tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow
Opublikowano: 1 stycznia, 2007 Archiwum wiadomości 2006

Publikujemy archiwalne wiadomości na temat działań realizowanych na Szlaku Partyzanckim, które były publikowane w 2006 roku na stronie www.szlakpartyzancki.prv.pl.

 

 

 

 

Coroczne święta żołnierzy AK – czyli o czym dobry obywatel wiedzieć powinien
31.12.2006

Każdy Obywatel grzeszy, gdy przestaje być czynnym i gdy go nic nie interesuje.
Do celu jednego powinniśmy się zjednoczyć, wydobyć Ojczyznę naszą spod przemocy obcych, upodlenia i niszczenia imienia Polaków. Od nas samych zależy poprawa rządu.
A gdy podli będziemy, chciwi, interesowni, nie dbający o kraj swój, wtedy słusznie, abyśmy potem mieli kajdany na szyjach i tego warci będziemy.

/-/ T. Kościuszko


 

Kalendarium corocznych uroczystości i obchodów Światowego Związku Żołnierzy AK – Środowiska 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy:

2.02.[1944] – Rocznica zamordowania przez niemieckiego okupanta, 54 zakładników pod nasypem kolejowym obok cegielni.
14.02[1942] – Rocznica przemianiwania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.
01.03[1951] – Rocznica bestialskiego mordu dokonanego przez Urząd Bezpieczeństwa, na członkach IV Zarządu Głównego Zreszenia Wolność i Niezawisłość.
03.03.[1971] – Święto Narodowe – rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
09.06.[od 1923]- Święto Pułkowe 5 Pułku Strzelców Konnych – obecnie 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej.
28.07.[1944] – Rocznica pierwszej koncentracji oddziałów II Zgrupowania AK Obwodu Dębica(w leśniczówce Berdech) do Akcji „Burza”.
01.08.[1944] – Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – Godzina „W” (17.00).
23-25.08.[1944] – Rocznica bitwy na Polanie Kałużówka(od 2005 roku, obchodzona w pierwszą niedzielę września).
17.09.[1939] – Rocznica agresji Z.S.R.R. na Polskę.
27.09.[1939] – Rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego.
02.11. – Msza Św. w kościele p.w. Św. Jadwigi w intencji zmarłych żołnierzy 5 psk AK.
11.11.[1918] – Święto Narodowe – Odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów.
Stawiając za ikonę słowa Jana Kochanowskiego; „A jeśli komu droga otwarta do nieba. Tym, którzy służą Ojczyźnie” serdecznie zapraszamy Wszystkich do uczestnictwa w naszych uroczystościach.


Zarząd ŚZŻAK Środowiska 5 PSK AK w Dębicy, ul. Rynek 40.


 

Sztandar dla najlepszego obwodu
31.12.2006

W dniu 1 stycznia 1944 r., Inspektor Rejonowy AK Rzeszów, mjr Łukasz Ciepliński „Pług”, wraz z delegacją(Tadeuszem Zielińskim, Władysławem Mickiem, Zygmuntem Chłapowskim)przybył do Gumnisk na uroczysty opłatek, podczas którego wręczył na ręce Komendanta Obwodu Adama Lazarowicza, sztandar przechodni Inspektoratu Rzeszów. Sztandar ten został ufundowany przez Inspektorat i miał przysługiwać najlepszemu obwodowi. Z uwagi, iż Obwód Dębica „Deser”, został uznany za najlepszy, sztandar miał pozostać w Dębicy, tak długo, aż inny obwód nie zostanie uznany za lepszy. Podczas uroczystej wieczerzy w Komendzie Obwodu, tzn. w szkole w Gumniskach, nastąpiło poświęcenie sztandaru, którego dokonał Ks. Kapelan Stanisław Bartosz ps. Mieczyk”.
Sztandar Inspektoratu Rzeszów, jako jeden z nielicznych przetrwał okres okupacji. Był przechowywany w wierzy kościelnej kościoła w Zagorzycach, a następnie(już w okresie komunistycznym) u sióst klarysek w Starym Sączu. Nikt jednak o jego istnieniu nie wiedział. Dopiero w 1987 roku, przy zaangażowaniu Ks. Abp. Jerzego Ablewicza, sztandar trafił ponownie do Dębicy i został przekazany Ks. Stanisławowi Fiołkowi, proboszczowi parafii p.w. Św. Jadwigi. Następnie sztandar został ponownie poświęcony(w dniu święta pułkowego w czerwcu 1988 r.) i przekazany Zarządowi Związku Żołnierzy AK.
W 2004 r. sztandar bojowy Insp. Rzeszów, został oddany do Muzeum AK w Krakowie przy ul. Bosackiej, jako jeden z głównych reliktów Polski Podziemnej. W Dębicy, tuż przed oddaniem oryginału, wykonano replikę sztandaru, którą można podziwiać podczas najważniejszych uroczystości miejskich i państwowych.


