tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow

Przysięgali na sztandar AK

„Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg”.

Te słowa zabrzmiały 16 lipca 2017 roku na rynku w Dębicy. Ślubowało blisko 140 żołnierzy nowej w Wojsku Polskim formacji – Wojsk Obrony Terytorialnej. Tym samym, po 16 latach przerwy Wojsko Polskie znów zawitało do Dębicy. Zadaniami, przed którymi stają żołnierze Obrony Terytorialnej to, w przypadku wybuchu konfliktu – we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi prowadzenie działań militarnych, mających na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika.

W czasach pokoju – ochrona ludności przed klęskami żywiołowymi i likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w zadaniach z zakresu zarządzania kryzysowego, współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego, ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni, ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji, szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Ducha Świętego, której przewodniczył ks. Jan Krupa, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Anielskiej. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Hubert Komoniewski.

Po mszy uczestnicy przeszli na dębicki Rynek gdzie złożone zostały kwiaty przy pomniku Żołnierzy Wyklętych, w 71. rocznicę publicznej egzekucji na żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału „Mściciela”.

Punktualnie o godzinie 12 rozpoczęła się uroczystość ślubowania żołnierzy WOT.

W uroczystości wziął udział minister Michał Dworczyk. Światowy Związek Żołnierzy AK reprezentowali: skarbnik ZG ŚZŻAK Maciej Jarosiński, prezes Okręgu Tarnów Ryszard Żądło, wiceprezes Okręgu Maciej Małozięć, prezes Środowiska 5. PSK AK w Dębicy kpt. Izabela Podhalańska wspólnie z Zarządem: kpt. Edmundem Książkiem, mjr. Jerzym Krupą, por. Bronisławem Ćwikiem i por. Stanisławem Garstką.

Liczna grupa przedstawicieli ŚZŻAK „w najważniejszym momencie w życiu każdego żołnierza – momencie, który pamięta zawsze, momencie, który określa go jako Polaka, patriotę, żołnierza, obrońcę własnego narodu, obrońcę Ojczyzny […] raz jeszcze podkreśla, że kombatanci Armii Krajowej znaleźli w formacji Obrony Terytorialnej godnych kontynuatorów ich tradycji obrony Ojczyzny” – powiedział minister Antoni Macierewicz podczas uroczystości ślubowania żołnierzy WOT w Białymstoku.

Terytorialna Służba Wojskowa pragnie kontynuować tradycję bojową Armii Krajowej. Podkarpacki 3. Brygada WOT nosi imię Płk. Łukasza Cieplińskiego, a dębicki 33. Batalion BOT przyjął imię Ppłk. Adama Lazarowicza.

Żołnierze z Dębicy złożyli przysięgę na replikę Bojowego Sztandaru Inspektoratu AK Rzeszów. Wcześniej, Zarząd Okręgu Tarnów zabiegał o wypożyczenie oryginalnego sztandaru z Muzeum AK w Krakowie, jednak względy natury prawnej uniemożliwiły jego wypożyczenie.

WOT

Foto: www.janwarzecha.pl; www.ziemiadebicka.pl