tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow
Opublikowano: 5 marca, 2017 Chwała Żołnierzom Wyklętym!

Z udziałem wojskowej asysty honorowej 16. Tczewskiego Batalionu Saperów z Niska, odbyły się w Dębicy 5 marca 2017 roku, obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W uroczystościach wzięli udział m.in. weterani Armii Krajowej, członkowie organizacji podziemia antykomunistycznego, parlamentarzyści, samorządowcy, strzelcy, harcerze, młodzież szkolna. Dębica, jako jedno z niewielu miast na Podkarpaciu, już po raz siódmy obchodziła święto „Żołnierzy Wyklętych”.

 

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku dowódcy 16. Tczewskiego Batalionu Saperów z Niska majorowi Radosławowi Podolskiemu. Meldunek złożył dowódca uroczystości kapitan Łukasz Krasnodębski.
Po odegraniu hymnu Rzeczypospolitej Polskiej i powitaniu gości przez burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka, odczytano przesłanie ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Kolejny raz obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych. Oddajemy cześć i hołd oraz wyrazy najwyższego szacunku żyjącym i poległym Bohaterom, którzy kierowani bezgraniczna miłością do Ojczyzny nie pogodzili się z pozorami odzyskanej wolności, która faktycznie niosła za sobą początek kolejnego zniewolenia. 

Prawdę o czynach Żołnierzy powojennej konspiracji niepodległościowej zwanych „Wyklętymi” skrywano przez dziesiątki lat. Odartych z godności, bestialsko katowanych i mordowanych Żołnierzy, którzy najświętszym celem była Wolna i Niepodległa Polska, nazywano bandytami, a pamięć o ich czynach zacierano bez śladu. 

Teraz odrabiamy wieloletnie zaległości. Dzisiaj wolna Polska i Polacy oddają cześć i hołd tym, którzy często samotnie walczyli do końca . Ich ofiara, znalazła trwałe miejsce w księdze chwały i sławy oręża. Jest jednym z kamieni węgielnych nowej tożsamości współczesnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz etosu żołnierskiej służby. 

Jestem głęboko przekonany, że pamięć o dokonaniach Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych i ich dziedzictwo zapisane są w każdym sercu żołnierskim, a ich heroiczna postawa stanowi wzór wierności i oddania Najjaśniejszej Rzeczpospolitej polskiej zgodnie z zawołaniem BÓG HONOR OJCZYZNA. 

Chwała i cześć Żołnierzom – Niezłomnym! Walczyli i polegli bo pragnęli Wolnej i Niepodległej Polski.

Z okolicznościowym słowem wystąpił starosta dębicki Andrzej Reguła, który wspomniał o działaczach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” zamordowanych 1 marca 1951 roku w warszawskim więzieniu na Mokotowie. Starosta dodał, że powiat dębicki co roku włącza się w cykl przedsięwzięć inicjowanych przez Światowy Związek Żołnierzy AK Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy z okazji Dnia „Żołnierzy Wyklętych”.

Przy pomniku zamordowanych żołnierzy z oddziału Jana Stefki „Mściciela” delegacje organizatorów oraz wojska złożyły wiązanki kwiatów.

1Po uroczystościach na rynku, uczestnicy przeszli do kościoła pw. Św. Jadwigi, gdzie odprawiona została Msza święta. Uroczystej koncelebrze przewodniczył ks. Ryszard Piasecki, proboszcz parafii pw. Św. Jadwigi i kapelan środowiska Armii Krajowej. W homilii prałat Piasecki zaakcentował troskę o pamięć, która powinna być imperatywem w budowaniu tożsamości narodu.

Przywracanie pamięci jest kluczową potrzebą w budowaniu tożsamości narodowej. Mówi się dzisiaj o podziale wśród Polaków. Owszem. Poglądy polityczne każdy ma prawo mieć takie jakie mu odpowiadają. Natomiast dobro ojczyzny, jej wolność, jej suwerenność, są ponad wszystkim. Ponad podziałami społecznymi, politycznymi, kulturowymi, wyznaniowymi. Ojczyzna to ojczyzna. Miłość do ojczyzny, to szacunek do historii. To rzeczywista troska o dobro tego kraju. To uznanie dla Tych, którzy poświęcili wszystko co najlepsze dla ojczyzny. To przedkładanie interesu wspólnego nad dobro własne. To pielęgnowana pamięć w następnych pamięć. To też nasza modlitwa, gdyż Oni, Żołnierze Wyklęci, z wiarą w Boga żegnali się z tym światem, ufając, że ich cierpienie, że ich ofiara, nie pójdą na marne. – mówił ks. Ryszard Piasecki.

Oprawę muzyczną Eucharystii przygotował Chór Kameralny Parafii pw. Św. Jadwigi oraz Miejska Orkiestra Dęta. Natomiast czytania mszalne i modlitwę powszechną odczytali harcerze i strzelec.

2

Ostatnim elementem uroczystości był ceremoniał wojskowo-religijny, na który złożyła się modlitwa, apel pamięci, salwa honorowa oraz złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przy symbolicznym grobie mjr./ppłk. Adama Lazarowicza oraz przy pomniku – kwaterze Polskiego Państwa Podziemnego.