 

Major Marian Więcek odszedł na wieczną wartę

05.12.2006

Z przykrością informujemy, że w dniu 1 grudnia 2006 r., przeżywszy 82 lata, odszedł na wieczną wartę major Marian Więcek ps.”Vickers”, ostatni żołnierz legendarnej bojówki dyspozycyjnej Komendy Obwodu Armii Krajowej Dębica kryptonim „Deser”,współtwórca
i prezes Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Dębicy i Środowiska 5 Pułku Strzelców Konnych AK, wielki przyjaciel młodzieży, który przez całe swe życie służył przykładem wzorowego patrioty i który bez końca walczył o prawdę historyczną i ideową pamięć o bohaterach i wydarzeniach czasu okupacji.
Requictat in Pace Majorze Vickersie…


 

Wrócili z pochodniami

30.09.2006

II Rajd Historyczny krypt.”DESER 06″
Ponad 150 uczniów szkół średnich z terenu powiatu dębickiego, wzięło udział w II Rajdzie Historycznym, organizowanym przez harcerzy 13 Drużyny Harcerzy Wędrowników „Kałużacy”, w środę 27 września.
Uczestnicy z 6 szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego, przemaszerowali wytyczoną
w 2004 roku, Ścieżką dydaktyczno-historyczną Szlak Partyzancki II Zgrupowania AK Obwodu Dębica. Harcerze – przewodnicy czterech tras; Patrycja Mazur, Dorota Pieniążek, Michał Zachara, Inez Radwańska, oraz siostry Renata i Magdalena Blezień, przygotowali dla młodzieży sporo atrakcji, m.in. pole minowe, ratowanie rannych, czy imitację nadania radiostacją sygnału S.O.S. Na terenie leśniczówki Berdech, na wędrujących czekała gorąca herbata, oraz kiełbaska z grilla.
Dla wielu uczestników, tegoroczny rajd był pierwszą w życiu taką wędrówką po ziemi dębickiej
i już dzisiaj zapowiadają, że będą chcieli zabrać swoje rodziny i znajomych na trasy ziemi dębickiej i oczywiście na szlak bohaterów. Na koniec na Polanie Kałużówka, odbyło się obrzędowe harcerskie ognisko, którego głównym punktem była gawęda nt. służby młodzieży w trosce o pamięć Akcji „Burza”. Bezpośrednio po ognisku miała miejsce modlitwa przed pomnikiem i wieczorny marsz z pochodniami do Gumnisk, skąd młodzież powróciła do Dębicy.
Godnym podkreślenia jest fakt, iż wraz z wędrującą młodzieżą w tegorocznym rajdzie uczestniczyła także Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego – Barbara Pelczar Białek, a honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Powiatu. Znaczną pomoc w organizacji wykazały także; Nadleśnictwo Dębica, oraz Zespół Szkół w Gumniskach, gdzie znajduje się Izba Pamięci bohaterów AK Obwodu Dębica.
Rajd dla młodzieży szkół średnich, organizowany w rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego 27 września, wchodzi powoli do kalendarza cyklicznie organizowanych imprez
w naszym powiecie. Dla młodszej młodzieży, harcerze wraz z ZS w Gumniskach, organizują
w czerwcu Rajd Gwiaździsty, który w przyszłym roku będzie miał już trzyletnią kontynuację.
Maciej Małozięć
Źródło Obserwator Lokalny


 

II Rajd Historyczny krypt. „Deser”
19.09.2006
Z radością spieszymy poinformować i zaprosić na II Rajd Historyczny młodzieży szkół średnich z terenu Powiatu Dębickiego – krypt. „Deser”, pod Patronatem Starosty Powiatu Dębickiego – Stanisława Chmury. Rajd odbędzie się 27 września br., w 67 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów.


 

Z pieśnia i gawędą przy partyzanckim ognisku
31.07.2006
62 rocznica rozpoczęcia Akcji „Burza”
Gawęda i śpiew przy płonącym ognisku – spotkanie po 62 latach by zachować pamięć o niespotykanym fenomenie, poświęceniu i bohaterstwie żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Dębica.
– Taki cel przyświecał harcerzom 13 Drużyny Harcerzy Wędrowników „Kałużacy” – współorganizatorom corocznego spotkania żołnierzy A.K., ich rodzin i sympatyków, które odbyło się 29.07 na terenie leśnictwa Berdech.
Zgodnie z instrukcjami Rządu londyńskiego i naczelnych władz Armii Krajowej, 26 lipca 1944 r., Komendant Okręgu krakowskiego A.K., pułkownik Edward Godlewski ps. „Garda”, wydał specjalny rozkaz o rozpoczęciu na terenie całego Okręgu(w tym dla Obwodu Dębica) akcji zbrojnej o kryptonimie „Burza”. Akcja ta na terenie całego kraju, miała dwa podstawowe cele: militarny i polityczny. Celem militarnym było zbrojne wystąpienie przeciwko okupantowi niemieckiemu przy pomocy Armii Czerwonej, oraz ochrona; zarówno ludności cywilnej, jak również wszelkich obiektów przemysłowych. Celem politycznym było natomiast wystąpienie przed Sowietami w roli pełnoprawnego gospodarza terenu, a po wycofaniu się Niemców przywrócenie legalnej polskiej władzy.
Ten szczególny rozkaz, który niósł za sobą przerwanie dotychczasowej ciszy konspiracyjnej
i wyjście z podziemia do walki przeciw okupantowi, przywiózł z Rzeszowa do Gumnisk, Komendant Obwodu – Ludwik Marszałek ps. „Zbroja”. Koncentracja oddziałów Obwodu Dębica, w ramach odtworzonego 5 Pułku Strzelców Konnych A.K, którym dowodził Adam Lazarowicz ps. „Klamra”, odbyła się w trzech rejonach: Sędziszowa, Dębicy i Pilzna.
W piątek 28 lipca 1944 roku, na terenie leśniczówki Berdech nastąpiła koncentracja wszystkich oddziałów wchodzących w skład II Zgrupowania, które podczas samej realizacji „Burzy” poniosło największą daninę krwi w walce z okupantem, czego kulminacją była bitwa o wzgórze Kałużówka w dniach 23/25.08.1944.

