tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow
Opublikowano: 10 sierpnia, 2017 KAŁUŻÓWKA 2017 – program uroczystości

Tradycyjnie, w ostatnią niedzielę sierpnia, na polanie Kałużówka odbędą się uroczystości z okazji 73. rocznicy akcji „Burza” i bitwy stoczonej przez żołnierzy II Zgrupowania AK Obwodu Dębica pod dowództwem mjr. Adama Lazarowicza „Klamry”.  Patronat honorowy nad uroczystościami objął Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Żołnierze Armii Krajowej Obwodu Dębica „Deser” oraz Komitet Organizacyjny Obchodów 73. rocznicy akcji „Burza” i bitwy na Kałużówce zapraszają do udziału w tegorocznych uroczystościach. Poza oficjalną częścią odbędą się imprezy towarzyszące, na które złoży się spotkanie pokoleń i ognisko partyzanckie na Kałużówce, uroczystość nadania imienia Adama Lazarowicza dla Klubu Honorowych Dawców Krwi, rajd pieszy Szlakiem Partyzanckim, bieg Partyzant oraz piknik historyczny.

W tym roku po raz pierwszy wręczone zostaną „Odznaki uczestników uroczystości”, tym osobom, które po raz trzeci wezmą udział w obchodach i posiadają potwierdzoną legitymację uczestnika.

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI – 27 sierpnia 2017 roku (niedziela)
godz. 9:30 Pomnik przy drodze Braciejowa – Południk
Złożenie kwiatów przez weteranów Armii Krajowej i delegacje organizatorów

 

godz. 10:00 Polana Kałużówka *
Msza święta w intencji Ojczyzny
Część oficjalna:
– Hymn państwowy
– Wręczenie Medali Pro Patria
– Apel pamięci
– Salwa honorowa
– Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów
Piknik historyczny: grochówka wojskowa, dioramy, prezentacja sprzętu, strzelnica
* W przypadku intensywnych opadów deszczu uroczystości odbędą się w kościele parafialnym w Gumniskach

 

Imprezy towarzyszące:
26 sierpnia, godz. 15:00 – Rajd pieszy Szlakiem Partyzanckim (wymarsz z parkingu przy Zespole Szkół w Gumniskach)
26 sierpnia, godz. 18:00 – Spotkanie pokoleń na polanie Kałużówka (ognisko partyzanckie z udziałem weteranów AK)
27 sierpnia, godz. 14:00 – Bieg Partyzant Szlakiem Partyzanckim II Zgrupowania AK Obwodu Dębica (start z boiska „Orlik” w Gumniskach)
27 sierpnia, godz. 16:00 – Nadanie imienia Adama Lazarowicza Klubowi HDK „Rodacy – Rodakom” (Dom Kultury „Kosmos” w Dębicy).

 

Organizatorzy uroczystości:
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy
Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gumniskach
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębica
Zespół Szkół w Gumniskach – Publiczne Gimnazjum im. Majora Adama Lazarowicza w Gumniskach
Powiat Dębicki
Miasto Dębica
Gmina Dębica
Miasto i Gmina Pilzno

 

Partnerzy:
Hufiec Dębica Związku Harcerstwa Polskiego im. Dębickich Szarych Szeregów
Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego JS 2017 Dębica
Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Wojciecha Lisa działająca przy Klubie Historycznym Prawda i Pamięć w Mielcu
Ochotnicza Straż Pożarna w Braciejowej
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dębicy
PCK – Klub Honorowych Dawców Krwi 237 „Rodacy – Rodakom” w Dębicy
Klub Biegowy „Maratończyk” Dębica
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Dębicy
Podkarpacka Rada Do Spraw Kombatantów przy Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie
Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy

 

Plakat Kałużówka 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach –

W HOŁDZIE BOHATEROM ARMII KRAJOWEJ

czytaj dalej

Opublikowano: 5 sierpnia, 2017 Rajd rowerowy na Kałużówkę

W 73. rocznicę pacyfikacji Gumnisk i Braciejowej, 12 sierpnia 2017 roku, serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników jazdy na rowerze na rajd rowerowy z Dębicy na Kałużówkę. Rajd wyruszy o godzinie 10:00 z parkingu przy Katolickim Centrum Edukacji KANA w Dębicy (ulica Chopina 2). Organizatorami rajdu są: Miasto Dębica, Katolickie Centrum Edukacji KANA, Światowy Związek Żołnierzy AK Środowisko 5. PSK AK w Dębicy oraz Arkus&Romet Group. 

 

Informacja dla uczestników:

Termin: 12 sierpnia 2017 roku
Godzina zbiórki: 9:45
Godzina startu: 10:00
Zbiórka: Parking przy Katolickim Centrum Edukacji KANA w Dębicy
Trasa przejazdu: Dębica – ulica Chopina, Raczyńskich, Łysogórska, Leśna, Gajowa, Latoszyn, Gumniska, Braciejowa, Kałużówka – Dębica.

