tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow

XIII Rajd Gwiaździsty „Kałużówka 2018”

W roku stulecia odzyskania niepodległości Polski serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych na XIII Rajd Gwiaździsty „Kałużówka 2018”, z okazji Święta Pułkowego, o Przechodni Proporzec 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej. Hasłem i motywem przewodnim podczas tegorocznej wędrówki jest „Pokolenie Niepodległej”.

CELE RAJDU

XIII Rajd Gwiaździsty o Przechodni Proporzec 5. Pułku Strzelców Konnych „Kałużówka 2018” Szlakiem Partyzanckim II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica jest edukacyjno-wychowawczym projektem mającym na celu:

 1. a) uczczenie przypadającego na 9 czerwca – Święta 5. Pułku Strzelców Konnych oraz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
 2. b) popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o Armii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym;
 3. c) naukę postaw patriotycznych i obywatelskich oraz nawiązanie więzi międzypokoleniowych;
 4. d) uwrażliwienie na piękno ziemi dębickiej, jej bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe;
 5. e) popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o Szlaku Partyzanckim II Zgrupowania Armii Krajowej oraz poszczególnych punktach przejściowych, ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa oraz tożsamości lokalnej
  i narodowej;

INFORMACJA I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Rajd adresowany jest do uczniów ze szkół podstawowych (kl. V-VII) oraz uczniów szkół gimnazjalnych.
 2. Szkoły lub drużyny harcerskie zgłaszają patrol liczący 15-20 osób wraz z pełnoprawnym opiekunem/opiekunami. Patrol liczący poniżej 10 uczniów nie zostanie dopuszczony do rywalizacji rajdowej.
 3. Opiekun patrolu powinien dopilnować, aby rodzice dzieci zostali poinformowani o programie rajdu, godzinie jego zakończenia oraz powinien zebrać zgody rodziców/opiekunów na udział dzieci w rajdzie oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka.
 4. Warunkiem oceny i kwalifikacji patrolu jest wykonanie zadania przedrajdowego.
 5. Wszystkich uczestników obowiązuje Regulamin Szlaku Partyzanckiego (dostępny na stronie www.ak1944.pl). Opiekunowie powinni zapoznać uczniów z jego treścią.

Szkoła oprócz patrolu, może wydelegować na rajd większą grupę uczniów, ale dopiero na uroczyste podsumowanie rajdu połączone z przekazaniem proporca na polanie Kałużówka.

WARUNKI TURYSTYCZNE NA SZLAKU I ZALECENIA DLA UCZESTNIKÓW

Organizatorzy zapewniają:  

~  jeden gorący posiłek na polanie Kałużówka (na zakończenie rywalizacji);

~  pamiątkowe upominki dla każdego uczestnika.

Trofea i nagrody:

~  dyplom przejścia szlaku dla wszystkich patroli;

~  najlepszy patrol otrzyma Przechodni Proporzec 5. Pułku Strzelców Konnych na okres 1 roku (do następnego Rajdu Gwiaździstego Kałużówka 2019).

 

Transport i miejsce startu:

Zbiórka uczestników 28 maja 2018 roku o godzinie 8:15 na jednym z czterech punktów startowych:

 1. Trasa zielona – miejsce zbiórki: Gołęczyna koło pomnika Armii Krajowej;
 2. Trasa niebieska – miejsce zbiórki: Parking przy szkole w Latoszynie;
 3. Trasa pomarańczowa – miejsce zbiórki: Braciejowa Pętla (zajezdnia autobusowa);
 4. Trasa czerwona – miejsce zbiórki: Głobikowa Schronisko Rozdzielnia Wiatrów.

UWAGA: Informacja o miejscu rozpoczęcia rajdu dla każdego patrolu będzie podana telefonicznie po otrzymaniu kart zgłoszeń. Poinformujemy także o możliwości dotarcia do punktu startowego dostępnymi środkami lokomocji.

Powrót autobusem do Dębicy po zakończeniu rajdu.

PROGRAM RAJDU

8:15              Zbiórka patroli w poszczególnych punktach: Gołęczyna, Latoszyn, Braciejowa, Głobikowa

8:30              Wędrówka szlakiem, połączona z wykonywaniem zadań na trasie

13:00            Koncert pieśni niepodległościowej – prezentacja zadań przedrajdowych

13:30             Polowa Msza święta na polanie Kałużówka

14:30            Podsumowanie rajdu, wręczenie Przechodniego Proporca 5. Pułku Strzelców Konnych AK

15:00            Zakończenie rajdu

Karty zgłoszenia: należy dostarczyć do dnia 21 maja 2018 roku osobiście, faksem, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty email na jeden z adresów:

Zespół Szkół w Gumniskach, Gumniska 120, 39 – 210 Dębica,  tel./fax 014 681 66 79, spgum@gazeta.pl

lub Katolickie Centrum Edukacji KANA, ul. Chopina 2, 39-200 Dębica, tel. 14 6969 110, kana.debica@wp.pl

Szczegółowe informacje na temat rajdu i szlaku na stronie: http://www.ak1944.pl/

Organizatorzy: 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy

Publiczne Gimnazjum im. Majora Adama Lazarowicza w Gumniskach

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gumniskach

Katolickie Centrum Edukacji „KANA” w Dębicy

Partnerzy:

Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Dębica

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Dębicy

Powiat Dębicki

Miasto Dębica

Gmina Dębica

Gmina Pilzno

Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica

Hufiec Dębica Związku Harcerstwa Polskiego im. Dębickich Szarych Szeregów

Hufiec Pilzno Związku Harcerstwa Polskiego im. Aleksandra Kamińskiego ps. „Kamyk”

Związek Strzelecki „Strzelec” JS 2017 im. Tadeusza Münnicha w Dębicy

Zadania przedrajdowe:

Warunkiem kwalifikacji w ramach rywalizacji podczas XIII Rajdu Gwiaździstego „Kałużówka 2018” jest wykonanie przez patrol zadań przedrajdowych.

Prosimy opiekunów o wcześniejsze zorganizowanie grupy i przygotowanie zadań. Zadania powinny angażować całą grupę.

 1. Patrol przyjmuje swój „kryptonim”, nazwę własną (konspiracyjną, na czas współzawodnictwa). Proponuje się wybranie innego kryptonimu, niż ten którym patrol posługiwał się podczas poprzednich edycji rajdu.

Kryptonim powinien nawiązywać do nazwy drużyny, szczepu, historii szkoły, nazwy ulicy, dzielnicy, miejscowości, otoczenia przyrodniczego itp. Ważne, aby wybór kryptonimu był udziałem całego patrolu. Patrole wybierają swojego patrolowego – dowódcę (spośród uczniów), którego zadaniem będzie dyscyplinowanie uczestników, wyznaczanie osób do realizacji poszczególnych zadań, troska o sprawny udział patrolu w zadaniach rajdowych.

 1. Zadaniem PATROLU RAJDOWEGO jest autorskie opracowanie tekstu oraz melodii piosenki nawiązującej do hasła/tytułu: „Pokolenie Niepodległej”. Ważne, aby przy tworzeniu utworu wzięli udział wszyscy członkowie Patrolu. Piosenka zostanie przedstawiona przez Patrol na polanie Kałużówka w dniu rajdu.