Spośród licznego, prawie pół tysięcznego Zgrupowania – dziś po 62 latach, na Berdech przybyło zaledwie kilkunastu żołnierzy Armii Krajowej, a wśród nich tylko jeden uczestnik koncentracji z 1944 roku – pan Tadeusz Kubica ps. „Boks”, żołnierz A.K. z placówki Dębica krypt. „Działo”.
W dziale galeria znajdują się zdjęcia ze spotkania.


62 lata temu na Berdechu…
26.07.2006
W dniu 26.07.1944 roku Komendant Okręgu AK Kraków krypt. „MUZEUM”, wydał rozkaz szczególny o rozpoczęciu na terenie Inspektoratu Rzeszów, akcji o kryptonimie „BURZA”. Ów rozkaz do Obwodu Dębica, przywiózł z Rzeszowa, ówczesny Komendant Obwodu – Ludwik Marszałek ps. „Zbroja”. Dwa dni później – 28 lipca 1944 roku, nastąpiła koncentracja wszystkich jednostek wchodzących w skład II Zgrupowania na terenie leśniczówki Berdech.

Dziś pragniemy Wszystkich serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w corocznym ognisku integracyjnym, żołnierzy Armii Krajowej, oraz rodzin i sympatyków ideałów AK. Ognisko z pieśnią partyzancką przy leśnej watrze, odbędzie się w sobotę 29.07.2006 r. na Berdechu.
Organizatorzy:
ŚZŻAK Środowisko 5 psk A.K.
oraz 13 DHW „Kałużacy” – Hufiec ZHP Dębica


Rajd gwiaździsty po raz drugi
28.06.2006

Blisko 280 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów, z terenu gminy ruszyło Śladami 5 Pułku Strzelców Konnych AK podczas tegorocznego II Rajdu Gwiaździstego Kałużówka 2006.
Patrole z 15 szkół podjęły rywalizację na czterech trasach Szlaku Partyzanckiego, biegnących z Gumnisk i Braciejowej. Najlepsze w zmaganiach na trasach o tytuł „Patrolu w dziesiątkę”[nazwa od legendarnej grupy dysp. Komendy Obwodu]okazały się: patrol „Perun” z Publicznego Gimnazjum w Latoszynie, patrol „Baszta” z Zespołu Szkół w Zawadzie, patrol „Stasz” z Zespołu Szkół w Stasiówce i „Czwartacy” z Miejskiego Gimnazjum nr 4. – Cieszył nas wysoki poziom przygotowania patroli – relacjonuje dh. Magda Blezień, jedna z przewodniczek.
– Aktywność przy wykonywaniu zadań na trasie była wprost zaskakująca – dodaje dowódca trasy dh. Kasia Konefał.
A przyboczna dh. Patrycja Mazur podkreśla, że najważniejsze było, by po lekcji, jakiej wszystkim udzielił las, w sercach dzieci pozostało spotkanie z przeszłością.
Organizatorami rajdu były: Zespół Szkół w Gumniskach i 13 Drużyna Harcerzy Wędrowników „Kałużacy”. Pomoc w przygotowaniu tras okazały „Kałużakom” drużyny 14 DH „Leśni” z Gumnisk i 12 DHD „Groń”.
Źrodło: Obserwator lokalny, nr 25(306).


Uroczystości w Brzeźnicy
20.06.2006

W sobotę(24.06) na cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy(Gmina Dębica)nastąpi odsłonięcie Pomnika Bohaterów Lat 1944 – 1989.
Program uroczystości:
16.45 – montaż słowno – muzyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży z ZS w Brzeźnicy
17.00 – uroczysta Msza Święta
ok. 18.00 – poświęcenia Pomnika i spotkanie w budynku szkoły.
Organizatorzy serdecznie zapraszają…


 

Korekta w programie Rajdu Gwiaździstego
05.06.2006

Nastąpiła zmiana w programie Rajdu Gwiaździstego.
Scenariusz:
8.30 Zbiórka uczestników w wyznaczonych punktach sprawdzenie stanu
8.40 – 11.30 Wędrówka plutonów i realizacja zadań na trasie
11.40 Msza św. polowa, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed pomnikiem
12.30 Ogłoszenie zwycięzców w konkursie historycznym
13.00 Podsumowanie współzawodnictwa patroli, rozdanie dyplomów i nagród, gorący posiłek, ognisko z gawędą i pieśnią partyzancką.
Prosimy uczestników o zabranie w miarę możliwości karimat do siedzenia podczas ogniska(jedna na 3-4 osoby).


