tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow

Rajd „Deser” 2017 Szlakiem Partyzanckim

W poniedziałek 16 października 2017 roku odbył się Rajd „Deser” Szlakiem Partyzanckim II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dębickiego. W rywalizacji na trasie ścieżki historyczno-dydaktycznej wzięło udział blisko 90 uczniów podzielonych na 6 patroli. 

 

Każdy patrol szkolny został podzielony na sekcje konspiracyjne: sanitarną, dywersyjną, wywiadowczą, kwatermistrzowską, łącznościową oraz propagandową. Sekcje wykonywały rozmaite zadania związane z fabułą rajdu. Punktem koncentracji i rozpoczęcia zmagań była leśniczówka Berdech w Braciejowej, miejsce koncentracji oddziałów II Zgrupowania AK Obwodu Dębica do akcji „Burza”. Patrole, które wcieliły się w oddział I Zgrupowania (sędziszowskiego), po przybyciu na Berdech nie spotkały już dowódcy zgrupowania, który przeniósł swoje miejsce stacjonowania w inne miejsce. Zadaniem uczestników rajdu było odnalezienie dowódcy i przekazanie mu zaszyfrowanej wiadomości o sytuacji frontowej. Patrole w dotarciu do celu posługiwały się mapą oraz informacjami uzyskanymi w czasie marszu.

Przewodnikami na trasie byli: Andrzej Lis oraz S.M. Monika Duda BDNP, a także Tomasz Czapla (komendant rajdu) i Grzegorz Szerszeń.
Za przygotowanie punktów odpowiedzialna była kadra instruktorów: Aleksandra Lis, Stanisław Nylec, Wojciech Szerszeń, Artur Lis, Janusz Szalwa, Jakub Szybist oraz członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

W rywalizacji najlepszy okazał się patrol z II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy, wyprzedzając Zespół Szkół Ekonomicznych (2 miejsce) i Zespół Szkół Nr 4 (3 miejsce). W rajdzie wzięły także udział patrole z Zespołu Szkół Nr 1 w Dębicy oraz I Liceum Ogólnokształcącego.

Jak podkreśla Maciej Małozięć, dyrektor KCE Kana –

W rajdzie najważniejsze nie były zdobyte punkty czy uzyskane miejsce, a przede wszystkim nietypowe, empiryczne przeżycie historii. Naszym celem jest „wychowanie przez historię”, które dokonuje się poprzez wskazanie młodym ludziom osobowych wzorców godnych naśladowania. Z kolej narzędziem do kształtowania osobowości w aspekcie turystycznym jest kontakt z przyrodą, która jest źródłem spokoju, porządku i harmonii. Dzięki temu uczestnicy rajdów mogą odkrywać nowe wartości moralne. Dodatkowym atutem tego rodzaju interakcji jest kształtowanie wrażliwości na środowisko przyrodnicze oraz piękno krajobrazu. 

Organizatorami rajdu byli: Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy oraz Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” w Dębicy. Współorganizatorzy tegorocznej rywalizacji to: Powiat Dębicki, Związek Strzelecki „Strzelec”, Klub Modelarski „Ognisko” oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert realizowanego przed dębicką Kanę i Stowarzyszenie „Dobroć” pod nazwą: „Drogi ku wolności”.

GALERIA