

 

 

czytaj dalej

Opublikowano: 1 stycznia, 2011 Archiwum wiadomości 2010

Publikujemy archiwalne wiadomości na temat działań realizowanych na Szlaku Partyzanckim, które były publikowane w 2010 roku na stronie www.szlakpartyzancki.prv.pl.

 

Wystawa w Galerii Dębickiej – Śladami bohaterów dębickiej Armii Krajowej 1944-2010

 Od 27 września 2010 r. w Centrum Handlowym Galeria Debicka oglądać można wystawę fotograficzną poświęconą bohaterom dębickiej Armii Krajowej. Współorganizatorem wystawy jest Szlak Partyzancki oraz Światowy Związek Żołnierzy AK – Środowisko 5 Pułku Strzelców konnych AK w Dębicy.

Na wystawie prezentowane są archiwalne zdjęcia związane z historią II Zgrupowania dębickiego Obwodu AK oraz niepublikowane dotąd współczesne fotografie miejsc historycznych wydarzeń. Wystawa jest zatem prezentacją Szlaku Partyzanckiego II Zgrupowania AK Obwodu Dębica – wczoraj i dziś. Na wystawie po raz pierwszy prezentowane są także zdjęcia z dwóch corocznie organizowanych rajdów Szlakiem Partyzanckim; jesiennego rajdu krypt. „Deser” oraz wiosennego Rajdu Gwiaździstego organizowanego z okazji święta 5 pułku strzelców konnych. Takiej wystawy nie można przegapić! Na wystawę zapraszają: Światowy Związek Żołnierzy AK Środowisko 5 Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy, Szlak Partyzancki, Muzeum Regionalne w Dębicy oraz Galeria Dębicka.

Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia CH Galeria Dębica (w pasażu na I piętrze); Dębica, ul. Księdza Nosala 2.


 

Uczcili Polskę Podziemną. Msza Święta w 71. rocznicę utworzenia Służby Zwycięstwu Polski

Mszą świętą oraz występem Miejskiej Orkiestry Dętej, Dębica uczciła obchody dnia Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystości zorganizował Związek Żołnierzy AK – Środowisko 5 PSK AK w Dębicy. W czasie kiedy trwały jeszcze zmagania żołnierzy Wojska Polskiego z hitlerowskim najeźdźcą we wrześniu 1939, w oblężonej Warszawie powstała Służba Zwycięstwu Polski. Była to konspiracyjna organizacja wojskowa, mająca prowadzić dalszą walkę z hitlerowską III Rzeszą. W listopadzie 1939 SZP została przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, podlegający rządowi emigracyjnemu. W lutym 1942 gen. Władysław Sikorski przekształcił ZWZ w Armię Krajową.

Na czele konspiracyjnych struktur SZP-ZWZ-AK na terenie przedwojennego powiatu dębickiego, stali kolejno: Jan Artur Towarnicki, kpt. Dąbrowski, Antoni Cwen, Adam Lazarowicz oraz Ludwik Marszałek. Dębicki obwód AK w szczytowym okresie swojego istnienia, latem 1944 r., liczył ponad 5 tys. zaprzysiężonych osób, natomiast stan oddziałów 5 psk AK w czasie akcji „Burza” wyniósł ponad 1250 żołnierzy.

Pamięć o ludziach, bohaterskich żołnierzach Państwa Podziemnego oraz ich poświęceniu dla dobra ojczyzny, nie może zostać zapomniana – mówił w czasie mszy św. Ks. Ryszard Piasecki, proboszcz parafii św. Jadwigi. Troska o pamięć i historyczną prawdę winna spoczywać na młodzieży – musicie czerpać wiedzę od uczestników tych walk, którzy wykazali się prawdziwym bohaterstwem – przekonywał ks. Piasecki.

W mszy świętej udział wzięli m.in. przedstawiciele lokalnych władz, kombatanci, młodzież szkolna, służby mundurowe oraz licznie przybyłe poczty sztandarowe. Po zakończeniu mszy świętej Miejska Orkiestra Dęta wystąpiła z wiązanką pieśni patriotycznych, odgrywając m.in. marsz przedwojennego 5 pułku strzelców konnych.


 

Msza Święta w rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego

Światowy Związek Żołnierzy AK Środowisko 5. PSK AK w Dębicy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w uroczystej Mszy Świętej z okazji 71. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Msza zostanie odprawiona w niedzielę 26 września 2010 r. o godzinie 9:00 w kościele p.w. Św. Jadwigi w Dębicy.

W tym samym dniu odbędą się uroczystości patriotyczno-religijne w Gołęczynie i Dobrkowie. Rozpoczęcie uroczystości o godzinie 12:00 przed pomnikiem poległych żołnierzy III Zgrupowania 5. psk AK Obwodu Dębica w Gołęczynie, natomiast o 13:00 rozpocznie się uroczysta Msza Święta w kościele parafilanym w Dobrkowie.


 

RAJD GWIAŹDZISTY ODWOŁANY

W związku z ulewnymi opadami deszczu oraz licznymi podtopieniami na terenie Gminy Dębica, organizatorzy VI Rajdu Gwiaździstego odwołują rajd oraz obchody święta pułkowego. Rajd Gwiaździsty odbędzie się prawdopodobnie we wrześniu.