Uroczystości poprowadził Maciej Małozięć, wiceprezes Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Obchody były centralnym punktem tegorocznego cyklu przedsięwzięć z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Dębicy. Przed tygodniem odbył się m.in. monodram Przemysława Tejkowskiego „Melduję Tobie Polsko. Rotmistrz Pilecki”, konkurs „Wilczymi Śladami” oraz wykład dr Edyty Adamczyk-Pluty „Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Dębicy w walce z podziemiem, opozycją o Kościołem”.

Młodzież szkolną zapraszamy jeszcze na podsumowanie konkursu „Wilczymi Śladami” oraz monodram Przemysława Tejkowskiego i wykład dr Elżbiety Jakimek-Zapart – 10 marca.
Obchody zakończy performance w wykonaniu Grupy Artystycznej T.Lab oraz wystawa „Twarze rzeszowskiej bezpieki” w Domu Kultury Kosmos- 18 marca.

 

3

 

czytaj dalej

Opublikowano: 18 lutego, 2017 Tablica w hołdzie Księdzu Stanisławowi Fiołkowi

W pierwszą rocznicę śmierci ks. Stanisława Fiołka, wieloletniego proboszcza dębickiej fary, kapelana środowisk kombatanckich, duszpasterza „oddanego Bogu, Polsce i człowiekowi”, w kościele pw. Św. Jadwigi w Dębicy, odsłonięto tablicę memoratywną w hołdzie zasłużonemu kapłanowi. Tablicę odsłonili siostra i brat zmarłego kapłana, natomiast aktu poświęcenia dokonał ks. Ryszard Piasecki oraz księża: Józef Dobosz i Józef Wątroba, proboszczowie parafii, których budowę zainicjował ksiądz Stanisław Fiołek.  

Uroczystość w kościele pw. Św. Jadwigi zgromadziła rodzinę, przyjaciół, kapłanów, parafian, samorządowców oraz środowisko kombatancie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Środowiska 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy, dla którego ksiądz Stanisław Fiołek, do końca życia był wiernym kapelanem i duchowym przewodnikiem, co zostało także podkreślone w tekście umieszczonym na tablicy.

W 1974 roku ksiądz Stanisław Fiołek objął urząd proboszcza najstarszej dębickiej parafii, przejmując probostwo po zmarłych księdzu Stanisławie Zającu. Od samego początku nawiązał dobre relacje ze środowiskiem byłych żołnierzy przedwojennego 5. Pułku Strzelców Konnych oraz z weteranami Armii Krajowej.
W tym samym roku z okazji święta 5. Pułku Strzelców Konnych odsłonięto na cmentarzu parafialnym pomnik – krzyż „Bohaterom 5. Pułku Strzelców Konnych AK”.

Corocznie ksiądz Stanisław Fiołek zapraszał na plebanię środowisko weteranów organizując nabożeństwa z okazji święta pułkowego, a także spotkania opłatkowe.

Żołnierze otaczali księdza wyjątkowym szacunkiem, zaufaniem oraz wdzięcznością. Dowodem są zachowane wspomnienia m.in. prof. Gabriela Brzęka z uroczystości przekazania bojowego sztandaru Inspektoratu AK Rzeszów przez ks. abp. Jerzego Ablewicza dla parafii pw. Św. Jadwigi i dębickich kombatantów w 1988.

Na tym miejscu niech mi wolno będzie w imieniu wszystkich pozostałych przy życiu, byłych żołnierzy rzeszowskiego Inspektoratu AK, jak najserdeczniej podziękować Księdzu Prałatowi i Dziekanowi Stanisławowi Fiołkowi za gorliwe zajęcie się renowacją sztandaru (…) oraz wielką życzliwość jaką darzy nas, byłych żołnierzy Armii Krajowej, którą sobie wysoko cenimy.
prof. Gabriel Brzęk

Z chwilą powstania Związku Żołnierzy Armii Krajowej, później ŚZŻAK, ksiądz Stanisław pełnił posługę duszpasterza środowiska kombatanckiego, uczestnicząc we wszystkich uroczystościach i spotkaniach organizowanych przez dębickich akowców. Utrzymywał także przyjacielskie relacje z kombatantami: Antonim Cwenem, Władysławem Strumskim, Marianem Więckiem, Antonim Stańko i innymi. Przyjaźnił się także z księdzem Tadeuszem Boryczko, proboszczem parafii w Gumniskach, gdzie odbywały się uroczystości rocznicy bitwy na Kałużówce. Proboszcz Fiołek organizował szereg patriotyczno-religijnych uroczystości, upamiętniających bohaterów Armii Krajowej, w tym m.in. święto pułkowe, uroczystości w rocznicę mordu na Polakach zamordowanych 2 lutego 1944 roku pod cegielnią, nabożeństwa wypominkowe 2 listopada, spotkania opłatkowe, uroczystości w rocznicę wybuchu wojny, napaści Sowietów oraz utworzenia Służby Zwycięstwu Polski i inne.

