tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow

Tablica w hołdzie Księdzu Stanisławowi Fiołkowi

W pierwszą rocznicę śmierci ks. Stanisława Fiołka, wieloletniego proboszcza dębickiej fary, kapelana środowisk kombatanckich, duszpasterza „oddanego Bogu, Polsce i człowiekowi”, w kościele pw. Św. Jadwigi w Dębicy, odsłonięto tablicę memoratywną w hołdzie zasłużonemu kapłanowi. Tablicę odsłonili siostra i brat zmarłego kapłana, natomiast aktu poświęcenia dokonał ks. Ryszard Piasecki oraz księża: Józef Dobosz i Józef Wątroba, proboszczowie parafii, których budowę zainicjował ksiądz Stanisław Fiołek.  

Uroczystość w kościele pw. Św. Jadwigi zgromadziła rodzinę, przyjaciół, kapłanów, parafian, samorządowców oraz środowisko kombatancie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Środowiska 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy, dla którego ksiądz Stanisław Fiołek, do końca życia był wiernym kapelanem i duchowym przewodnikiem, co zostało także podkreślone w tekście umieszczonym na tablicy.

W 1974 roku ksiądz Stanisław Fiołek objął urząd proboszcza najstarszej dębickiej parafii, przejmując probostwo po zmarłych księdzu Stanisławie Zającu. Od samego początku nawiązał dobre relacje ze środowiskiem byłych żołnierzy przedwojennego 5. Pułku Strzelców Konnych oraz z weteranami Armii Krajowej.
W tym samym roku z okazji święta 5. Pułku Strzelców Konnych odsłonięto na cmentarzu parafialnym pomnik – krzyż „Bohaterom 5. Pułku Strzelców Konnych AK”.

Corocznie ksiądz Stanisław Fiołek zapraszał na plebanię środowisko weteranów organizując nabożeństwa z okazji święta pułkowego, a także spotkania opłatkowe.

Żołnierze otaczali księdza wyjątkowym szacunkiem, zaufaniem oraz wdzięcznością. Dowodem są zachowane wspomnienia m.in. prof. Gabriela Brzęka z uroczystości przekazania bojowego sztandaru Inspektoratu AK Rzeszów przez ks. abp. Jerzego Ablewicza dla parafii pw. Św. Jadwigi i dębickich kombatantów w 1988.

Na tym miejscu niech mi wolno będzie w imieniu wszystkich pozostałych przy życiu, byłych żołnierzy rzeszowskiego Inspektoratu AK, jak najserdeczniej podziękować Księdzu Prałatowi i Dziekanowi Stanisławowi Fiołkowi za gorliwe zajęcie się renowacją sztandaru (…) oraz wielką życzliwość jaką darzy nas, byłych żołnierzy Armii Krajowej, którą sobie wysoko cenimy.
prof. Gabriel Brzęk

Z chwilą powstania Związku Żołnierzy Armii Krajowej, później ŚZŻAK, ksiądz Stanisław pełnił posługę duszpasterza środowiska kombatanckiego, uczestnicząc we wszystkich uroczystościach i spotkaniach organizowanych przez dębickich akowców. Utrzymywał także przyjacielskie relacje z kombatantami: Antonim Cwenem, Władysławem Strumskim, Marianem Więckiem, Antonim Stańko i innymi. Przyjaźnił się także z księdzem Tadeuszem Boryczko, proboszczem parafii w Gumniskach, gdzie odbywały się uroczystości rocznicy bitwy na Kałużówce. Proboszcz Fiołek organizował szereg patriotyczno-religijnych uroczystości, upamiętniających bohaterów Armii Krajowej, w tym m.in. święto pułkowe, uroczystości w rocznicę mordu na Polakach zamordowanych 2 lutego 1944 roku pod cegielnią, nabożeństwa wypominkowe 2 listopada, spotkania opłatkowe, uroczystości w rocznicę wybuchu wojny, napaści Sowietów oraz utworzenia Służby Zwycięstwu Polski i inne.

W pozostawionym testamencie, Ksiądz Stanisław Fiołek napisał:

Boże, Ojcze nieskończonego miłosierdzia, przebacz mi wszelkie zaniedbania, a jest ich tak wiele – w mojej pracy kapłańskiej, które swoje źródło miały w zaniedbaniu pracy nad sobą, nad pogłębianiem życia modlitwy. Przebacz mi szczególnie moją zbytnią koncentrację nad sobą, a nie nad troską o Twoją chwałę i uświęcenia parafian. Ufam Twojemu Miłosierdziu, którego cześć starałem się szerzyć przez zaprowadzenie w parafii nieustannej nowenny już od roku 1981 i przez budowę kościoła pw. Miłosierdzia Bożego – Jezu ufam Tobie z całego skruszonego serca.

Ks. Prałat Stanisław Fiołek

 

Tablica ks. Stanisława Fiołka

 

 

 

W Środowisku 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej, Ksiądz Prałat Stanisław Fiołek pozostanie w modlitewnej, serdecznej i wdzięcznej pamięci jako: troskliwy duszpasterz, ceniony kaznodzieja, cierpliwy spowiednik, wychowawca pokoleń dębiczan, inicjator budowy kościołów, człowiek wysokiej kultury, oddany Bogu, Polsce i człowiekowi.

Uroczystość 18.02.2017