 

Informacje o Rajdzie
29.05.2006
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami dot. Rajdu Gwiaździstego, organizowanego w Święto Pułkowe 5 Pułku Strzelców Konnych – 9 czerwca, zamieszczamy szczegółowe informacje dla uczestników, oraz program obchodów. Wejdź
Pytania w związku z zamieszczonym programem prosimy kierować do wzkazanych organów, lub na adres poczyt e-mail: szlakpartyzancki@wp.pl


 

Dodatkowy „punkt pamięci” na trasie szlaku
09.05.2006
Początkiem maja br. przy żwirowej drodze pod Grabówką(na trasie naszego szlaku), z inicjatywy mieszkańców Gumnisk, postawiony został drewniany krzyż, dla upamiętnienia ludności cywilnej, która straciła życie od jednej z min, po zakończeniu akcji „Burza”.
Na krzyżu umieszczony został napis następującej treści:


Krzyż upamiętniający miejsce tragicznego wydarzenia
z dn. 14.04.1945 r. w którym zginęli tutejsi mieszkańcy podczas rozbrajania jednej z min pozostawionych przez okupanta niemieckiego; NN Żołnierz WP Saper, Józefa Pasowicz lat 44, Stefania Kosowska lat 32, Stanisław Stelmach lat 32, Władysław Pasowicz lat 18, Franciszek Pasowicz lat 13, Wojciech Panek lat 51, Jan Pasowicz lat 21.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Mieszkańcy Gumnisk – Kopalin 14.04.2006.

Krzyż pozostaje pod opieką 14 Drużyny Harcerskiej „Leśni” z Gumnisk, a z uwagi na jego położenie na trasie naszego szlaku, stanowi niejako dodatkowy jego punkt przejściowy.
Przez cały miesiąc maj, przy nowo postawionym „krzyżu pamięci”, odbywać się będą „majówki”.


Turystyka w Gminie Dębica
18.04.2006
W gminie Dębica jest przygotowywany turystyczny szlak rowerowy po najpiękniejszych zakątkach gminy. Trasa „Śladami Słońca i Śniegu” została już wytyczona i oznaczona w obu kierunkach jazdy. Zostanie jeszcze zrobionych pięć punktów widokowych i wydany przewodnik po trasie.
Szlak o długości 32 km rozpoczyna się w Latoszynie i biegnie przez Grabówkę, Połomię, Południk, Głobikową, Stasiówkę, a kończy się w wiosce Zawada. Biegnie głównie przez las. Na jej przejazd licząc odpoczynki trzeba zarezerwować cztery godziny. – Trasa nie jest łatwa, biegnie przez tereny górzyste, rowerzysta musi pokonać liczne podjazdy – mówi Krzysztof Lipczyński z urządu gminy Dębica. Turystów po drodze czekają piękne widoki m.in. przy dobrej pogodzie przejeżdżając przez Grabówkę będą mogli zobaczyć Tatry, a także liczne ciekawe miejsca m. in. ruiny zamczyska i okop koło Braciejowej, wieżę przekaźnikową w Głobikowej, stary zabytkowy kościółek w Zawadzie, leśniczówkę w Berdech. W połowie szlaku rowerzyści będą mogli zatrzymać się na posiłek, nocleg w stannicy turystyczno-harcerskiej.
Trasa zostanie wstępnie otwarta w połowie czerwca, a oficjalnie we wrześniu. Gmina wyda na nią ok. 50 tys. zł.


 

Msza Święta w intencji IV Zarządzie WiNu
22.02.2006
W tym roku przypada okrągła – 55. rocznica bestialskiego mordu na Członkach IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
Z tej okazji zostanie odprawiona w dniu 5 marca br. Msza Święta, w kościele garnizonowym p.w. Św. Jadwigi, o godz. 10.30. Zachęcamy Wszystkich do przyłączenia się do modlitwy, za dusze pomordowanych bohaterskich działaczy WiNu.
Więcej na temat organizacji WiN w dziale Czytelnia.


