tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow
Opublikowano: 22 lipca, 2017 Przysięgali na sztandar AK

„Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg”.

Te słowa zabrzmiały 16 lipca 2017 roku na rynku w Dębicy. Ślubowało blisko 140 żołnierzy nowej w Wojsku Polskim formacji – Wojsk Obrony Terytorialnej. Tym samym, po 16 latach przerwy Wojsko Polskie znów zawitało do Dębicy. Zadaniami, przed którymi stają żołnierze Obrony Terytorialnej to, w przypadku wybuchu konfliktu – we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi prowadzenie działań militarnych, mających na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika.

W czasach pokoju – ochrona ludności przed klęskami żywiołowymi i likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w zadaniach z zakresu zarządzania kryzysowego, współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego, ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni, ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji, szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Ducha Świętego, której przewodniczył ks. Jan Krupa, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Anielskiej. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Hubert Komoniewski.

Po mszy uczestnicy przeszli na dębicki Rynek gdzie złożone zostały kwiaty przy pomniku Żołnierzy Wyklętych, w 71. rocznicę publicznej egzekucji na żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału „Mściciela”.

Punktualnie o godzinie 12 rozpoczęła się uroczystość ślubowania żołnierzy WOT.

W uroczystości wziął udział minister Michał Dworczyk. Światowy Związek Żołnierzy AK reprezentowali: skarbnik ZG ŚZŻAK Maciej Jarosiński, prezes Okręgu Tarnów Ryszard Żądło, wiceprezes Okręgu Maciej Małozięć, prezes Środowiska 5. PSK AK w Dębicy kpt. Izabela Podhalańska wspólnie z Zarządem: kpt. Edmundem Książkiem, mjr. Jerzym Krupą, por. Bronisławem Ćwikiem i por. Stanisławem Garstką.

Liczna grupa przedstawicieli ŚZŻAK „w najważniejszym momencie w życiu każdego żołnierza – momencie, który pamięta zawsze, momencie, który określa go jako Polaka, patriotę, żołnierza, obrońcę własnego narodu, obrońcę Ojczyzny […] raz jeszcze podkreśla, że kombatanci Armii Krajowej znaleźli w formacji Obrony Terytorialnej godnych kontynuatorów ich tradycji obrony Ojczyzny” – powiedział minister Antoni Macierewicz podczas uroczystości ślubowania żołnierzy WOT w Białymstoku.

Terytorialna Służba Wojskowa pragnie kontynuować tradycję bojową Armii Krajowej. Podkarpacki 3. Brygada WOT nosi imię Płk. Łukasza Cieplińskiego, a dębicki 33. Batalion BOT przyjął imię Ppłk. Adama Lazarowicza.

Żołnierze z Dębicy złożyli przysięgę na replikę Bojowego Sztandaru Inspektoratu AK Rzeszów. Wcześniej, Zarząd Okręgu Tarnów zabiegał o wypożyczenie oryginalnego sztandaru z Muzeum AK w Krakowie, jednak względy natury prawnej uniemożliwiły jego wypożyczenie.

WOT

Foto: www.janwarzecha.pl; www.ziemiadebicka.pl

czytaj dalej

Opublikowano: 16 czerwca, 2017 Oddali hołd kobietom Polski Walczącej

12 czerwca na Szlaku Partyzanckim II Zgrupowania AK Obwodu Dębica odbył się XII Rajd Gwiaździsty „Kałużówka 2017”. Tegoroczna edycja zmagań poświęcona była działalności Wojskowej Służby Kobiet w Obwodzie Dębica, a na uczestników rajdu czekały zadania związane z poszczególnymi sekcjami WSK. Rajd czerwcowy tradycyjnie odbył się z okazji święta 5. Pułku Strzelców Konnych, w rocznicę wkroczenia pododdziałów 5. PSK do Kijowa 9 czerwca 1920 roku.

 

Zadania rajdowe
Na uczestników rajdu czekał szereg zadań związanych z służbą i działalnością kobiet dębickiej konspiracji – łączniczek, sanitariuszek Wojskowej Służby Kobiet. Każdy z dwunastu patroli dzielił się na pięć sekcji. Jako pierwsza do rywalizacji ruszyła sekcja łączności konspiracyjnej, której zadaniem było odnalezienie łącznika (rolnika lub leśnika). Po wymianie haseł konspiratorzy zostawiali przesyłkę (zadanie przedrajdowe – film o kobietach dębickiej konspiracji), w zamian otrzymując dalsze instrukcje zadaniowe.