Czas przejazdu: około 4 godziny
Długość trasy: około 20 km UWAGA: Trasa wariantu rowerowego Szlaku Partyzanckiego jest wymagająca. Podczas rajdu trzeba będzie pokonać kilka wzniesień. Rodzaj nawierzchni: drogi asfaltowe i szutrowe.

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO SZLAKIEM PARTYZANCKIM II ZGRUPOWANIA ARMII KRAJOWEJ OBWODU DĘBICA 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, depozytariusz idei AK i opiekun merytoryczny Szlaku Partyzanckiego, Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy, realizator projektu odnowienia Szlaku Partyzanckiego, a także Miasto Dębica i Firma Arkus & Romet zapraszają do uczestnictwa w Rajdzie Rowerowym Szlakiem Partyzanckim II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica.

CEL RAJDU
Celem rajdu będzie integracja społeczności lokalnej, promocja zdrowego stylu życia oraz kultury jazdy na rowerze, upamiętnienie miejsc i wydarzeń historycznych oraz popularyzacja atrakcji turystyczno-krajoznawczych na ziemi dębickiej.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W rajdzie rowerowym Szlakiem Partyzanckim, mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz osoby nieletnie, tylko za pisemną zgodą i pod opieką pełnoletnich opiekunów.
Każdy uczestnik zobowiązuje się posiadać sprawny i sprawdzony rower górski, na którym będzie mógł przejechać trasę o dystansie około 30 km w terenie leśnym o górskim.
Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest posiadanie własnego kasku rowerowego.
Podczas rajdu bezwzględnie zabrania się spożywania alkoholu, środków odurzających i psychotropowych.
Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje także Regulamin Szlaku Partyzanckiego.

Rajd rowerowy

 

czytaj dalej

Opublikowano: 22 lipca, 2017 Przysięgali na sztandar AK

„Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg”.

Te słowa zabrzmiały 16 lipca 2017 roku na rynku w Dębicy. Ślubowało blisko 140 żołnierzy nowej w Wojsku Polskim formacji – Wojsk Obrony Terytorialnej. Tym samym, po 16 latach przerwy Wojsko Polskie znów zawitało do Dębicy. Zadaniami, przed którymi stają żołnierze Obrony Terytorialnej to, w przypadku wybuchu konfliktu – we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi prowadzenie działań militarnych, mających na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika.

W czasach pokoju – ochrona ludności przed klęskami żywiołowymi i likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w zadaniach z zakresu zarządzania kryzysowego, współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego, ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni, ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji, szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Ducha Świętego, której przewodniczył ks. Jan Krupa, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Anielskiej. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Hubert Komoniewski.

Po mszy uczestnicy przeszli na dębicki Rynek gdzie złożone zostały kwiaty przy pomniku Żołnierzy Wyklętych, w 71. rocznicę publicznej egzekucji na żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału „Mściciela”.

Punktualnie o godzinie 12 rozpoczęła się uroczystość ślubowania żołnierzy WOT.

W uroczystości wziął udział minister Michał Dworczyk. Światowy Związek Żołnierzy AK reprezentowali: skarbnik ZG ŚZŻAK Maciej Jarosiński, prezes Okręgu Tarnów Ryszard Żądło, wiceprezes Okręgu Maciej Małozięć, prezes Środowiska 5. PSK AK w Dębicy kpt. Izabela Podhalańska wspólnie z Zarządem: kpt. Edmundem Książkiem, mjr. Jerzym Krupą, por. Bronisławem Ćwikiem i por. Stanisławem Garstką.

Liczna grupa przedstawicieli ŚZŻAK „w najważniejszym momencie w życiu każdego żołnierza – momencie, który pamięta zawsze, momencie, który określa go jako Polaka, patriotę, żołnierza, obrońcę własnego narodu, obrońcę Ojczyzny […] raz jeszcze podkreśla, że kombatanci Armii Krajowej znaleźli w formacji Obrony Terytorialnej godnych kontynuatorów ich tradycji obrony Ojczyzny” – powiedział minister Antoni Macierewicz podczas uroczystości ślubowania żołnierzy WOT w Białymstoku.

Terytorialna Służba Wojskowa pragnie kontynuować tradycję bojową Armii Krajowej. Podkarpacki 3. Brygada WOT nosi imię Płk. Łukasza Cieplińskiego, a dębicki 33. Batalion BOT przyjął imię Ppłk. Adama Lazarowicza.

Żołnierze z Dębicy złożyli przysięgę na replikę Bojowego Sztandaru Inspektoratu AK Rzeszów. Wcześniej, Zarząd Okręgu Tarnów zabiegał o wypożyczenie oryginalnego sztandaru z Muzeum AK w Krakowie, jednak względy natury prawnej uniemożliwiły jego wypożyczenie.

WOT

Foto: www.janwarzecha.pl; www.ziemiadebicka.pl

czytaj dalej