 

Święto Pułkowe
19.02.2006
Już dziś informujemy, iż wzorem ubiegłorocznych obchodów Święta Pułkowego – 9 czerwca 2006 roku, odbędzie się rajd szlakiem dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Dębica. Szczegóły już wkrótce…


 

Obserwatory 2005
19.02.2006
Jest nam niezwykle przyjemnie ogłosić, iż tegoroczną nagrodę dębickich dziennikarzy -„Obserwatora” – za całokształt działalności, otrzymał major Marian Więcek – Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowiska 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy.
Marian Więcek, pseudonim okupacyjny „Vickers” urodził się w 1924 roku w Nagawczynie. W okresie okupacji wszedł w charakterze ochotnika do oddziału dyspozycyjnego Komendy Obwodu. Brał udział m.in. w akcji na tartak w Czarnej – 18 sierpnia 1943 roku, oraz walczył z ekspedycją niemiecką podczas pacyfikacji Gumnisk – 12 sierpnia 1944 roku, za co został odznaczony Krzyżem Walecznych.
Walczył w II Zgrupowaniu podczas bitwy na Kałużówce w sierpniu 1944. Po śmierci Władysława Strumskiego w 1990 roku, został Prezesem ŚZŻAK w Dębicy, którą to funkcję piastuje do dziś. Dzięki jego wielorakim staraniom upamiętniono wielu poległych i pomordowanych bohaterskich żołnierzy Armii Krajowej. Również z jego inicjatywy, doszło do podpisania umowy pomiędzy ŚZŻAK Środowiskiem 5psk AK, a Hufcem ZHP im. Dębickich Szarych Szeregów w Dębicy – 7 listopada 2003 roku.
Major Marian Więcek współ otwierał – w rocznicę Powstania Polskiego Podziemnego – 27 września 2004 roku – Ścieżkę dydaktyczno – historyczną „Szlak partyzancki II Zgrupowania AK Obwodu Dębica”.

Życzymy Nagrodzonemu Panu Marianowi przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości z jesieni życia, oraz Łask Bożych i ludzkiej wdzięczności i satysfakcji z dokonań życiowych…


 

Naszymi Śladami…, czyli o turystyce w powiecie
19.02.2006
Z olbrzymim entuzjazmem przyjęliśmy wieść o powstaniu nowej ścieżki dydaktycznej w Powiecie Dębickim. Trasa ścieżki prowadzi przez Gminę Żyraków i liczy 5 kilometrów. Wędrując Ścieżką o nazwie „Niezwykła Trasa w Korzeniowie”, czekają nas 4 przystanki; I Zabytkowy park w Korzeniowie, II Babi Mur, III Śródleśny staw, oraz IV Grób Dragona. Ścieżka powstała ze środków uzyskanych z programu Działaj Lokalnie – Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Ponadto przedstawiciele Gminy Dębica i PTTK, dokonali odbioru odnowionego szlaku rowerowego z Latoszyna do Zawady o łącznej długości 32 kilometrów. Szlak ten wiedzie m.in. przez Grabówkę i Polane Kałużówka i częściowo pokrywa się z trasą naszej Ścieżki historyczno – dydaktycznej „II Zgrupowania AK Obwodu Dębica”. Oficjalne otwarcie szlaku rowerowego nastąpi wraz z oddaniem do użytku Stanicy Harcerskiej w Głobikowej.

Źródło; Obserwator Lokalny – www.ol.com.pl


 

Jesień na szlaku….
19.02.2006

„Złota Polska jesień”- najprawdziwsza i najpiękniejsza w swej urodzie- to właśnie jesienią najchętniej wędrujemy szlakiem.

Przez całą jesień na szlak wybrało się wiele grup; m.in. 27 września, na „okrojoną” z uwagi na warunki atmosferyczne – trasę szlaku – ruszyli uczniowie szkół z terenu powiatu, zaś późną jesienią i zimą, aż dwukrotnie na trasę szlaku ruszyła 1 Pilźnieńska Drużyna Wędrownicza.

Wszystkich zainteresowanych wędrówką szlakiem z przewodnikiem informujemy, iż czekamy na Waszą gotowość… nasz mail: szlakpartyzancki@wp.pl


 

Zmiany na stronie

19.02.2006

W związku z drobnymi kłopotami z serwerem, nasza strona dawno nie była aktualizowana – za co Wszystkich odwiedzających pragniemy serdecznie przeprosić.

Jednocześnie informujemy, że strona została przekierowana i umieszczona na nowym serwerze.

W związku ze zmianami, wyrażamy nadzieję, że nasz serwis posłuży wnikliwszemu poznawaniu lokalnej historii i zachęci Was do wędrówki Szlakiem Bohaterów II Zgrupowania dębickiego Obwodu Armii Krajowej.


 

czytaj dalej

Opublikowano: 1 stycznia, 2006 Archiwum wiadomości 2005

Publikujemy archiwalne wiadomości na temat działań realizowanych na Szlaku Partyzanckim, które były publikowane w 2005 roku na stronie www.szlakpartyzancki.prv.pl.

 

 


 

Pierwszy rajd Szlakiem, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
26.09.2005
W dniu 30 września br. (piątek), z okazji rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz rocznicy otwarcia naszego szlaku, odbędzie się I Rajd Szlakiem, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu dębickiego. Uczestnicy w trzech grupach przemaszerują trasą szlaku, wyruszając
spod Szkoły w Gumniskach. Po drodze czekać ich będzie wiele niespodzianek, a na zakończenie planowane jest ognisko na Kałużówce, oraz tradycyjne już przekazanie „kaganka pamięci”. Rajd wspierają; Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Dębica, Zespół Szkół Nr 2 w Dębicy, oraz Zespół Szkół w Gumniskach.