Drugie zadanie przewidziano dla łączności bojowej, która musiała odnaleźć skrytkę wywiadu. W ukrytej na pniu drzewa skrytce znajdowała się wiadomość od Izabeli Łopuskiej-Kałużyńskiej ps. „Żaba” nt. obecności wojsk nieprzyjaciela w okolicy. Po odnalezieniu informacji, należało ją zaszyfrować kodem cyfrowym i nadać do sztabu dowódcy drogą radiową.

Zadaniem sekcji wywiadu było pozyskanie informacji o oddziałach nieprzyjaciela – ilość żołnierzy, stopnie wojskowe, ilość rkm. Sekcja posługiwała się kluczem identyfikacji oznaczeń, a ukryte na drzewach informacje rozmieszczone były na kilkudziesięciometrowym odcinku oznaczonym tabliczką  Achtung !! Partizanen.

Sekcja sanitarna musiała odnaleźć rannego w boju partyzanta, którego należało opatrzyć, a następnie bezpiecznie przetransportować stworzonymi przez siebie noszami.

Kobiety konspiracji zajmowały się także kwestiami gospodarczymi: praniem, gotowaniem, cerowaniem, dlatego sekcja gospodarcza miała za zadanie przygotować stos ogniskowy celem przygotowania posiłku oraz biało-czerwone opaski z napisem „WP” na decydujący moment walki – powstanie lub akcję „Burza”.

Decydujące rozstrzygnięcie dla walczących o wolność Polski oddziałów to moment konfrontacji z nieprzyjacielem – akcja „Burza”, która na naszym terenie rozpoczęła się 26 lipca 1944 roku. W działaniach bojowych brały udział wszystkie sekcje, bez oglądania się na stopnie, starszeństwo, tytuły i zaszczyty. Celem była wolna Polska. Zadanie bojowe podczas rajdu składało się z kilku elementów: rzutu granatem do celu, strzelnicy sprawdzającej celność, transportu rannego na czas.

Wszystkie zadanie były starannie przygotowane, aby uczestnicy rajdu dobrze się bawili oraz mieli okazję do wyjątkowego przeżycia historii. Nad przygotowaniem zadań czuwał zespół złożony z członków Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy, Związku Strzeleckiego „Strzelec” oraz Koła Modelarskiego „Ogniwko” działającego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy.

Msza święta i przekazanie proporca

Finałem rajdu była uroczysta msza święta polowa, koncelebrowana, której przewodniczył ks. Ryszard Piasecki, kapelan dębickiego środowiska weteranów Armii Krajowej oraz proboszcz parafii pw. Św. Jadwigi w Dębicy. W homilii ksiądz prałat zwrócił uwagę na dwie bohaterskie postawy: ks. Romana Sitko męczennika za wiarę z okresu II wojny światowej oraz Danuty Siedzikówny, zaznaczając, że swą wojskową służbę rozpoczynała mając tyle samo lat co uczestnicy rywalizacji rajdowej.
Po mszy Maciej Małozięć oraz Tomasz Czapla podsumowali wyniki współzawodnictwa. Następnie wręczono główne trofeum rajdowe – Proporzec 5. Pułku Strzelców Konnych, który najlepszemu patrolowi przekazał dowódca pocztu sztandarowego ŚZŻAK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy, kpt. Edmund Książek, wiceprezes dębickiego środowiska ŚZŻAK.
Podczas rajdu najlepszy okazał się Patrol „Dziady” z Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy (opiekun Stanisława Wrona) , który na okres jednego roku otrzymał Przechodni Proporzec 5. PSK.
Uroczystość była także okazją do wręczenie legitymacji członkom Światowego Związku Żołnierzy AK. Decyzją Zarządu Okręgu Tarnów z 16 lutego 2017 roku legitymacje członków nadzwyczajnych przyznano: Grzegorzowi Klocowi oraz Krystianowi Tumińskiemu.

