tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow
Opublikowano: 25 stycznia, 2014 Nowe władze Okręgu Tarnów ŚZŻAK

 

25 stycznia br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowie odbył się Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Kół Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Podczas Zjazdu wybrany został nowy Zarząd Okręgu. Zjazd przyznał także tytuł Honorowego Prezesa Okręgu – pułkownikowi Zdzisławowi Baszakowi, który od 1994 roku kierował działalnością tarnowskich struktur Związku Armii Krajowej.

Z uwagi na stan zdrowia oraz wiek, płk. Zdzisław Baszak – twórca, organizator i wieloletni prezes Okręgu ŚZŻAK Tarnów zrezygnował z funkcji. Jednocześnie „przekazując pałeczkę pokoleniowej sztafety” zaproponował na prezesa Okręgu Ryszarda Żądło (czł. zw. bez upr. komb.), który dotychczas pełnił funkcję wiceprezesa. Zjazd przyjął tę kandydaturę jednogłośnie.

 

W skład Prezydium Zarządu Okręgu zostali wybrani: Maciej Małozięć – zastępca prezesa (Środowisko 5 PSK AK Dębica); Małgorzata Wielgus – skarbnik (Tarnów); Zbigniew Kowal – członek Zarządu (Tarnów); Anna Wójcik – członek Zarządu (Pleśna); Krzysztof Bigaj – członek Zarządu (Brzesko). Na zastępców członków Zarządu wybrano: Pawła Juśko (Tarnów) i Antoniego Ziębę (Tarnów).

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Elżbieta Zięba – przewodnicząca (Tarnów); Anna Wadas – sekretarz (Pleśna); Ryszard Fedrych – członek (Tarnów). Zjazd dokonał także wyborów delegatów na Zjazd Delegatów ŚZŻAK. W wyniku głosowania delegatami zostali: mjr Zbigniew Banaś (Tarnów) i Maciej Małozięć (Dębica).
W Zjeździe Delegatów Kół wzięło udział 23 delegatów, co stanowi 59% ogólnej liczby uprawnionych. Dębickie Środowisko 5. PSK AK reprezentowała prezes Izabela Podhalańska oraz Maciej Małozięć (sekretarz Koła i członek Zarządu poprzedniej kadencji).

3a 3b 3c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Paweł Juśko.

czytaj dalej

Opublikowano: 19 stycznia, 2014 Rajd na rozwiązanie Armii Krajowej

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w marszu ugrupowań patriotyczno-narodowych w rocznicę rozwiązania Armii Krajowej, 19 stycznia 2014 roku. Uczestnicy przeszli kilka kilometrów m.in. fragmentami Szlaku Partyzanckiego II Zgrupowania AK Obwodu Dębica. Marsz zorganizowała dębicka organizacja pn. Narodowa Dębica, a udział wzięli w nim członkowie ugrupowań patriotyczno-narodowych z terenu województwa małopolskiego i podkarpackiego. Jak zgodnie twierdzili uczestnicy – tego rodzaju wydarzenia służą poznawaniu historii oraz integrują młodzież wokół trwałych wartości patriotycznych

19 stycznia 1945 roku gen. Leopold Okulicki wydał rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej. Z tej okazji członkowie Narodowej Dębicy, w 69. rocznicę tego wydarzenia, zorganizowali rajd Szlakiem Partyzanckim II Zgrupowania AK Obwodu Dębica.

Marsz rozpoczął się w Gimnazjum im. Majora Adama Lazarowicza w Gumniskach. Tam z historycznym wykładem wprowadzającym wystąpił Maciej Małozięć. Następnie uczestnicy przeszli na Cmentarz Parafialny w Gumniskach, gdzie przy Kapliczne Katyńskiej jej twórca – Stanisław Nylec opowiedział o symbolice kapliczki oraz losie polskich oficerów rozstrzelanych w Katyniu.

W dalszym marszu uczestnicy dotarli pod pomnik w Braciejowej, na polanę Kałużówka oraz do stanicy w Głobikowej. W imprezie udział wzięli członkowie ugrupowań patriotyczno-narodowych m.in. z: Dębicy, Krakowa, Sanoka, Mielca, Tarnobrzega i Rzeszowa.2a 2b19

 

 

czytaj dalej

Opublikowano: 11 stycznia, 2014 Akowcy połamali się opłatkiem

W siedzibie ŚZŻAK Środowiska 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy, 11 stycznia 2014 roku, odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowo-noworoczne. Żołnierze Armii Krajowej oraz sympatycy ideałów AK połamali się opłatkiem, życząc sobie przede wszystkim dobrego zdrowia oraz błogosławieństwa Bożego w 2014 roku. Rok ten obfitował będzie w okrągłe rocznice związane z Armią Krajową i Polskim Państwem Podziemnym, dlatego życzono sobie wytrwałości w realizacji podjętych przedsięwzięć jubileuszowych.

Spotkanie opłatkowe było także okazją do wspomnień, zarówno tych związanych z okresem okupacji, jak również tych, które dotyczą zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych. Jak wspominała por. Ewa Strzyż, w Głobikowej przed wojną, choinkę ubierano dopiero po wieczerzy wigilijnej, oczekując w ten sposób na uroczystą pasterkę, na którą maszerowała głównie młodzież. W Górze Ropczyckiej – wspominała prezes Związku por. Izabela Podhalańska – choinkę przystrajano przed wigilią, oczekując w ten sposób na uroczystą wieczerzę.

Nie zabrakło także wspomnień związanych z działalnością Armii Krajowej na ziemi dębickiej. Zgodnie z polską tradycją, rozmowy przeplatano radosnym śpiewem kolęd. Stół wigilijny został ozdobiony patriotycznym stroikiem bożonarodzeniowym, wykonanym bezinteresownie przez zaprzyjaźnioną kwiaciarnię „Bartek”, Państwa Marii i Roberta Wolaków (Dębica, ul. Rzeszowska 74a).

Wspólne spotkanie było także okazją do przedstawienia głównych planów obchodów uroczystości patriotyczno-religijnych w 2014 roku.
Już w lutym Związek planuje zorganizować w Dębicy całotygodniowe obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Na cykl wydarzeń złożą się m.in.: koncerty, konferencje, wykłady, pokaz filmu dokumentalnego oraz główne uroczystości patriotyczno-religijne, połączone prawdopodobnie z Marszem Pamięci.
W 2014 roku dębicki Związek Armii Krajowej, obchodził będzie także jubileusz 25-lecia istnienia. Uroczystości z tej okazji zaplanowano w maju. Warto nadmienić, iż dębicki oddział AK był jednym z pierwszych jakie powstały w naszym kraju.
W drugiej połowie roku, zaplanowano uroczystości bitwy na Kałużówce oraz dnia powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Podczas spotkania opłatkowego prezes Związku, por. Izabela Podhalańska, wręczyła także legitymację członka zwyczajnego Stanisławowi Nylcowi, radnemu gminy Dębica, który od wielu miesięcy aktywnie uczestniczy w działalności Środowiska 5. PSK AK.

1c 1b 1

czytaj dalej