 

Wybory 2005 – dobro Rzeczpospolitej najwyższym prawem
15.09.2005

Od początku istnienia – nasza strona, ma charakter informacyjny i promujący „Szlak Partyzancki II
Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica”, niemniej z racji zamieszczanych wiadomości, często dotyczących przeszłości naszej Ojczyzny czujemy się odpowiedzialni za wspólną przyszłość.
Z tego też powodu pragniemy zachęcić Wszystkich do uczestnictwa w wyborach parlamentarnych i prezydenckich 2005.
Niech solidnie wybrany kandydat dba o narodowe dziedzictwo, prawo i suwerenność Ojczyzny.


 

Zmiany na stronie
13.09.2005

Na stronie – według wcześniejszych zapowiedzi, pojawiły się pewne zmiany. Uzupełniona została galeria zdjęć o zdjęcia z uroczystości Święta Pułkowego oraz z reportażu dla TVP Rzeszów.
Ponadto uzupełniony i wzbogacony został dział „Historia Obwodu DESER”.
Który w miarę możliwości będzie ciągle wzbogacany i poszerzany.
Utworzone zostało także archiwum starszych wiadomości, aby ułatwić poszukiwanie istotnych informacji.
Planowana jest także mała zmiana wyglądu strony głównej oraz zmiana serwera na którym umieszczona jest strona.


 

66. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego
08.09.2005

W niedzielę 25 września 2005 r. o godzinie 10.30 w kościele garnizonowym pw. św. Jadwigi, odbędzie się uroczysta Msza święta z okazji 66. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego.
Tegoroczna Eucharystia będzie połączona z Mszą świętą żałobną w intencji zmarłego w Skarżysku Kamiennej – 23 sierpnia br.,
Kazimierza Strumskiego ps. „Tyran” – zastępcy dowódcy Bojówki Dyspozycyjnej Komendy Obwodu „Deser”.


 

Uroczysta msza święta w Gumniskach
05.09.2005

W kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gumniskach, w dniu 4 września 2005r., odprawiona została uroczysta msza święta, w intencji poległych żołnierzy oraz mieszkańców Gumnisk i Braciejowej w 61. rocznicę Akcji „BURZA”” i 66. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Liturgii przewodniczył ks. prałat Stanisław Fiołek – kapelan żołnierzy 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej. W czasie Mszy odczytany został Apel Poległych.


Strona internetowa „trzynastki”
02.09.2005

Informujemy, że z dniem 1 września 2005 r., uruchomiona została strona internetowa 13 Drużyny Harcerzy Wędrowników „Kałużacy”. Na stronie znajdują się m.in. działy dot. służby, bohaterów 5 pskAK, szlaku partyzanckiego oraz bogaty album zdjęć.
Serdecznie zapraszamy…
www.13dhw.glt.pl


Kałużówka – Sacrum
21.07.2005

Nadchodzi sierpień, miesiąc częstszych wizyt na polanie Kałużówka, z tytułu przypadającej na ten miesiąc
– kolejnej już 61. rocznicy bitwy oddziałów II Zgrupowania 5 psk AK z niemieckimi oddziałami frontowymi.
Z tego też powodu przypominamy, o należytym uszanowaniu tego miejsca. Jednocześnie przypominamy o drugim punkcie regulaminu przebywania na szlaku:
„Szlak partyzancki II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica”, jest ścieżką dydaktyczno-historyczną i wiedzie przez miejsca pamięci narodowej. Godność tych miejsc uszanujmy wyciszeniem, skupieniem lub modlitwą za dusze poległych.


61. rocznica koncentracji na Berdechu
21.07.2005
Zapraszamy do wzięcia udziału w integracyjnym ognisku żołnierzy Armii Krajowej ich rodzin, sympatyków i harcerzy. Ognisko odbędzie się tradycyjnie 28 lipca w rocznicę pierwszej koncentracji oddziałów II Zgrupowania 5 psk AK do Akcji
„Burza”. Rozpoczęcie ogniska, na którym z pewnością nie zabraknie partyzanckiej gawędy przy dźwiękach partyzanckich piosenek, rozpocznie się o godzinie 16.30 „pod wiatą” na Berdechu.


Zmiana z korzyścią
17.06.2005
Tuż po godzinie 9 – 15 czerwca, 5 grup wraz z przewodnikami wyruszyło na trasy szlaku. Uczestnicy ze szkół podstawowych i gimnazjów przeszli fragmentami szlaku, wyruszając z braciejowskiej pętli (4 grupy) oraz ze szkoły w Gumniskach – trasą przez dziesiąty punkt szlaku oraz Grabówkę.
Wszystkie grupy o godzinie 13 dotarły na Kałużówkę, gdzie odbyły się centralne uroczystości święta 5 Pułku Strzelców Konnych. Po uroczystej koncelebrze, której przewodniczył ks. Prałat Stanisław Fiołek, kapelan żołnierzy 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej, głos zabrał Prezes Środowiska 5 psk AK, mjr Marian Więcek „Vickers”, żołnierz legendarnej grupy dyspozycyjnej Komendy Obwodu, który przedstawił historię 5 psk i 5 psk AK.
Uroczystości zakończyło harcerskie ognisko z udziałem ostatniego dowódcy 3 Pułku Saperów im. Jakuba Jasińskiego – pułkownika Bogusława Placka.
Zdjęcia z tej uroczystości już wkrótce na naszej stronie!


