tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow

Zarząd

Skład Zarządu

Podczas ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego odbytego w dniu 25 września 2010 r. w Dębicy,

wybrano Zarząd Związku w następującym składzie:

 

• Prezes – Izabela Podhalańska

• I Wiceprezes – Tomasz Czapla

• II Wiceprezes – Edmund Książek

• Skarbnik – Bronisław Ćwik

• Sekretarz – Maciej Małozięć

• Członek Zarządu – Jerzy Krupa

• Członek Zarządu – Stefan Pawlus

 

Skład Komisji Rewizyjnej

• Przewodnicząca – Stanisława Książek

• Zastępca – Janina Święch

• Członek KR – Janina Zołotar