Wyniki rywalizacji rajdowej

Trasa 1 (zielona) – miejsce startu – Gołęczyna Pomnik III Zgrupowania AK
Komendant trasy – Krystian Tumiński, sędzia – Anna Wodzisz, asystent Michał Kosiński
Patrole:
„Leliwiacy” Publiczne Gimnazjum w Głobikowej; „Grom” Zespół Szkół w Jaworzu Górnym; „Dzikie Dziki” Zespół Szkół w Dobrkowie.
W rywalizacji na trasie zwyciężył patrol „Dzikie Dziki”.

Trasa 2 (niebieska) – miejsce startu – Latoszyn Szkoła
Komendant trasy – Tomasz Czapla, sędzia – Aleksandra Lis
Patrole:
„Dziady” Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy; „Klamra” Publiczne Gimnazjum w Gumniskach; „Jabłonowscy” Zespół Szkół w Pustkowie Osiedlu.
W rywalizacji na trasie zwyciężył patrol „Dziady”

Trasa 3 (pomarańczowa) – miejsce startu – Braciejowa Pętla
Komendant trasy – Joanna Mazurkiewicz, sędzia – Daniel Orkisz
Patrole:
„Nieprzemakalni” Szkoła Podstawowa nr 9 w Dębicy; „Dzielna Wataha” Szkoła Podstawowa nr 12 w Dębicy; „Bojowa Jedenastka” Szkoła Podstawowa nr 11 w Dębicy.
W rywalizacji na trasie zwyciężył patrol „Bojowa Jedenastka”

Trasa 4 (czerwona) – miejsce startu – Głobikowa Schronisko Rozdzielnia Wiatrów
Komendant trasy – Grzegorz Kloc, sędzia – Andrzej Lis
Patrole:
„Baszta” Zespół Szkół w Zawadzie; „Bluszcze” Zespół Szkół w Paszczynie; „Stasz” Zespół Szkół w Stasiówce.
W rywalizacji na trasie zwyciężył patrol „Bluszcze”.

Wyniki końcowe (wyniki rywalizacji rajdowej oraz wykonanie filmu jako zadania przedrajdowego)
1. Patrol „Dziady” Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy – nagroda Przechodni Proporzec 5. Pułku Strzelców Konnych
2. Patrol „Dzikie Dziki” Zespół Szkół w Dobrkowie
3. Patrol „Klamra” Publiczne Gimnazjum w Gumniskach

 

czytaj dalej

Opublikowano: 14 czerwca, 2017 25 lat Szkoły Podstawowej nr 11 w Dębicy

W czwartek 8 czerwca, w przeddzień święta pułkowego 5. Pułku Strzelców Konnych, Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy, obchodziła jubileusz 25. lecia istnienia oraz Dzień Patrona Szkoły. Placówce z ulicy Szkotniej w Dębicy od 20 lat patronuje odtwarzany w okresie akcji „Burza” na ziemi dębickiej, 5. Pułk Strzelców Konnych Armii Krajowej.
Jubileusz rozpoczął się mszą świętą w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy, której przewodniczył ks. Józef Dobosz, proboszcz parafii.
Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku szkoły. Po powitaniu przybyłych gości, dyrektor szkoły Alicja Prus, wręczyła podziękowania weteranom AK, osobom duchownym, władzom samorządowym oraz byłym i obecnym pracownikom „jedenastki”.

W drugiej części uroczystości scenę opanowały skrzaty, krasnale, elfy i Koszałek Opałek, czuwający nad całym magicznym towarzystwem. W występie artystycznym pt. „Zaginiona księga” uczniowie odtworzyli historię szkoły i przedstawili najważniejsze dziedziny działalności społeczności szkolnej, jak edukacja wczesnoszkolna, sport, zajęcia muzyczne, taneczne, kółka językowe, zajęcia świetlicowe, harcerstwo.

W uroczystościach wzięli udział m.in. weterani AK, członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Dębicy – kapitan Izabelę Podhalańską prezes, kapitan Edmund Książek wiceprezes, porucznik Bronisław Ćwik skarbnik, a także Maciej Małozięć wiceprezes Zarządu Okręgu Tarnów i sekretarz Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska 5 Pułku Strzelców Konnych.

 

czytaj dalej