 

Święto Pułkowe przeniesione!
08.06.2005
Z uwagi na zapowiadane opady deszczu w dniu 9.06.2005, organizatorzy odwołuj± wszelkie uroczystości tego dnia! Nowy, planowany termin Święta Pułkowego to 15 czerwca 2005. Wszelkie szczegóły już wkrótce na naszej stronie.


82. rocznica Święta Pułkowego
01.06.2005
5 psk po raz pierwszy swoje święto obchodził 9 czerwca 1923 roku, kiedy dowódca pułku był ppłk Aleksander Ehrbar. W tym roku została zatwierdzona data święta pułku przez Ministra Spraw Wojskowych w Dzienniku Rozkazów nr 43/23, jako uczczenie rocznicy bitwy stoczonej nad Dnieprem pod dowództwem rotmistrza Tadeusza Kossaka w 1920 roku pod Kozinem. Od czasu ustanowienia święta pułkowego zawsze w tym dniu odbywała się msza św., po niej defilada, liczne imprezy, zawody hippiczne, zebrania kombatantów, wręczenie odznaczeń, awansów oraz nagród. Dnia 9 czerwca 1939 r., 5 psk obchodząc swoje święto, nie wiedział, że jest to ostatnia taka uroczystość organizowana w wolnej Polsce. Wybuch II wojny, a w 1944 r. wkroczenie do Polski Armii Czerwonej nie dawały szans organizowania tego święta. Dopiero po powrocie z więzienia Antoniego Cwena i Władysława Strumskiego, udało się reaktywować obchody, ale tylko w murach kościoła garnizonowego, przy dużej przychylności proboszcza dębickiej fary, ks. Stanisława Fiołka. Warto dziś przypomnieć, że na pierwsze reaktywowane święto pułkowe przybyli do Dębicy: płk Kazimierz Kosiarski (ostatni przed wojną dowódca pułku), płk Antoni Dębisk „Radwan”, rotm. Tadeusz Kot, rotm. Konstanty Łubieński „Zbigniew”, por. prof. Jan Łopuski „Mariusz”, por. Leon Kloc „Jasny” prof. Gabriel Brzęk „Dewajtis”, podoficer 5 psk Leopold Kowalski, Mieczysław Stefański i żołnierze 5 psk AK, którzy obchodzą to święto corocznie (oficjalnie od 1988 roku), niestety z roku na rok w coraz skromniejszym gronie.
W tym roku obchody święta pułkowego będą miały podobny przebieg do tych sprzed wybuchu wojny. Organizowany jest pieszy rajd, konkursy z cennymi nagrodami, wspomnienia oraz nietuzinkowa zabawa.
Szczegółowy plan obchodów:
9.00 – 12.50 pieszy rajd drużyn na Kałużówka
13.00 uroczysty apel drużyn – powitanie
13.10 – polowa Msza św.
13.40 – okolicznościowe przemówienia
14.00 – zapalanie zniczy przez drużyny
14.15 – ogłoszenie zwycięzców w konkursie historycznym i wręczenie nagród
14.30 – ognisko – poczęstunek
Organizatorzy święta pułkowgo; Środowisko 5 Pułku Strzelców Konnych AK ŚZŻAK, Starosta Powiatu Dębickiego, Wójt Gminy Dębica, Komenda Hufca ZHP im. Dębickich Szarych Szeregów, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej, Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, Parafia w Gumniskach, Publiczne Gimnazjum im. Adama Lazarowicza w Gumniskach.


Już niebawem Święto Pułkowe
17.05.2005
Tegoroczne obchody święta 5 Pułku Strzelców Konnych A.K. (przypadaj±ce na 9 czerwca), będą przebiegały pod znakiem pierwszego Harcerskiego Zlotu Gwiaździstego. Impreza, której organizatorami jest m.in. ŚZŻAK Środowisko 5 pskAK, Hufiec ZHP Dębica, oraz Z.S. w Gumniskach, odbędzie się w dniu 9 czerwca. W planach przewidziana jest wędrówka – trasami szlaku (z różnych miejsc), apel harcerski, Msza św. polowa z udziałem zaproszonych gości, oraz obrzędowe ognisko harcerskie. Szczegóły znajdują się na stronie Z.S. w Gumniskach www.gumniska.eu.org Więcej informacji już wkrótce na naszej stronie.