 


 

Święto Pułkowe 2010 – VI RAJD GWIAŹDZISTY

Już 16 czerwca 2010 roku odbędzie się kolejny Rajd Gwiaździsty Szlakiem Partyzanckim II Zgrupowania AK Obwodu Dębica, o Przechodni Proporzec 5. PSK. W programie rajdu zaplanowano wędrówkę patroli ze szkół z terenu miasta i gminy Dębica oraz mszę świętą na polanie Kałużówka z udziałem zaproszonych gości. Zgodnie z tradycją, po mszy świętej najlepszy szkolny patrol otrzyma Przechodni Proporzec Pułkowy. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

5. psk po raz pierwszy swoje święto obchodził 9 czerwca 1923 roku, kiedy dowódca pułku był ppłk Aleksander Ehrbar. W tym roku została zatwierdzona data Święta Pułku przez Ministra Spraw Wojskowych w Dzienniku Rozkazów nr 43/23, jako uczczenie rocznicy bitwy stoczonej nad Dnieprem pod dowództwem rotmistrza Tadeusza Kossaka w 1920 roku pod Kozinem. Od czasu ustanowienia Święta Pułkowego zawsze w tym dniu odbywała się Msza Św., po niej defilada, liczne imprezy, zawody hippiczne, zebrania kombatantów, wręczenie odznaczeń, awansów oraz nagród. Dnia 9 czerwca 1939 r., 5 psk obchodząc swoje Święto, nie wiedział, że jest to ostatnie Święto organizowane w dotychczasowej scenerii. Wybuch II wojny, a w 1944 r. wkroczenie do Polski Armii Czerwonej nie dawały szans organizowania tego Święta. Dopiero po powrocie z więzienia Antoniego Cwena i Władysława Strumskiego, udało się reaktywować obchody tego Święta, ale tylko w murach Kościoła garnizonowego, przy dużej przychylności Ks. Prałata Stanisława Fiołka. Warto dziś przypomnieć, że na pierwsze reaktywowane Święto Pułkowe przybyli do Dębicy; płk Kazimierz Kosiarski(ostatni przed wojną dowódca pułku), płk Antoni Dębisk „Radwan”, rtm. Tadeusz Kot, rtm. Konstanty Łubieński „Zbigniew”, por. prof. Jan Łopuski „Mariusz”, por. Leon Kloc „Jasny” prof. Gabriel Brzęk „Dewajtis”, podoficer 5 psk Leopold Kowalski, Mieczysław Stefański i żołnierze 5 psk AK, którzy obchodzą to Święto corocznie (oficjalnie od 1988 roku), niestety z roku na rok w coraz skromniejszym gronie.


 

Obchody 90. rocznicy utworzenia 5. PSK 1920-2010

W związku z przypadającą w tym roku, 90. rocznicą reaktywowania 5. psk (po odzyskaniu niepodległości), w Tarnowie i Wojniczu odbędą się uroczystości połączone z poświęceniem sztandaru Tarnowskiego Oddziału Jazdy im. 5. PSK.

Program:
6 czerwca – Bazylika Katedralna w Tarnowie
godz. 15:00 – Uroczysta msza św. w intencji żołnierzy 5. pułku strzelców konnych podczas zostanie poświęcony sztandar Tarnowskiego Oddziału Jazdy im. 5. PSK

13 czerwca – Rynek w Wojniczu
godz. 11:30 – Msza św. polowa
godz. 12:30 – Uroczyste wręczenie sztandaru Tarnowskiego Oddziału Jazdy im. 5. PSK,br> godz. 13:15 – defilada i przemarsz uczestników uroczystości do parku przy ZSLiT, gdzie odbędą się pokazy kawaleryjskie i promocja konia rasy małopolskiej.

Tarnowski Oddział Jazdy im. 5. PSK jest ochotniczą formacją konną, która kontynuuje historię i tradycję przedwojennego pułku kawalerii. Działając od 2003 roku, zasłużył sobie na uznanie ze strony samorządowców Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego, sympatyków i mieszkańców ziemi tarnowskiej. W dowód uznania za swoją działalność w zakresie kształtowania postaw wśród młodzieży i upowszechniania świadomości historyczne w społeczeństwie otrzymuje najwyższe wyróżnienie – kawaleryjski sztandar.

Sztandar Tarnowskiego Oddziału im. 5. PSK, zachowuje parametry przedwojennego sztandaru wojskowego: formę, wzór, barwy i oznakowania historyczne. W rogach płachty sztandarowej znajduje się wizerunek MB Częstochowskiej, herb Miasta Tarnowa, herb Powiatu Tarnowskiego i odznaka pułkowa. Pośrodku, w otoczeniu wieńca laurowego, umieszczony został trzywierszowy napis „HONOR I OJCZYZNA”. Na stronie głównej sztandaru, pośrodku Krzyża Kawalerskiego, zachowany został orzeł państwowy okolony wieńcem laurowym. Do elementów historycznych dodany został napis: „Tarnowski Oddział Jazdy im. 5. Pułku Strzelców Konnych”.

czytaj dalej