tiger

tiger

tiger

tiger
slider arrow
slider arrow

Medale „Dębiczanie Bohaterom” dla weteranów AK

W niedzielę (20 stycznia 2019 r.), w Domu Kultury MORS w Dębicy odbyło się uroczyste podsumowanie dębickich obchodów stulecia niepodległości Polski, podczas którego wręczono pamiątkowe medale „Dębiczanie Bohaterom”. Wieczór uświetniło wzruszające widowisko ,,Wigilia w okopach” – część druga, przygotowane przez Grupę Artystyczną Safo oraz Katolickie Centrum Edukacji Kana w Dębicy.

Medalami pamiątkowymi „Dębiczanie Bohaterom” uhonorowano osoby zaangażowane w organizację uroczystości jubileuszowych z okazji stulecia odzyskania niepodległości Polski. Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowiska 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy: kpt. Bronisław Ćwik oraz kpt. Stanisław Gartska, a także członkowie zwyczajni bez uprawnień kombatanckich: Tomasz Czapla, Andrzej Lis, Artur Lis. Okolicznościowy medal otrzymał także kapelan środowiska Armii Krajowej w Dębicy, ks. Ryszard Piasecki.
Nieobecni na wydarzeniu weterani AK: Izabela Podhalańska, Wiesława Pawlus, Edmund Książek i Tadeusz Garstka, otrzymają medale przy innej okazji.

Medale „Dębiczanie Bohaterom” zostały ustanowione z okazji stulecia odzyskania niepodległości Polski przez burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka. Odznaczeniem wyróżniono 93 osoby zaangażowane w organizację uroczystości jubileuszowych.

Na awersie medalu znajduje się Orzeł Biały oraz napis: „STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI 1918-2018”. Na rewersie umieszczono wizerunek odsłoniętego 20 stycznia br. Pomnika Niepodległości oraz fragment cytatu Tadeusza Gawrysia: „Miłością silni i zjednoczeni wielkich rzeczy dokonać możecie”.