 

Kolejna publikacja
16.05.2005
Ukazała się kolejna publikacja dot. historii Armii Krajowej. Autorami pierwszej monografii opisującej dzieje rzeszowskiego inspektoratu są;
Franciszek Sagan oraz Józef Niedziela – partyzanci AK, członkowie ŚZŻAK w Rzeszowie. Publikacja nosi tytuł „ZWZ – AK INSPEKTORAT REJONOWY RZESZÓW”. Bez wątpienia duża wartość książki stanowią unikatowe fotografie partyzantów II Zgrupowania AK oraz rys dębickiego Obwodu. Wszystkich zainteresowanych wnikliwszym poznaniem historii dębickiej Armii Krajowej odsyłamy do księgarni…


Piszą o szlaku
16.05.2005
W kwietniowym numerze gazetki Szkoły Podstawowej Nr 11 im. 5 Pułku Strzelców Konnych A.K. pt. „Szkolne plotki”, ukazała się wzmianka dot. naszego szlaku, oraz naszej stron  internetowej. Artykuł ukazał się w związku z wizyty członków Środowiska 5. PSK AK ŚZŻAK w szkole nr 11, którzy wygłosili prelekcje dot. czasu II wojny.

czytaj dalej

Opublikowano: 1 stycznia, 2005 Archiwum wiadomości 2004

Zamieszczamy archiwalne wiadomości na temat działań realizowanych na Szlaku Partyzanckim, które były publikowane w 2004 roku na stronie www.szlakpartyzancki.prv.pl.

 

 

 

65. rocznica Powstania Polskiego Państwa Podziemnego – 25.09.2004

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystej Mszy Św. w Kościele garnizonowym AK pw. Św. Jadwigii w Dębicy, dla uczczenia 65. Rocznicy DNIA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO, 27 września 1939 roku w VII Rocznicę ustanowienia przez Sejm RP, która odbędzie się 26 września 2004 r. o godz. 10.30


 

Dziesiątka w akcji – 25.09.2004

24 września do rąk czytelników oddane zostało drugie, poszerzone wydanie książki Władysława Strumskiego pt. „Dziesiątka w akcji”. Ksiązka opowiada o działaniach i losach bojówki dyspozycyjnej Komendy Obwodu Dębica „Deser” podczas akcji o kryptonimie „Burza”.  Drugie wydanie zostało wydane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej i można je nabyć w siedzibie Towarzystwa przy ulicy Rzeszowskiej 18(w budynku Galerii MOK), w cenie 28 zł. Wydanie powstało z okazji 65 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego i 60 rocznicy Akcji „BURZA” i jest ono dedykowane żołnierzom dywersji Obwodu „Deser”.


 

Dębica i Dębiczanie w XX w. – wystawa w Muzeum Regionalnym – 25.09.2004

W piątek 24 września w Muzeum Regionalnym, została otwarta wystawa pt. „Dębica i Dębiczanie w XX wieku”. Jest to druga wystawa z tego cyklu. Tym razem przedstawia losy społeczności dębickiej w okresie II wojny światowej. Na wystawie można zobaczyć wiele cennych eksponatow, które zostały podzielone wg określonej tematyki. Wystawę można oglądać do końca października.
Więcej szczegółów na stronie www.tpzd.pl


 

Otwarcie…. zapraszamy! – 23.09.2004

Serdecznie zapraszamy na otwarcie ścieżki historyczno – dydaktycznej „Szlak partyzancki II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica”, które odbędzie się w 65 rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, w dniu 27 września 2004 o godz. 9.00 przed kościołem pw. Wniebowzięcia NPM w Gumniskach.

Program uroczystości:
9.00 – uroczyste rozpoczęcie przed Kościołem w Gumniskach, powitanie gości i delegacji młodzieży dębickich szkół, modlitwa przy grobie ks. Tadeusza Boryczki, odsłonięcie i poświęcenie pierwszej tablicy szlaku, okolicznościowe wystąpienia
9.45 – zwiedzanie Izby Pamięci w Publicznym Gimnazjum im. mjr. Adama Lazarowicza w Gumniskach, wyjście młodzieży na szlak, wędrówka (10.00 – 14.30)
14.30 – Msza św. na polanie Kałużówka, uroczyste ogniobranie z udziałem delegacji szkół, obrzędowe harcerskie ognisko
17.00 – zejście z pochodniami ze szlaku na ostatni punkt przejściowy


 

Otwarcie Szlaku Partyzanckiego – 17.09.2004

27 września 2004 (poniedziałek), w 65. rocznicę powstania Polskiego Państwa Polskiego oraz Szarych Szeregów,  planowane jest otwarcie ścieżki historyczno – dydaktycznej pn. „Szlak Partyzancki II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica”. Otwarcie poprzedzi sesja naukowa, a następnie uczestnicy przemaszerują całą trasę szlaku. Szczegóły podamy wkrótce…


 

Tablice na szlaku – 17.09.2004

21 sierpnia w punktach przejściowych Szlak Partyzanckiego zostały umieszczone  tablice z informacją turystyczną, fragmentem poezji, ikonografią. Tablice stoją na drewnianych słupkach wys. ok. 1,9 m. Dodatkowo tablice ozdabiają drewniane ramki i zadaszenia. Tablice zostały ufundowane przez Lasy Państwowe  – Nadleśnictwo Dębica.

czytaj dalej