tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow

Zarząd

 

Zgodnie z par. 43 Statutu ŚZŻAK Zarząd Koła zwołuje Walne Zebranie Członków Środowiska 5. PSK AK ŚZŻAK w Dębicy.

Podczas Walnego Zebrania Koła, które odbyło się 30 marca 2019 r. wybrane zostały nowe władze Koła.

 

Prezes Honorowy: kpt. Edmund Książek

Prezes: Maciej Małozięć*

Skład Zarządu:

Elżbieta Jarzębska* – wiceprezes

Tomasz Czapla* – wiceprezes

Małgorzata Grzybowska* – sekretarz

Artur Lis* – skarbnik

Stanisława Książek* – księgowa

Wiesława Pawlus

Bronisław Ćwik

Stanisław Garstka

* członkowie zwyczajni bez uprawnień kombatanckich

Komisja Rewizyjna

Andrzej Żylicz – przewodniczący KR

Tadeusz Garstka – członek KR

Stanisław Nylec* – członek KR

Grzegorz Kloc* – zastępca członka

Krystian Tumiński* – zastępca członka

 

Delegaci na Walny Zjazd Okręgu:

Bronisław Ćwik – delegat

Elżbieta Jarzębska* – delegat

Małgorzata Grzybowska* – zastępca delegata

Andrzej Lis* – zastępca delegata