W pozostawionym testamencie, Ksiądz Stanisław Fiołek napisał:

Boże, Ojcze nieskończonego miłosierdzia, przebacz mi wszelkie zaniedbania, a jest ich tak wiele – w mojej pracy kapłańskiej, które swoje źródło miały w zaniedbaniu pracy nad sobą, nad pogłębianiem życia modlitwy. Przebacz mi szczególnie moją zbytnią koncentrację nad sobą, a nie nad troską o Twoją chwałę i uświęcenia parafian. Ufam Twojemu Miłosierdziu, którego cześć starałem się szerzyć przez zaprowadzenie w parafii nieustannej nowenny już od roku 1981 i przez budowę kościoła pw. Miłosierdzia Bożego – Jezu ufam Tobie z całego skruszonego serca.

Ks. Prałat Stanisław Fiołek

 

Tablica ks. Stanisława Fiołka

 

 

 

W Środowisku 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej, Ksiądz Prałat Stanisław Fiołek pozostanie w modlitewnej, serdecznej i wdzięcznej pamięci jako: troskliwy duszpasterz, ceniony kaznodzieja, cierpliwy spowiednik, wychowawca pokoleń dębiczan, inicjator budowy kościołów, człowiek wysokiej kultury, oddany Bogu, Polsce i człowiekowi.

Uroczystość 18.02.2017

 

czytaj dalej

Opublikowano: 15 lutego, 2017 W hołdzie bohaterom Armii Krajowej

13 lutego 2017 roku, w wigilię 75. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową (14 lutego 1942 r.), odbyła się w Dębicy konferencja pod nazwą: „W bohaterów prowadziłaś ślady”. Na zaproszenie Światowego Związku Żołnierzy AK, uroczystość zaszczycił swoją obecnością Adam hr. Komorowski, syn gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego, Komendanta Głównego Armii Krajowej.

 

Spotkanie rozpoczęło się od montażu słowno-muzycznego „Stracony dom” w wykonaniu Grupy Artystycznej SAFO Miejskiego Ośrodka Kultury. Była to opowieść o wydarzeniach z czasu II WŚ widziana z różnych perspektyw. Inspiracją do powstania przedstawienia były wspomnienia Jadwigi Lazarowicz, żony Adama Lazarowicza, komendanta obwodu AK Dębica. Motywem przewodnim była „wiara w zwycięstwo słusznej sprawy” oraz wspólnotowe zrozumienie obowiązku: zarówno wśród starszych jak i wśród młodszych. Wśród kobiet oraz wśród mężczyzn.

 

Grupa wystąpiła w składzie: Maria Socha, Patrycja Serafin, Kinga Kania, Jakub Skupień, Natalia Zaręba, Rafał Serafin, Mateusz Ciurkot, Adrian Czaja, Przemysław Tomasiewicz, Aleksandra Występek, Jagoda Misiewicz, Izabela Jodłowska, Jakub Lula, Bartosz Piątek, Weronika Pych oraz Wiktoria Skowron. Akompaniament: Piotr Madura, przygotowanie wokalne: Agnieszka Augustynowicz.

 

Następnie z wykładem „Na drodze do utworzenia Armii Krajowej” wystąpił dr Robert Zapart, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, współpracownik Redakcji Polskiego Słownika Biograficznego PAN, autor wielu prac naukowych o Armii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym, w tym m.in. monografii: Kościół katolicki i Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie. Dr Zapart jest pełnomocnikiem Fundacji Armii Krajowej w Londynie.

 

Po tym wykładzie, odbyło się wystąpienie gościa honorowego, Adama hr. Komorowskiego, syna gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego, Komendanta Głównego AK, który podzielił się rodzinnym świadectwem opowiadając m.in. o życiu gen. Komorowskiego w Londynie.
Przed konferencją Adam hr. Komorowski spotkał się także z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3, która nosi imię jego ojca.

 

Na zakończenie uroczystości, z koncertem adresowanym do młodzieży, wystąpił Jakub „Kolba” Kolbusz, który wykonał piosenki ze swojej płyty „Kolba – syn Polski”.

 

Uroczystość poprowadził Maciej Małozięć, wiceprezes Okręgu Tarnów ŚZŻAK i dyrektor Katolickiego Centrum Edukacji KANA w Dębicy.

Armia Krajowa

fot. Aneta Sękowska, Marzena Czuchra

Armia Krajowa była konspiracyjną organizacją wojskową stanowiącą integralną część polskich Sił Zbrojnych. Podlegała Naczelnemu Wodzowi i rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. AK wniosła ogromny wkład w walkę o wolność Polski i Europy, a jej działalność należy do najbardziej chlubnych kart w historii naszej Ojczyzny. Istotną rolę w funkcjonowaniu podziemnego wojska w kraju odegrały struktury ZWZ-AK Obwodu Dębica krypt. „Dziekania”, „Deser”.

 

Organizatorami uroczystości byli:
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy, Fundacja Armii Krajowej w Londynie oraz Miasto Dębica i Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy.

czytaj dalej